Regeldrift toegenomen

Voor degenen die de conceptrichtlijnen bekijken zal het niet alleen een feest van herkenning zijn, ook lijkt de regeldrift van de Europese Commissie enigszins te zijn toegenomen. Zo bevatten de conceptrichtlijnen nu een regeling voor opdrachten die aanbestedende diensten onderling gunnen en worden de lidstaten opgedragen een toezichthoudende instantie te benoemen die belast moet worden met de controle van aanbestedingen. Deze toezichthoudende instantie zou bovendien documenten van een gegunde opdracht moeten gaan verzamelen en deze voor belanghebbenden toegankelijk maken. Dit zou volgens de Europese Commissie bijdragen aan de gewenste transparantie.

2B-diensten

Waar de nieuwe Nederlandse aanbestedingswet straks zal gaan bepalen dat zogenaamde 2B-diensten niet openbaar moeten worden gaan aanbesteed, is het gehele onderscheid tussen 2A en 2B-diensten in de conceptrichtlijn komen te vervallen. Er komt één categorie voor medische, sociale en educatieve diensten waarvoor een verhoogde drempel zal gelden (€ 500.000,-). Boven deze drempel geldt een lichter aanbestedingsregime. Overigens zullen de nieuwe richtlijnen, zoals het er nu uitziet, pas in 2014 in de Nederlandse wetgeving worden geïmplementeerd.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.