Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Landelijke OR-dag 2023: veerkracht

Digitalisering, werkdruk, duurzaam ondernemen, hybride werken, de behoefte aan diversiteit en de nieuwe pensioenwet. Een greep uit de vele actuele thema’s waarmee organisaties te maken hebben. Ontwikkelingen en veranderingen die vragen om veerkracht. Veerkracht van alle medewerkers, maar zeker ook van de OR. De schouders eronder zetten en doorgaan. Belangrijk is dat je gevoed blijft worden door actuele kennis en inzichten.

Programma:

 • 09:00 – 09:30 Ontvangst en registratie
 • 09:30 – 09:40 Centrale opening door Roel van Dijk, uitgever van OR Magazine en het platform OR/net
 • 09:40 -10:40 Sessie ‘De (veer)kracht van taal’
 • 10:40 – 11:15 Netwerkpauze
 • 11:15 – 12:30 Sessieronde 1
 • 12:30 – 13:30 Lunchbreak
 • 13:30 – 14:45 Sessieronde 2
 • 14:45 – 15:15 Netwerkpauze en wisselmoment
 • 15:15 – 16:30 Sessieronde 3
 • 16:30 Netwerkborrel

Bekijk hier het volledige programma.

Na afloop van de Landelijke OR dag:

 • Heb je jouw vaardigheden verstevigd en heb je jouw medezeggenschapskennis op actuele thema’s ontwikkeld.
 • Kun je dankzij nieuwe inzichten en tips je invloed vergroten.
 • Weet jij ook hoe je in roerige tijden gebruik kan maken van je advies- en instemmingsrecht.
 • Leer je van deskundige trainers en kun je alle vragen stellen.
 • Weet je nog beter wat jouw rol binnen de medezeggenschap en de rol van de OR binnen de organisatie is.

Meld u hier aan voor dit evenement. Voor overige vragen, neem contact op met Renate Vink-Dijkstra (advocaat/partner Medezeggenschap, Arbeid & Pensioen, Herstructureringen).

Hét congres voor ondernemingsraden in profit en non-profit!

Je bent lid van een OR binnen een grote, complexe organisatie. Misschien wel met een multinationaal karakter of met verschillende vestigingen? Dan is de medezeggenschap niet alledaags geregeld. Juist daarom organiseren we het Nationaal OR congres , zodat we volop aandacht hebben voor jouw unieke thema’s en problematiek. Tijdens deze editie staan we stil bij actuele onderwerpen zoals reorganisaties en werkgeluk. Maar ook staan we stil bij moderne medezeggenschap in jouw organisatie en geven je tips hoe je kunt omgaan met complexe mz-structuren.

Programma

09:30 – 10:00 Ontvangst met koffie en thee

10:00 – 11:15 Moderne medezeggenschap

 • De maatschappij verandert in rap tempo. Ook jouw bedrijf staat niet stil. Maar hoe zit het eigenlijk met de medezeggenschap? Is die nog wel van deze tijd en sluit deze nog wel aan op de werkprocessen, dynamiek en organisatiestructuur binnen jouw organisatie? Tijdens dit college verkennen we mogelijkheden om de medezeggenschap slimmer, efficiënter en daadkrachtiger te organiseren. Zonder de houvast van de Wet op de ondernemingsraden uit het oog te verliezen. Deze workshop wordt verzorgd door Renate Vink-Dijkstra.

11:15 – 11:45 Pauze met koffie en thee

11:45 – 12:45 OR en reorganisatie

 • Het rommelt in Nederland. Elke week kondigt een grote werkgever wel weer massaontslagen aan. Wellicht dat er ook een reorganisatie boven jouw organisatie hangt. Ook als dat niet direct het geval is, is het heel goed om hier als ondernemingsraad waakzaam voor te zijn. De rol van de OR bij een reorganisatie is namelijk groot. En vaak zijn er van tevoren genoeg signalen waar de OR op kan letten. Een reorganisatietraject vraagt veel van de ondernemingsraad. Tijdens dit college bespreken we deze rol én belichten we de mogelijkheden die de OR heeft om maximale invloed te hebben op de reorganisatie. Natuurlijk staan we stil bij het adviesrecht, maar belangrijker is nog hoe je vroegtijdig betrokken raakt.

12:45 – 13:45 Lunch

13:45 – 14:45 De OR gepasseerd?

