Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Advocaat / Partner

Arjen van Rijn

Arjen van Rijn is deskundig, ervaren en een topexpert op het gebied van staats- en bestuursrecht. Als oude rot in het vak weet hij exact hoe de hazen lopen in de verhouding tussen overheid en burgers.

Opleiding en carrière

Arjen maakt sinds 2013 als advocaat en partner deel uit van het team van De Clercq. Daarvoor was hij onder meer senior counsel bij Spigt Litigators in Amsterdam en (van 1995 tot 2011) partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag. Sinds 2009 is Arjen bovendien als buitengewoon hoogleraar Staatsrecht en staatkundige vernieuwing verbonden aan de University of Curaçao. Arjen is sinds 1 juli 2018 deken van de Haagse Orde van Advocaten. Hij startte zijn carrière echter in lang vervlogen jaren in een heel ander metier: als journalist in Duitsland voor onder meer Elsevier en de KRO.

De dagelijkse praktijk van Arjen

“U kunt bij mij terecht voor juridische ondersteuning in kwesties met betrekking tot het staats- en bestuursrecht. Dit complexe, maar interessante rechtsgebied bestrijkt alles wat de staatsinrichting, het functioneren van de overheid en de relatie tussen overheid en burgers betreft. Hierbinnen heb ik me gespecialiseerd in het staatsrecht van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) én in de Koninkrijksverhoudingen (ofwel: het Statuut). Andere gebieden waaraan ik graag mijn aandacht besteed zijn integriteit en governance, monumentenzorg, gezondheidszorg en fundamentele rechten.”

 • Nevenactiviteiten
  • Deken van de Haagse Orde van Advocaten
  • Buitengewoon hoogleraar University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez
  • Voormalig Lid Raad van Discipline Den Haag/Rotterdam
  • Lid Raad van Advies studievereniging Societas Iuridica Antiliana et Arubana (SIAA)
  • Lid Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Lid Vereniging voor OnteigeningsRecht
  • Lid Duits-Nederlandse Advocatenvereniging
 • Publicaties
  • Het Nederlandse zorgstelsel in een notendop, 2e druk – Uitgeverij Kluwer, Deventer (2015)
  • ‘… of op welke grond dan ook …’ - De nieuwe staatkundige verhoudingen en het discriminatieverbod (oratie) – Universiteit van de Nederlandse Antillen (2010)
  • Klimaat en recht - Is het recht klaar voor klimaatverandering? – Uitgeverij Kluwer, Deventer (co-auteur en red. i.s.m. met Willem Braams en Martijn Scheltema) (2010)
  • Van herenhuis tot hoogbouw - Een blik op verleden, heden en toekomst van het advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn – Pels Rijcken, Den Haag (2010) (co-auteur en eindred.)
  • Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Fourth Edition – Intersentia, Antwerpen (2006) (co-auteur en red. i.s.m. Pieter van Dijk, Fried van Hoof van Leo Zwaak)
  • Staatsrecht van de Nederlandse Antillen – Tjeenk Willink, Deventer (1999)
  • Milieurecht in de Nederlandse Antillen – Stichting Leerstoel voor Milieu en Ontwikkeling, Curaçao (1992)
  • De functie van de vrijheid van meningsuiting in beide Duitse staten (dissertatie) – Tjeenk Willink, Zwolle (1985)

Kennisblogs van Arjen van Rijn