Risico's

Het maken van dergelijke kopieën is – op enkele uitzonderingen na – bij wet verboden. Het op grote schaal kopiëren of scannen van identiteitsdocumenten brengt risico’s met zich mee voor de persoonlijke levenssfeer van burgers, zoals identiteitsfraude. Het CBP wijst erop dat bedrijven en organisaties in de private sector in de meeste gevallen voor legitimatie kunnen volstaan met de vraag aan klanten om hun paspoort of ander identiteitsdocument te tonen. Om de regels te verduidelijken, heeft het CBP richtsnoeren opgesteld voor het overnemen van persoonsgegevens en het kopiëren/scannen van identiteitsdocumenten.De richtsnoeren bevatten ter illustratie veelvoorkomende situaties waarbij om een identiteitsbewijs wordt gevraagd, zoals onder meer bij hotels en sportscholen. De richtsnoeren zijn op 12 juli 2012 gepubliceerd en in werking getreden.

Vragen?

Heeft u vragen over de richtsnoeren van het CBP, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.