Strategisch en manipulatief inschrijven

Met de term ‘strategisch inschrijven’ wordt bedoeld dat een inschrijver zijn bieding zodanig construeert dat hij op het door de aanbestedende dienst gehanteerde beoordelingsmodel een maximaal aantal punten behaalt. Strategisch inschrijven is in het algemeen toegestaan, tenzij de aanbestedende dienst dat in de aanbestedingsstukken heeft verboden, of indien gevreesd moet worden dat een dergelijke inschrijving afbreuk doet aan de kwaliteit van de aanbieding. Van manipulatief inschrijven is sprake indien een inschrijver (op een onderdeel) onmiskenbaar met een irreële prijs (of zelfs € 0,00) inschrijft om zo de beoordelingssystematiek naar zijn hand te zetten. Een dergelijke inschrijving is in het algemeen ontoelaatbaar. De scheidslijn tussen beide begrippen is betrekkelijk dun en dus wordt nog wel eens geprobeerd om een aanbesteding naar de eigen hand te zetten.

 

Oordeel

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk had in aanbestedingsstukken voor een zekere opdracht aangegeven dat een eventuele korting in mindering moest worden gebracht op de uiteindelijke aanneemsom. Inschrijver heeft op een bepaald onderdeel ingeschreven voor een bedrag van € 0,01 waardoor zij op dat punt de maximale score behaalde. De Rechtbank ‘s-Gravenhage oordeelde dat de inschrijver, door aldus in strijd met de aanbestedingsstukken in te schrijven; feitelijk heeft zij alleen op dat enkele onderdeel een korting gegeven, de beoordelingssystematiek zodanig heeft gemanipuleerd dat daardoor de kenbare bedoelingen van de gemeente worden gefrustreerd. De gemeente, aldus de rechtbank, heeft de inschrijving dan ook op goede gronden ongeldig verklaard.

Vragen?

Wilt u weten wat in een concreet geval wel en wat niet mag of heeft u vragen over het aanbestedingsrecht, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.