Gids proportionaliteit verplicht

Ook schreven wij eerder dat deze Aanbestedingswet op een aantal onderdelen nader zal worden ingevuld met behulp van een AMVB, het Aanbestedingsbesluit. Het Aanbestedingsbesluit – uitgaande van het huidige concept – zal onder andere bepalen dat de Gids Proportionaliteit verplicht moet worden toegepast. Op dinsdag 11 september 2012 zal de Eerste Kamer het voorstel voor de Aanbestedingswet behandelen. Gelijktijdig met deze behandeling zal de Eerste Kamer het Aanbestedingsbesluit behandelen. De Tweede Kamer zal het Aanbestedingsbesluit echter niet eerder dan 8 oktober 2012 behandelen. Daarna moet het Aanbestedingsbesluit ook nog langs de Raad van State voor advies. Het wordt dus nog spannend of de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit op 1 januari 2013 of op 1 juli 2013 in werking zullen treden. Wij houden u op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over de aanbestedingswet, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.