Oordeel

NEN-normen zijn om die reden, anders dan wet- en regelgeving, niet vrij van auteursrecht en hoeven daarom niet kosteloos te worden verstrekt. Dat in de Woningwet en in het Bouwbesluit naar deze normen wordt verwezen maakt dit niet anders. De Raad van State oordeelde eerder al in gelijke zin.

Vragen?

Heeft u vragen over de NEN-normen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.