Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Advocaat

Rick van Herk

Rick van Herk begeleidt werkgevers en ondernemingsraden met oprechte aandacht en zorg voor hun belangen door de wondere wereld van het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht. Als cliënt kunt u erop vertrouwen dat Ricks adviezen niet alleen juridisch correct zijn, maar boven alles praktisch – en dus uitvoerbaar – zijn ingestoken.

Opleiding en carrière

Rick studeerde in 2011 af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na zijn studie deed hij bij de Rechtbank Amsterdam als griffier veel ervaring op in het handelsrecht en het procesrecht. In 2014 stapte Rick over naar de advocatuur, waarna hij in een algemene civiele praktijk ondernemers en particulieren adviseerde en bijstond in kwesties met betrekking tot het arbeidsrecht, het ondernemingsrecht, het huurrecht en het financieel recht. Bij De Clercq specialiseert Rick zich sinds 2015 in het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht en het raakvlak met het privacyrecht.

De dagelijkse praktijk van Rick

“Mijn praktijk richt zich voor een belangrijk deel op het medezeggenschapsrecht. Ik adviseer bijvoorbeeld  bestuurders en ondernemingsraden bij advies- en instemmingstrajecten, de oprichting van medezeggenschapsorganen en het opstellen van bijbehorende reglementen. In mijn arbeidsrechtelijke praktijk adviseer ik werkgevers over (onder meer) individuele en collectieve ontslagprocedures, privacy vraagstukken en het opstellen of wijzigen van arbeidsovereenkomsten. En als het nodig is, gebruik ik mijn proceservaring om bij de rechter het gelijk van mijn cliënten te halen.”

 

Rechtsgebiedenregister

Rick van Herk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Houdt zich ook bezig met:

  • Collectief ontslag
  • Internationaal arbeidsrecht
  • Medezeggenschap

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

  • Nevenactiviteiten
    • Lid Tuchtcommissie van de Nederlandse Rugbybond

Kennisblogs van Rick van Herk

NOW 3 update

11 december 2020 NOW 3 update