Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Als cybercrime een land zou zijn, is het de derde economie ter wereld, met een schadepost van bijna 6 biljoen dollar per jaar. Bestrijding hiervan vergt dan ook grote investeringen en coördinatie. Mondiaal, nationaal, regionaal en ook cross-sectoraal. Aanvallers maken immers geen onderscheid in sectoren. Aanvallers kiezen de sector of de organisatie waarvan ze verwachten dat ze de meeste kans van slagen hebben; de zwakste schakel.

Op 10 november aanstaande vindt het KNVI National Digital Security Debat plaats. Het debat wordt mede georganiseerd door de KNVI Interesse Groep IT en Recht, waar Natascha van Duuren, onze partner IT, IE & Privacy, voorzitter van is. Het Nationaal Debat bespreekt vraagstukken zoals “Waarom lopen sommige sectoren voorop? Op welke vlakken wordt op dit moment al samengewerkt? Is dat genoeg? Wat kunnen we elkaar leren?”.

Middels dit debat proberen we handvatten te vinden om als maatschappij een stukje verder te komen in het waarborgen van digital security. Daarbij geldt dat security in de meest brede zin zal worden beschouwd. