Onduidelijke oorzaken

De oorzaken zijn niet duidelijk. In het verleden is, aldus SENA, ‘een te laag inhoudingspercentage berekend’. Het betekent dat dit de komende jaren ‘wordt verrekend’ met de uitvoerend artiesten en platenmaatschappijen die al zijn aangesloten bij SENA. Het betekent natuurlijk ook dat nieuwe uitvoerend artiesten (en platenmaatschappijen ten aanzien van nieuw werk) daardoor een (veel) lagere doorbetaling ontvangen dan hun collega’s in het verleden kregen. De oorzaken zijn niet duidelijk. Er wordt door SENA op haar website geen duidelijke verklaring gegeven anders dan ‘een daling van de rente-inkomsten’ en ‘de berekening van een te laag inhoudingspercentage’. Hoe, wat, waarom, waardoor: het blijft vaag. Dat dit in het bijzonder de artiesten raakt die voor hun inkomen hiervan (deels) afhankelijk zijn, mag duidelijk zijn.

Aansluiten

SENA is een complexe organisatie, met reglementen, codes en statuten. Er bestaat een geschillenregeling. De nog te formaliseren Stichting Artiestenbelangen wil hierin graag uw belangen behartigen. Via de Stichting kunnen de belangen worden gebundeld, waardoor SENA eerder genegen zal zijn deze belangen serieus te nemen. De Stichting Artiestenbelangen kan dit alleen als er een zekere ‘kritische massa’ is. Als genoeg artiesten en rechthebbenden zich dus aansluiten. Maak uw interesse daartoe kenbaar op [email protected] en sluit je vast vrijblijvend aan. Indien er voldoende interesse is, berichten wij u direct nader over de volgende stappen, waarna wij in actie kunnen komen richting SENA, in de eerste plaats om in gesprek te komen en openheid van zaken te krijgen.

Geen alternatief

Voor een uitvoerend artiest valt hier wel degelijk iets te winnen. Het was geen vrije keuze u aan te sluiten bij SENA; er is simpelweg geen alternatief. De ‘black box’ die SENA lijkt te zijn is ook opgevallen: het is niet voor niets dat de Tweede Kamer inmiddels een wetsvoorstel heeft aangenomen (no. 31.766) om organisaties als SENA onder verscherpt toezicht te stellen. Dit toezicht zal plaatsvinden vanuit het College van Toezicht Auteursrechten, dat bijvoorbeeld aan een eenzijdige tariefswijziging – zoals die nu plaatsvindt – haar toestemming zal moeten geven. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer, de verwachting is dat het op 1 januari 2013 in werking treedt. Dat is niet zeker, en bovendien ziet dat verscherpt toezicht niet op het verleden.

Concluderend

Kortom, er moet verantwoording worden afgelegd. Het moet duidelijk worden waar uw geld naartoe gaat, hoe dat in het verleden is gegaan, welke reële kosten daartegenover staan en stonden, en of het nu te hanteren inhoudingspercentage een redelijk percentage is. Mail vrijblijvend! Dan kunnen we in actie komen.

Vragen?

Heeft u vragen over SENA, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.