Berekeningsmethode en kantonrechtersformule

Voor deze laatste categorie zijn jaren geleden aanbevelingen door de Kring van Kantonrechters tot stand gekomen. Sindsdien wordt de vergoeding naar billijkheid bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst berekend volgens de zogeheten Kantonrechtsformule.  De laatste jaren zijn er regelmatig stemmen opgegaan voor de totstandkoming van een berekeningsmethode voor de berekening van de schadevergoeding bij een kennelijk onredelijk ontslag. Aanleiding voor deze ontwikkeling is een tweetal uitspraken van de Hoge Raad uit november 2009 en februari 2010. De Hoge Raad heeft in deze uitspraken, kort gezegd, bepaald dat het enkele ontbreken van een vergoeding het ontslag niet kennelijk onredelijk maakt, dat alle omstandigheden van het geval meewegen en dat de schade zo concreet mogelijk moet worden berekend, zo nodig door middel van schatting. Ook heeft de Hoge Raad bepaald dat de vergoeding na ontslag op basis van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf een schadevergoeding is, die niet mag worden berekend door aan te haken bij de Kantonrechtersformule.

Wordt vervolgd

In zijn vergadering van 1 november 2012 heeft de Kring van Kantonrechters besloten geen aanbevelingen vast te stellen voor de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag na afgifte van een ontslagvergunning door UWV WERKbedrijf. Aanleiding voor dit besluit is het regeerakkoord, waarin vergaande plannen voor wijziging van het ontslagrecht zijn opgenomen. De Kring van Kantonrechters vindt het dan ook onverstandig om enkele dagen na de publicatie van het regeerakkoord met aanbevelingen op basis van de oude wetgeving te komen. Wordt vervolgd dus. Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u vragen over de kantonrechterformule of dit besluit van de kantonrechters,  neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.