Geen persoonsgegevens verzamelen

Sociale Network Sites zijn voor het genereren van hun inkomsten echter juist afhankelijk van de mogelijkheid om advertenties af te stemmen op de informatie die zij via deze cookies van hun gebruikers verkrijgen. Omdat hierbij de privacy van de internetters in het geding kan zijn, is de nieuwe Cookiewet aangenomen. Met ingang van 1 juli 2012 is het plaatsen en uitlezen van cookies alleen toegestaan als de gebruiker daarover vooraf is geïnformeerd en daarvoor toestemming heeft verleend. Daarnaast geldt dat vanaf 31 december 2012 plaatsers en uitlezers van tracking cookies moeten bewijzen dat zij géén persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verzamelen.

Vragen?

Heeft u vragen over het do no track initiatief, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht