Aanpassing

Daarnaast wordt de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing ingetrokken. De wet is overbodig geworden door de Intrekkingswet Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing. In het wetsvoorstel worden de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet op enkele wetstechnische punten aangepast.

Vragen?

Heeft u vragen over de intrekking van deze twee wetsvoorstellen, neemt u dan contact op met ons team vastgoed