 • Je wordt als ondernemingsraad verrast door een besluit van de bestuurder. Je vraagt je af of de OR hierover niet had moeten adviseren of instemmen. Een scenario dat veel OR’en wel eens overkomt. Je hebt dan geen invloed gehad op het organisatiebeleid en de juiste procedures zijn niet doorlopen. Hoe ga je hier als ondernemingsraad mee om? Wat zijn de (juridische) mogelijkheden en misschien wel het belangrijkste: hoe kun je dit een volgende keer voorkomen? Deze workshop wordt verzorgd door Montse Rodríguez Escudero.

14:45 – 15:00 Pauze met koffie en thee

15:00 – 16:00 Hoe krijg je meer werkgeluk?

16:00 Borrel

Meld je hier aan voor dit congres. Voor overige vragen, neem contact op met Renate Vink-Dijkstra (advocaat/partner Medezeggenschap, Arbeid & Pensioen, Herstructureringen).

Hét congres voor ondernemingsraden bij de overheid!

Als OR-lid binnen de overheid is het door het politiek primaat soms zoeken naar de rol van medezeggenschap. Want waar heeft de OR iets over te zeggen en wanneer beroept de bestuurder zich terecht op dit primaat van de politiek? Een onderwerp waar tijdens de meeste studiedagen en congressen geen aandacht aan besteed wordt. Juist daarom organiseren we het Nationaal congres OR & Overheid. Tijdens 4 inhoudelijke en inspirerende sessies belichten we de rol die jouw OR speelt binnen jouw overheidsorganisatie en geven we je de handvatten om van 2023 een succes te maken!

Programma

09:30 – 10:00 Ontvangst met koffie en thee

10:00 – 11:15 Moderne medezeggenschap in de overheid

11:15 – 11:45 Pauze met koffie en thee

11:45 – 12:45 OR & het politiek primaat

 • Tijdens deze workshop zullen de wettelijke regeling en rechterlijke uitspraken over het politiek primaat aan bod komen en wordt een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Na het volgen van de workshop weten OR-leden hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van die inspraakmogelijkheden die zij toch kunnen uitoefenen.

12:45 – 13:45 Lunch

13:45 – 14:45 Invloed op het hybride werken

 • Bijna elke organisatie heeft ermee te maken: hybride werken. Zeker binnen de overheid is hybride werken niet meer weg te denken, maar hoe dit vorm krijgt verschilt van organisatie tot organisatie. De rol van de OR bij hybride werken is echter eigenlijk altijd dezelfde. En de aandachtsgebieden ook. Tijdens deze workshop behandelen we de laatste trends op het gebied van hybride werken. Daarnaast staan we stil bij een belangrijk aspect van hybride werken: een aangepaste RI&E.

14:45 – 15:00 Pauze met koffie en thee

15:00 – 16:00 Kiezen voor integriteit

 • We kennen allemaal de spraakmakende toeslagenaffaire, waarbij de integriteit en het vertrouwen in de overheid ter sprake kwamen. Door dit soort zaken komt de roep naar ‘de menselijke maat’ steeds vaker naar voren. Hoe kun je als ambtenaar zelf aan de slag met dit thema. En welke rol speelt de OR bij integriteitszaken? Kan de OR een preventieve rol spelen? Of dient de OR als klokkenluider bij misstanden? Hoe gaat de OR om met het contact met de achterban, bestuurder én toezichthouder bij integriteitskwesties? Deze workshop wordt verzorg door Laura Gringhuis en Ernst van Win.

16:00 Borrel

 

Meld je hier aan voor dit congres. Voor overige vragen, neem contact op met Renate Vink-Dijkstra (advocaat/partner Medezeggenschap, Arbeid & Pensioen, Herstructureringen).

Hét congres voor ondernemingsraden in de zorg!

Als medezeggenschapper in de zorg heb je het niet gemakkelijk. De werkomgeving wordt steeds complexer. En de vragen die op de OR afkomen dus ook. Denk aan onderwerpen zoals digitalisering, privacy, fusies, een krappe arbeidsmarkt en daarbovenop de zeer hoge werkdruk. Hoe zorg je dat je als medezeggenschapper in de zorg voorbereid bent op weer een hectisch jaar?

Tijdens het Nationaal congres OR & Zorg geven we je tijdens 4 inhoudelijke en inspirerende sessies de handvatten om het maximale uit jouw OR-werk te halen!

