Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De Commvault Connections Roadshow heeft op donderdag 2 februari zijn Nederlandse editie. In het Louwman Museum in Den Haag zal het onder andere gaan over digitalisering, ransomware, SaaS-adoptie, databescherming en hoe om te gaan met data en cloud.

Marco Fanizzi (Senior Vice President International) en Bart Tournier (Sales Director Benelux) verzorgen die dag samen de keynote en geven daarmee het startschot voor een goedgevulde dag. Jeroen van Helden, Advocaat IT, IP & Privacy bij De Clercq advocaten zal de juridische gevolgen van een aanval met Ransomware bespreken.

Meer weten of dit evenement? Klik hier voor meer informatie of meld je direct aan voor deze dag.

Heeft u vragen over dit evenement of dit onderwerp? Neem dan contact op met Jeroen van Helden.

 

Speciaal voor webshops organiseren Kevin Rijnsdorp van Webshopmeeting en De Clercq-legal counsel Michelle Wijnant een gratis webinar op dinsdag 31 mei a.s. om 11:00 uur over cookies. Welke soorten cookies zijn er en wat zijn de voorwaarden voor het gebruik?

Bijna iedere webshop maakt gebruik van cookies, denk aan noodzakelijke cookies maar ook aan tracking en analytische cookies. Het gebruik van cookies is echter aan regels gebonden.

In dit webinar geven wij inzage in de belangrijkste cookieregels en de recente ontwikkelingen op dit gebied. Die laatste zijn er op dit moment namelijk een heleboel:
Zo zijn in Europa momenteel hevige discussies gaande over Google Analytics;
Is ook Cookiebot al in een Duitse uitspraak voorbijgekomen, en:
Is IAB Europe recentelijk op de vingers getikt voor de door haar ontwikkelde cookiepop-up.

Kortom, genoeg interessante ontwikkelingen om u over bij te praten.

Live vragen stellen
Het gratis webinar ‘Cookies voor webshops’ vereist géén voorkennis en is ideaal voor iedere webshophouder die op de hoogte wil zijn van de huidige (en mogelijk toekomstige) cookieregels. Gedurende het webinar kunt u vragen stellen via de chatfunctie en na afloop ontvangt u van ons de sheets.

Na het webinar weet u:

Programma

11:00 uur Start11:30 uur Einde

Sprekers

Kevin Rijnsdorp is oprichter van Webshopmeeting.nl, een onafhankelijk platform dat webwinkels en toeleveranciers samenbrengt door het leveren van inhoudelijke content, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het faciliteren van een kennisbank.

Michelle Wijnant is advocaat op het gebied van IT, IE en privacy. Zij is op deze gebieden een van de specialisten binnen De Clercq. Zij adviseert en publiceert regelmatig en veel over privacy en informatiebeveiliging en over hoe om te gaan met wet- en regelgeving op dit terrein.

AANMELDEN

In deze training bespreken we welke beveiligingsmaatregelen conform de privacywetgeving moeten worden genomen om datalekken te voorkomen. U leert wat u binnen uw bedrijf of instelling kunt doen om een risicogerichte structuur aan te brengen op het gebied van informatiebeveiliging en datalekken. De training is voor managers of andere medewerkers die (dagelijks) te maken hebben met informatiebeveiliging en privacy binnen hun organisatie.

Bescherm uw organisatie tegen datalekken

Iedere organisatie beschikt over persoonsgegevens, bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie en heeft daarom belang bij het op orde hebben van de informatiebeveiliging. Ook wetgever en (privacy)toezichthouder roeren zich op dit gebied, waardoor regulering toeneemt en open normen geleidelijk aan een concretere betekenis krijgen. Om u wegwijs te maken in de juridische aspecten van informatiebeveiliging en datalekken organiseren wij deze training waarin we niet alleen kennis delen, maar ook casuïstiek behandelen en voldoende ruimte is voor eigen vragen of casuïstiek.

Het programma

Tijdens de training bespreken wij de belangrijkste elementen waaruit informatiebeveiliging binnen uw organisatie dient te bestaan, welke beveiligingsmaatregelen conform de privacywetgeving moeten worden genomen ter voorkoming van incidenten en datalekken, wat een datalek precies is, wat de verschillende meldplichten inhouden, welke afspraken contractueel over incidenten en datalekken moeten worden gemaakt en welke administratie en interne procedures vereist zijn. Daarnaast leggen we een aantal casussen voor om de opgedane kennis meteen toe te passen. Uiteraard is ruimte aanwezig om vragen te stellen of eigen relevante casuïstiek te bespreken.

Na deze training heeft u toepasbare kennis over:

Datum: Donderdag 19 mei 2022
Tijd: 09:00–13:00 uur, inclusief lunch
Locatie: De Clercq Advocaten Notariaat, Hoge Rijndijk 306 (2314 AM) Leiden
Prijs: € 275,- (excl. btw)

Michelle Wijnant is als advocaat binnen het De Clercq Team IT, IE & Privacy de specialist Privacy & Security. Zij rondde de specialisatieopleiding (senior) ICT-jurist af en behaalde meerdere certificaten (CISM, CIPP/E, CIPM en CIPT) op het gebied van privacy en security. Michelle adviseert diverse CISO’s en FG’s over de inrichting en uitvoering van hun werkzaamheden.

