Procedures eenvoudiger

Bedoeling van de Chw is steeds geweest om juridische procedures eenvoudiger te maken, waardoor projecten in de woningbouw en infrastructuur versnellen. De eerdere maatregelen, zoals de regeling van bouwprojecten met meer dan twintig woningen (en onder de mer-grens) en de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen ontwikkelingsgebieden, worden nu dus permanent voortgezet. Het gaat om projecten voor duurzame energie, aanleg en onderhoud van wegen, spoorlijnen en waterwegen, woningbouw en kustverdediging. Tot 31 maart jl. hadden overheidsorganen de gelegenheid om nieuwe projecten voor de vijfde tranche van de Chw aan te melden. Verder bevat het wetsvoorstel zogenoemde “quick wins”, zoals de mogelijkheid om onderzoeksgegevens langer te kunnen gebruiken en een kortere procedure voor tijdelijke afwijkingen van bestemmingsplannen. Het laatste kan onder meer helpen bij de maatregelen om leegstand van kantoren tegen te gaan. Het kabinet  meent dat het permanent maken van de Chw leidt tot continuïteit voor initiatiefnemers, bedrijfsleven en bestuursorganen. De Chw zou uiteindelijk in de Omgevingswet en de Algemene wet Bestuursrecht moeten opgaan.

Vragen?

Heeft u vragen over de Crisis- en herstelwet, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.