DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

  • de regels voor kapitaalbescherming en crediteurenbescherming worden herzien
  • verzwaarde aansprakelijkheid bestuurders bij (winst-)uitkeringen aan de aandeelhouder(s)
  • de regeling omtrent de besluitvorming wordt flexibeler
  • het besloten karakter wordt beperkt (verplichting blokkeringsregeling vervalt)
  • de wettelijke geschillenregeling wordt flexibeler

Vragen?

Heeft u vragen over de wijzigingen, neemt u dan contact op met ons team Ondernemingsrecht.