Doorstroom stimuleren

Wordt het wetsvoorstel doorgevoerd, dan zal dit een wijziging opleveren van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Ten aanzien van de hoogte van de inkomensgrens geldt dat verhuurders hierover informatie kunnen opvragen bij de Belastingdienst. Volgens het kabinet zal het voorstel bijdragen aan een goede doorstroom van huurders. Kiezen huurders er daarentegen voor in de woning te blijven, dan zal door de maatregel een meer marktconforme huur betaald worden.

Wat als

Wordt het wetsvoorstel geaccepteerd voor 1 juli 2012, dan kan de verhuurder de huurverhoging dit jaar nog doorvoeren. Het kan voorkomen dat de huurprijs van de woning na de doorgevoerde huurverhoging boven de liberalisatiegrens uitkomt. De liberalisatiegrens is gelijk aan de maximale huurgrens voor de huurtoeslag. De woning blijft – ongeacht of de huurprijs na verhoging boven de liberalisatiegrens uitkomt – niet-geliberaliseerd. Verder geldt dat de huurder – eerst bij de verhuurder, maar daarna bij de Huurcommissie – bezwaar kan maken tegen de extra huurverhoging op grond van het inkomen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel, neemt u dan contact op met ons team vastgoed