Programma

09:30 – 10:00 Ontvangst met koffie en thee

10:00 – 11:15 Moderne medezeggenschap in de zorg

 • De maatschappij verandert in rap tempo. Ook de zorg staat niet stil. Maar hoe zit het eigenlijk met de medezeggenschap in de zorg? Is die nog wel van deze tijd en sluit deze nog wel aan op de werkprocessen, dynamiek en organisatiestructuur binnen de zorg? Tijdens dit college verkennen we mogelijkheden om de medezeggenschap slimmer, efficiënter en daadkrachtiger te organiseren. Zonder de houvast van de Wet op de ondernemingsraden uit het oog te verliezen.
11:15 – 11:45 Pauze met koffie en thee
11:45 – 12:45 OR & de cliëntenraad
 • Binnen zorginstellingen is er niet alleen voor de OR een rol weggelegd als het gaat om medezeggenschap. Ook patiënten hebben een stem via de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft een aantal bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van de OR of soms zelfs sterker. Daarom is het goed om samen met de cliëntenraad op te trekken rondom bepaalde thema’s. Welke rechten heeft een cliëntenraad precies, hoe pak je zo’n samenwerking aan en hoe ziet dit er in de praktijk uit? Deze workshop wordt verzorgd door Renate Vink-Dijkstra.
12:45 – 13:45 Lunch
13:45 – 14:45 Invloed op de roosters
 • In de zorg wordt veel gewerkt met roosters. En dat levert steeds vaker gedoe op. Dat komt deels door de hoge werkdruk en deels door de krapte op de arbeidsmarkt. Maar wat kun je daar als OR aan doen? Tijdens deze sessie verkennen wij de mogelijkheden van de invloed van de OR op roosters.
14:45 – 15:00 Pauze met koffie en thee
15:00 – 16:00 Omgaan met werkdruk
 • De werkdruk is altijd al hoog in de zorg, maar sinds corona loopt de zorg écht tegen zijn grenzen aan. En het lijkt erop dat de druk voorlopig nog niet van de spreekwoordelijke ketel is. Dit heeft verregaande gevolgen voor de mentale gezondheid van het zorgpersoneel. Werkstress, burn-out-klachten en een hoog ziekteverzuim zijn het gevolg. Hoe kun je dit als OR bespreekbaar maken met de bestuurder? En wat kan hij daar eigenlijk aan doen in deze moeilijke tijden? Wat is de zorgplicht van de werkgever en hoe kun je als OR erop toezien dat de gezondheid van jouw collega’s gewaarborgd blijven?
16:00 Netwerkborrel
Meld je hier aan voor dit congres. Voor overige vragen, neem contact op met Renate Vink-Dijkstra (advocaat/partner Medezeggenschap, Arbeid & Pensioen, Herstructureringen).

Op 24 november aanstaande vindt het OR Kennisfestival plaats met als motto ‘op naar een gelukkige organisatie’. Een goed thema omdat een organisatie waarin mensen gelukkig zijn, ook beter presteert. Deze dag staat in het teken van elkaar ontmoeten, verbinden en jezelf ontwikkelen. Natuurlijk zijn ook de medezeggenschapsspecialisten van ons WOR-team present.

Renate Vink-Dijkstra en Renée Huijsmans verzorgen de workshop: ‘Invloed rol OR bij integriteit, diversie en inclusie’. Een korte toelichting op deze workshop vindt u hier.

Wij zijn de hele dag op de beurs aanwezig om oude bekenden te begroeten en nieuwe mensen te leren kennen. De mensen die ons al kennen weten dat wij het altijd leuk vinden om met hen te sparren over wat er zoal binnen hun organisatie leeft en vragen te beantwoorden. Ook demonstreren wij graag onze gratis WOR-app.

Bent u nieuwsgierig? Bezoek dan vast de website van OR Net.nl voor het complete programma en praktische informatie zoals de openingstijden,  bereikbaarheid en inschrijving.

Wij hebben weer zin in deze dag! U ook? Meld u dan aan!

Twijfelt u nog of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat en Partner Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

November is dé Maand van de Medezeggenschap! Daar draagt De Clercq met haar medezeggenschapsteam graag aan bij door een ronde tafel te organiseren, waaraan medezeggenschappers kunnen discussiëren met elkaar en leren van elkaar over het onderwerp: “de OR en het overleg met de bestuurder en de toezichthouder”.

