Uitleners

De uitlener (dit hoeft niet per se een uitzendbureau te zijn) die arbeidskrachten ter beschikking stelt, dient als zodanig, geregistreerd te zijn in het register van de Kamer van Koophandel, aldus met de vermelding dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent of mede uitoefent. Deze verplichting geldt ook voor bedrijven die eenmalig en voor korte tijd een werknemer bij een andere werkgever laten werken. De regeling geldt voor alle bedrijven die actief zijn in Nederland, zodat ook bedrijven zonder vestiging in Nederland die hier werkzaam zijn, zoals buitenlandse ondernemingen en zogenaamde 06-busjes onder deze regeling vallen.

Verandering voor inleners

Ook voor inleners zoals ondernemingen die personeel inhuren via bijvoorbeeld uitzendbureaus, payrollbedrijven, banenpools of aannemers verandert er iets. Zij zijn vanaf 1 juli 2012 verplicht te controleren of een uitlener als zodanig in het Handelsregister van de KvK geregistreerd is. Een inlener die personeel inhuurt bij een uitlener die niet als zodanig in het Handelsregister is ingeschreven, riskeert een boete. Doel van de regeling is het aanpakken van malafide uitzendbureaus en het tegengaan van uitbuiting van werknemers.

Vragen?

Heeft u vragen over deze aangepaste wetgeving, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.