Gezondheidsclaims

De Europese Commissie heeft op 16 mei ingestemd met een lijst van 222 gezondheidsclaims die producenten van voedingsmiddelen in de Europese Unie mogen voeren. De lijst, die in heel de EU zal worden gebruikt, is gebaseerd op betrouwbaar wetenschappelijk advies en zal uiterlijk eind 2012 alle misleidende claims van de markt helpen bannen. Daarbij baseert de Europese Commissie zich op een wetenschappelijk onderbouwd advies van het Europees agentschap voor de voedselveiligheid EFSA. Alle claims waar de autorisatieprocedure voor is afgerond, worden opgenomen in een register dat hoort bij de EU-verordening 1924/2006 over voeding en gezondheidsclaims.

Aanpassingstijd

Producenten van voedingsmiddelen krijgen 6 maanden de tijd om zich op de nieuwe situatie aan te passen. Begin december 2012 gaat er een verbod gelden voor alle claims die niet zijn geautoriseerd en die niet meer in behandeling zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe gezondheidsclaims, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.