Overleg is hét middel voor effectieve medezeggenschap. Overleg tussen de bestuurder en de ondernemingsraad, maar ook met de toezichthouder. Goed overleg draagt bij aan een constructieve samenwerking en efficiënte besluitvorming. Dat is in het belang van het goed functioneren van de onderneming én zorgt voor draagvlak bij de medewerkers. In de praktijk blijkt echter dat de ‘driehoek’ bestuur-toezicht-medezeggenschap elkaar niet altijd weten te vinden. Dat is een gemiste kans. De ondernemingsraad kan hier een belangrijke rol vervullen. Hoe pakken jullie dat aan?

Wij nodigen u graag uit op donderdag 10 november a.s. plaats te nemen aan de ronde tafel om dit onderwerp te bespreken met andere leden vanuit de medezeggenschap!

mr. Renate Vink-Dijkstra en mr. Montse Rodríguez Escudero zullen deze ronde tafelbijeenkomst leiden. Eerst zullen zij kort stilstaan bij de uitgangspunten voor goed overleg in de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Daarna zal aan de hand van prikkelende stellingen aan tafel gediscussieerd én geleerd kunnen worden.

Het programma zal er als volgt uit zien:

14:30 uur:                  Inloop met koffie/thee
15:00 uur:                  Welkom en inleiding
15:15-15:45 uur:        Ronde tafel discussie
15:45 -16:00 uur:       Pauze
16:00-16:30 uur:        Ronde tafel discussie
16:30-17:00 uur:        Inventarisatie belangrijkste uitkomsten en afsluiting
17:00 uur:                  Borrel

Er is een beperkt aantal plekken aan tafel, dus meld u snel aan. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen! Let op: Per organisatie kunnen maximaal twee leden deelnemen.

Op 12 oktober aanstaande vindt de OR Live, de grootste jaarlijkse expo- en workshopdag voor ondernemingsraden, weer plaats. Natuurlijk zijn ook de medezeggenschapsspecialisten van ons WOR-team weer present en zullen zij een aantal interessante workshops verzorgen.

Wij vertellen u dit jaar graag meer over de volgende onderwerpen:

OR en diversiteit en inclusie: door Renate Vink-Dijkstra

OR & Duurzame inzetbaarheid: door Ernst van Win

OR en fusie en overname: door Montse Rodríguez Escudero

OR en politiek primaat: door Guus Wife

Wij zijn de hele dag op de beurs aanwezig om oude bekenden te begroeten en nieuwe mensen te leren kennen. De mensen die ons al kennen weten dat wij het altijd leuk vinden om met hen te sparren over wat er zoal binnen hun organisatie leeft, vragen te beantwoorden en dat de celebrations klaar staan. Ook demonstreren wij graag onze gratis WOR-app.

Bent u nieuwsgierig? Bezoek dan vast de website van OR Live voor een impressie van deze dag, de concrete invulling van onze workshops en een overzicht van de workshops. Via de FAQ vindt u praktische informatie zoals de openingstijden, bereikbaarheid en inschrijving.

Wij hebben weer zin in deze dag! U ook? Meld u dan aan!

Twijfelt u nog of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat en Partner Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Barbara van Dam-Keuken, Paralegal Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Diversiteit en inclusie: een actueel aandachtspunt voor iedere onderneming. Wat betekent dit precies en welke rol kun je als ondernemingsraad vervullen? Tijdens dit interactieve seminar lichten Muriël Nolet en Renate Vink-Dijkstra de leden van de ondernemingsraad toe welke aspecten van diversiteit en inclusie voor de medezeggenschap relevant zijn en welke mogelijkheden er bestaan.

Dit seminar Diversiteit & inclusie is een uniek evenement waarin twee advocatenkantoren, Unger Nolet en De Clercq, hun krachten en expertise bundelen tijdens een gezamenlijk evenement voor leden van ondernemingsraden.

Na afloop van dit seminar heeft voldoende kennis verzameld om:

Programma

13:30 – Inloop met koffie/thee
14:00 – Diversiteit & inclusie: een actueel onderwerp, wat is het belang, hoe wordt dit bespreekbaar en welke rol kan de OR innemen? | Gelijke behandeling: diversiteit mag niet gepaard gaan met diverse behandeling, hoe wordt gelijke behandeling gewaarborgd bij een divers personeelsbestand? | Quiz: hoe divers ben jij?!
15:15 – Pauze
15:30 – Klachten & klokkenluiden: een helder overzicht van de mogelijkheden met aandacht voor de rol van de OR. | Diversiteit in de top: nieuwe wetgeving moet zorgen voor diversiteit in de top, wat moet en wat kan (de OR)? En hoe straalt dit af op niet-beursgenoteerde organisaties? | De barometer: diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie?!
16:30 – Borrel

Krijg antwoord op uw vragen en zet onze praktische tips en handige tools in om de diversiteit en inclusie binnen uw onderneming op de kaart te zetten en/of te vergroten.

