Functiewisseling

Daarvoor is niet vereist dat de toezegging op schrift is gesteld. In dit geval was sprake van een functiewisseling, waarbij aan de ambtenaar de mondelinge toezegging is gedaan dat er geen wijziging in de bezoldiging zou optreden.  De ambtenaar heeft er dan ook op mogen vertrouwen dat de functiewijziging geen verslechtering van zijn salarisperspectief zou opleveren. Hij kan dus aanspraak maken op een uitlooptoelage. (Bron: www.rechtspraak.nl, uitspraak d.d. 10 mei 2012 van de Centrale Raad van Beroep, LJN: BW6851, zie ook uitspraak d.d. 21 april 2011, LJN: BQ3515.)

Vragen?

Heeft u vragen over Ondubbelzinnige toezeggingen, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.