Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Advocaat

Vincent Stavleu

Vincent Stavleu is een doortastende en gedreven advocaat die efficiënte en werkbare oplossingen nastreeft. Het belang van zijn cliënten staat hierbij vanzelfsprekend voorop. Dankzij zijn gevarieerde arbeidsverleden heeft Vincent ervaring met commerciële èn ambtelijke werkomgevingen.

Opleiding en carrière

Vincent heeft een tienjarige loopbaan bij de politie gehad. Allereerst bij de politie Haaglanden en vervolgens als juridisch adviseur bij de Korpsstaf van de Nationale Politie. Bij de Nationale Politie vervulde hij onder meer de functie van landelijk coördinator van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur in veelal politiek gevoelige bestuursrechtelijke dossiers. Tijdens zijn werkzaamheden bij de Nationale Politie heeft Vincent in vier jaar zijn Master Rechten afgerond, waarna hij de overstap heeft gemaakt naar de advocatuur.

De dagelijkse praktijk van Vincent

“Mijn functie is breed en divers. Ik richt me op uiteenlopende kwesties waarbij zowel werkgevers als werknemers zijn betrokken. Naast het reguliere arbeidsrecht houd ik me ook bezig met bestuursrecht en het ambtenarenrecht, waaronder de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. De ervaring die ik in mijn ‘vorige leven’ heb opgedaan, komt me daarbij uitstekend van pas. Ook kan ik u bijstaan in kwesties met betrekking tot het socialezekerheidsrecht – waaronder de problematiek rond arbeidsongeschiktheid en re-integratie – en adviseer ik werkgevers over de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter.”

Nevenactiviteiten

Vincent is als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kennisblogs van Vincent Stavleu