Jeroen van Helden treedt op als lead counsel bij IT-transacties en IT-geschillen. Ook adviseert hij organisaties bij grote beveiligingsincidenten, zoals ransomware aanvallen. Hij heeft specifieke expertise op het gebied van softwarelicenties, gegevensbescherming, IT-contracten en compliance-kwesties.

Voor wie is dit evenement geschikt?

Bent u een privacy, security of compliance officer, adviseur of medewerker of heeft u een andere functie waarbij u dagelijks te maken krijgt met informatiebeveiliging en privacy? Dan is deze training geschikt voor u!  Meld u direct aan via onderstaand formulier.

Heeft u in uw werk de verantwoordelijkheid over digitale veiligheid, bent u een IT-professional of een bestuurder, is het uw persoonlijke interesse of wilt u weten waar u in het dagelijks leven tegenaan kunt lopen bij digitale dreiging? Dit evenement op donderdag 17 februari 2022 om 16:00 uur is relevant voor iedereen. Immers, digitale veiligheid gaat ons allen aan.

Digital security is het thema van de vierde bundel in de reeks Multidisciplinaire aspecten van, uitgegeven door DeLex uitgeverij voor de Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI). De redactie wordt gevormd door Natascha van Duuren, Victor de Pous en Jan Nienhuis. Zij selecteerden 32 publicaties die dit belangrijke onderwerp vanuit verschillende hoeken belichten.

Grootste dreiging
In het rijtje van de grootste bedreigingen voor de wereldmaatschappij staat digitale aanvallen in de top vijf. Waarborgen zijn nodig opdat er geen ongelukken gebeuren op het gebied van digitale veiligheid. Samenwerking en kennisdeling zijn daarbij onontbeerlijk. Kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein dienen vanuit een breed perspectief te worden opgepakt.

Tijdens de officiële boeklancering wordt het eerste exemplaar overhandigd aan het bestuur van de KNVI. Ook geven twee auteurs een presentatie van hun bijdrage. U kunt de boekpresentatie live bijwonen (beperkt aantal plaatsen beschikbaar) op het kantoor van De Clercq Advocaten Notariaat in Leiden.

Programma

16:00    Inloop.
16:30    Start boekpresentatie met introductie door Claudia Zuidema, directeur-uitgever DeLex.
16:35    Overhandiging eerste boek door Natascha van Duuren, Jan Nienhuis en Victor de Pous aan het bestuur van de KNVI.
16:45    Presentatie Kato Vierbergen-Schuit, programmamanager Agenda Digitale Veiligheid bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Auteur van ‘Digitale Veiligheid gemeenten: Chefsache!’
17:00    Presentatie Brenno de Winter, publicist, zelfstandig expert informatiebeveiliging en privacybescherming. Auteur van ‘Betere beveiligingstesten door inkoop- en verslagleggingseisen.’
17:15    Afronding met vragenronde.
17:30    Einde presentatie, start (zittende) borrel.

Aanmelden

Deelname is gratis.
Aanmelden via onderstaand formulier.
Let op! Bij binnenkomst controleren wij uw QR-code en legitimatie.

Speciaal voor webshops organiseren Kevin Rijnsdorp van Webshopmeeting en De Clercq-legal counsel Michelle Wijnant een gratis webinar op donderdag 3 februari om 11:00 uur over privacy: ‘Basisregels privacy voor webshops’.

Iedere webshophouder verwerkt persoonsgegevens. NAW-gegevens moeten immers worden gevraagd om producten toe te kunnen sturen. Contactgegevens zijn nodig om te informeren over bestellingen. Wellicht worden nieuwsbrieven verstuurd en cookies geplaatst? In dit webinar geven wij inzage in de belangrijkste privacyregels en de verplichtingen die hieruit voor webshops voortvloeien.

Het gratis webinar ‘Basisregels privacy voor webshops’ vereist géén voorkennis en is ideaal voor iedere webshophouder die kennis wil maken met de hoofdlijnen van de privacywetgeving. Gedurende het webinar kunt u vragen stellen via de chatfunctie en na afloop ontvangt u van ons de presentatie.

Na het webinar weet u:

  • Wanneer de privacywet- en regelgeving voor een webshophouder van toepassing is.
  • Wat de privacyregels voor een webshop inhouden.
  • Welke documenten en overeenkomsten een webshop moet opstellen en gebruiken om aan de privacywetgeving te voldoen.

Programma

11:00 uur Start
12:00 uur Einde

Sprekers

Kevin Rijnsdorp is oprichter van Webshopmeeting.nl, een onafhankelijk platform dat webwinkels en toeleveranciers samenbrengt door het leveren van inhoudelijke content, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het faciliteren van een kennisbank.

Michelle Wijnant is legal counsel op het gebied van IT, IE en privacy. Zij is op deze gebieden een van de specialisten binnen De Clercq. Zij adviseert en publiceert regelmatig en veel over privacy en informatiebeveiliging en over hoe om te gaan met wet- en regelgeving op dit terrein.

Aanmelden