Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Heeft u in uw werk de verantwoordelijkheid over digitale veiligheid, bent u een IT-professional of een bestuurder, is het uw persoonlijke interesse of wilt u weten waar u in het dagelijks leven tegenaan kunt lopen bij digitale dreiging? Dit evenement op donderdag 17 februari 2022 om 16:00 uur is relevant voor iedereen. Immers, digitale veiligheid gaat ons allen aan.

Digital security is het thema van de vierde bundel in de reeks Multidisciplinaire aspecten van, uitgegeven door DeLex uitgeverij voor de Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI). Wij nodigen u uit voor de officiële boekpresentatie deze actuele bundel. De redactie wordt gevormd door Natascha van Duuren, Victor de Pous en Jan Nienhuis. Zij selecteerden 32 publicaties die dit belangrijke onderwerp vanuit verschillende hoeken belichten.

Grootste dreiging
In het rijtje van de grootste bedreigingen voor de wereldmaatschappij staat digitale aanvallen in de top vijf. Waarborgen zijn nodig opdat er geen ongelukken gebeuren op het gebied van digitale veiligheid. Samenwerking en kennisdeling zijn daarbij onontbeerlijk. Kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein dienen vanuit een breed perspectief te worden opgepakt.

Tijdens de officiële boeklancering wordt het eerste exemplaar overhandigd aan het bestuur van de KNVI. Ook geven twee auteurs een presentatie van hun bijdrage. U kunt de boekpresentatie live bijwonen (beperkt aantal plaatsen beschikbaar) op het kantoor van De Clercq Advocaten Notariaat in Leiden of virtueel via een online uitnodiging die u krijgt toegestuurd.

Programma

16:00    (Digitale) inloop.
16:30    Start boekpresentatie met introductie door Claudia Zuidema, directeur-uitgever DeLex.
16:35    Overhandiging eerste boek door Natascha van Duuren, Jan Nienhuis en Victor de Pous aan het bestuur van de KNVI.
16:45    Presentatie Kato Vierbergen-Schuit, programmamanager Agenda Digitale Veiligheid bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Auteur van ‘Digitale Veiligheid gemeenten: Chefsache!’
17:00    Presentatie Brenno de Winter, publicist, zelfstandig expert informatiebeveiliging en privacybescherming. Auteur van ‘Betere beveiligingstesten door inkoop- en verslagleggingseisen.’
17:15    Afronding met vragenronde.
17:30    Einde presentatie, start (zittende) borrel.

Aanmelden

Deelname is gratis.
Aanmelden via onderstaand formulier.

Speciaal voor webshops organiseren Kevin Rijnsdorp van Webshopmeeting en De Clercq-legal counsel Michelle Wijnant een gratis webinar op donderdag 3 februari om 11:00 uur over privacy: ‘Basisregels privacy voor webshops’.

Iedere webshophouder verwerkt persoonsgegevens. NAW-gegevens moeten immers worden gevraagd om producten toe te kunnen sturen. Contactgegevens zijn nodig om te informeren over bestellingen. Wellicht worden nieuwsbrieven verstuurd en cookies geplaatst? In dit webinar geven wij inzage in de belangrijkste privacyregels en de verplichtingen die hieruit voor webshops voortvloeien.

Het gratis webinar ‘Basisregels privacy voor webshops’ vereist géén voorkennis en is ideaal voor iedere webshophouder die kennis wil maken met de hoofdlijnen van de privacywetgeving. Gedurende het webinar kunt u vragen stellen via de chatfunctie en na afloop ontvangt u van ons de presentatie.

Na het webinar weet u:

  • Wanneer de privacywet- en regelgeving voor een webshophouder van toepassing is.
  • Wat de privacyregels voor een webshop inhouden.
  • Welke documenten en overeenkomsten een webshop moet opstellen en gebruiken om aan de privacywetgeving te voldoen.

Programma

11:00 uur Start
12:00 uur Einde

Sprekers

Kevin Rijnsdorp is oprichter van Webshopmeeting.nl, een onafhankelijk platform dat webwinkels en toeleveranciers samenbrengt door het leveren van inhoudelijke content, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het faciliteren van een kennisbank.

Michelle Wijnant is legal counsel op het gebied van IT, IE en privacy. Zij is op deze gebieden een van de specialisten binnen De Clercq. Zij adviseert en publiceert regelmatig en veel over privacy en informatiebeveiliging en over hoe om te gaan met wet- en regelgeving op dit terrein.

Aanmelden