Nieuwe eisen

Het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe eisen aan het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen.  De grootste verandering is dat er voortaan één set van technische voorschriften van toepassing is. Verder is voor het verbouwen van leegstaande kantoren naar woningen geen ontheffing van nieuwbouweisen meer nodig.  In een serie korte artikelen zal De Clercq  de komende weken verschillende onderdelen van het Bouwbesluit nader toelichten.

Vragen?

Heeft u vragen over het Bouwbesluit, neemt u dan contact op met ons team vastgoed