Hoofdlijnen

Gisteren heeft Minister Kamp dan ook een “Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW’ naar de Tweede Kamer verzonden.

In de Hoofdlijnennotitie zijn de bij het Begrotingsakkoord 2013 gemaakte afspraken uitgewerkt.
Samengevat weergegeven, gaat het om de volgende hoofdlijnen:
1. Er komt één route voor ontslag
2. Werknemers ontvangen een transitiebudget in plaats van een ontslagvergoeding;
3. Eerste maanden WW voor rekening werkgever.

 

Afwachten

De Hoofdlijnennotitie is volgens minister Kamp ook de basis  voor de bredere discussie over de inrichting van het ontslagrecht en de WW. Minister Kamp heeft de  Tweede Kamer verzocht tijdens het zomerreces hierover met elkaar te spreken. Het is afwachten of de leden van de Tweede Kamer het zomerreces hiervoor willen benutten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Vragen?

Heeft u vragen over het afsluiten van overeenkomsten, neemt u dan contact op met Renate Dijkstra, advocate in Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.