Oordeel

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op 1 februari jl. geoordeeld dat de advertentie waarin Dirk aangeeft 20% goedkoper te zijn dan Albert Heijn misleidend is, omdat Dirk van verkeerde prijzen is uitgegaan en producten heeft vergeleken die niet met elkaar vergeleken mogen worden. Daarbij heeft Dirk een verkeerde rekenmethode toegepast. Dirk van den Broek wordt veroordeeld de gewraakte advertentie te rectificeren in dagbladen en ook door middel van posters die in elk filiaal van Dirk van den Broek moeten worden opgehangen.