Concluderend

De vergoeding moet op grond van de wet worden betaald door de verhuurder aan de huurder als er sprake is van een noodzakelijke verhuizing als gevolg van renovatie of sloop.

Vragen?

Heeft u vragen over de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.