Afschaffing WOR-heffing

De ministerraad is eind mei akkoord gegaan met de afschaffing van deze WOR-heffing. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het GBIO hadden hiertoe een voorstel gedaan. Als de Raad van State heeft geadviseerd en de Tweede en Eerste Kamer instemmen zal er met ingang van 1 januari 2013 geen WOR-heffing meer zijn. De Sociaal-Economische Raad (SER) had eerder al geadviseerd om de WOR-heffing helemaal af te schaffen in verband met het verminderde draagvlak voor de gesubsidieerde scholing via de WOR-heffing. Deze WOR-heffing werd door werkgevers ervaren als het ‘rondpompen van geld’. Er was ook kritiek over de (kunstmatig) hogere prijzen van GBIO-instituten zonder dat dit de kwaliteit altijd ten goede kwam.

Concluderend

Als het wetsvoorstel doorgaat betalen werkgevers de kosten voor OR-scholing rechtstreeks aan de opleiders. Er zal door GBIO geen cursusbijdrage meer verstrekt worden. De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER zal de controlerende en toezichthoudende taak van GBIO overnemen. Daarnaast komt er een certificatieregeling voor scholingsinstituten.  De BVMP (beroepsvereniging voor medezeggenschapsprofessionals) en de BVMZ (branchevereniging medezeggenschap) hebben aan de hand van hun kwaliteitscriteria een register opgezet voor medezeggenschapsopleiders.

Vragen?

Heeft u vragen rondom de WOR-heffing, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.