Locatie: Novotel Amsterdam City
Adres: Europaboulevard 10 (1083 AD) Amsterdam
Tijd: 13:30 – 17:30 uur
Datum: donderdag 15 september 2022

Sprekers

Renate Vink-Dijkstra is advocaat-partner bij De Clercq Advocaten Notariaat in Leiden. Zij geeft leiding aan het team Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen. Als advocaat arbeidsrecht is zij specialist in medezeggenschap. Op de Universiteit Leiden als Rijksuniversiteit Groningen treedt Renate op als (gast)docent. Daarnaast is zij verbonden aan de Universiteit Leiden als buitenpromovendus en onderzoekt wat ‘the next level’ van medezeggenschap in Nederland zou moeten zijn rekening houdend met de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en binnen ondernemingen.

Muriel Nolet - Unger Nolet

Muriël Nolet is advocaat en partner bij Unger Nolet in Amsterdam. De combinatie van bestuursrecht, arbeids- en medezeggenschaprecht in haar praktijk is uniek en uitdagend. Naast adviseren en procederen geeft Muriël met regelmaat workshops, onder andere op seminars, congressen en in-house over actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschap. Tot haar clientèle behoren (de ondernemingsraden van) grote commerciële ondernemingen, zorginstellingen en startups. Maar ook voor het individu zet zij zich met volle overtuiging in.

 

Voor wie is dit evenement geschikt?

Bent u lid van een ondernemingsraad en wilt u weten wat u nog meer kunt doen op het gebied van diversiteit en inclusie? Dan is deze training geschikt voor u. Meld u direct aan voor het seminar Diversiteit & inclusie via onderstaand formulier.
Let op! Maximaal twee leden per ondernemingsraad kunnen deelnemen

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Op 10 maart a.s. vindt hét Nationaal Congres voor ondernemingsraden in de zorg, bij de overheid en in de profitsector plaats in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort. Ons team is daarbij aanwezig: Renate Vink-Dijkstra, Montse Rodríguez Escudero en Guus Wife praten daar elke sector bij over een actueel onderwerp.

OR & Zorg

Governance: de driehoek MZ, bestuur en toezichthouder. Door Renate Vink.

Bestuurder, toezichthouder en medezeggenschap vormen een bijzonder samenspel van checks en balances. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk en waar moet de OR op letten wanneer zij in gesprek gaat met de toezichthouder? En hoe komt de OR überhaupt in gesprek met deze soms moeilijk bereikbare partij.

OR & Overheid

Politiek primaat & OR. Door: Renate Vink en Guus Wife.

Als OR binnen een overheidsorganisatie is het je vast een doorn in het oog: Het politiek primaat. Te pas en te onpas verschuilen overheidsbestuurders zich achter het politiek primaat, om maar geen adviesaanvraag aan de OR voor te leggen. Gek eigenlijk nu met de Wnra de arbeidsverhoudingen van de ambtenaar zijn genormaliseerd. Het is daarom niet voor niets dat steeds vaker de discussie opspeelt om de WOR aan te passen, zodat het primaat van de politiek alleen nog gebruikt kan worden wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Tijdens deze workshop zullen de wettelijke regeling en rechterlijke uitspraken over het politiek primaat aan bod komen en wordt een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Na het volgen van de workshop weten OR-leden hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van die inspraakmogelijkheden die zij toch kunnen uitoefenen.

OR & Profit

OR bij fusies, overnames en reorganisaties. Door: Montse Rodríguez Escudero.

2022 wordt een onzeker jaar, want hoe zien de naweeën van de coronacrisis eruit? Dat verschilt van sector tot sector. En wat betekent de energieprijsontwikkeling? In sommige bedrijven is de productie tijdelijk stilgelegd en aan werknemers gevraagd vakantiedagen in te leveren. Komt er een massale ontslaggolf aan? Of wordt jouw organisatie opeens een makkelijke prooi voor een bedrijfsovername? Tijdens dit college behandelen we de laatste ontwikkelingen en wat dit voor jouw organisatie betekent.

Lees verder op de website van Performa OR.