Europese richtlijn

Dit betekent dat plaatsers en uitlezers van tracking cookies (die informatie over websurfers verzamelen) per direct moeten zorgen voor goede en volledige informatie over de door hen geplaatste cookies. Volgens de Europese Richtlijn is het plaatsen en uitlezen van cookies alleen toegestaan als de gebruiker daarover vooraf is geïnformeerd en daarvoor toestemming heeft verleend.

Ondubbelzinnige toestemming

Nederland gaat echter verder dan de Europese Richtlijn door te stellen dat in het geval van tracking cookies, wordt vermoed dat er persoonsgegevens worden verzameld. In dat geval is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing én moet de gebruiker ondubbelzinnig toestemming verlenen voor het plaatsen en uitlezen van cookies. Daarmee zal de bewijslast worden omgekeerd. Als plaatsers en uitlezers van tracking cookies vinden dat er géén persoonsgegevens worden verzameld, moeten zij dat bewijzen. Om bedrijven de tijd te gunnen om hun documentatie op orde te krijgen, treedt de omkering van de bewijslast pas op 31 december 2012 in werking.

Vragen?

Heeft u vragen over de cookiewet, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht