duale ontslagstelsel

Het duale ontslagstelsel, waarbij een werkgever de keuze heeft tussen opzegging van de arbeidsovereenkomst (na het verkrijgen van een ontslagvergunning van UWV) of een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, wordt afgeschaft. Na de hervorming van het ontslagstelsel zal alleen de werkgever zelf bepalen of een werknemer ontslagen kan worden. Wel zal de werknemer vooraf gehoord moeten worden door de werkgever. Mocht een werknemer – na gehoord te zijn – het niet eens zijn met het ontslag, dan staat de mogelijkheid open om bij de rechter het ontslag aan te vechten.

Persoonlijk budget

Om mobiliteit te bevorderen zal iedere werknemer die ontslagen wordt een in de wet neergelegde vaste vergoeding ontvangen van de werkgever ter hoogte van een kwart maandsalaris per dienstjaar, gemaximeerd op 6 maandsalarissen. Dit ‘persoonlijk budget’ moet/kan ingezet worden voor scholing en begeleiding. De kosten van ontslagvergoedingen zullen hierdoor lager worden, maar daar staat tegenover dat de werkgever de eerste zes maanden van een WW-uitkering voor zijn rekening dient te nemen. Voor de werkgever is dit een extra kostenpost, naast de reeds bestaande kostenposten ten aanzien van (loondoorbetalings- en re-integratie)verplichtingen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid van werknemers.

Concluderend

Vooral oudere werknemers met lange dienstverbanden zullen er op achteruit gaan in vergelijking met de in ontbindingsprocedures veelvuldig gehanteerde kantonrechtersformule. Dit is in lijn met het doel van de hervorming van het ontslagstelsel, namelijk het voor werkgevers aantrekkelijker maken van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en daarmee uiteindelijk het tegengaan van de stijgende werkloosheid onder jongeren. Of de genoemde hervormingen ook daadwerkelijk doorgevoerd zullen gaan worden (en in welke vorm) zal onder meer afhangen van het resultaat van de verkiezingen op 12 september 2012.

Vragen?

Heeft u vragen over de hervorming van het ontslagstelsel, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.