Besluit

Na evaluatie van deze regeling is besloten om de regeling nog met twee jaren te verlengen. De toepassing van de regeling is ook uitgebreid van de top 150 naar de top 200 van universiteiten van de ranglijsten van de Times Higher Education Supplement en van de Jiang Tong Shanghai University. Het evaluatierapport is op 27 februari jl. aan de Tweede Kamer aangeboden. (Bron: www.ind.nl)

Vragen?

Heeft u vragen rondom de regelingen voor hoogopgeleiden, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.