In behandeling

Het verslag van die behandeling is nog in bewerking (zodra dat openbaar wordt gemaakt zullen wij daarover informeren), maar het lijkt er op dat een meerderheid in de Eerste Kamer het wetsvoorstel steunt. Na de behandeling in de commissie vindt nog een plenaire behandeling van en een stemming over het wetsvoorstel plaats. Wij houden u op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe aanbestedingswet, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.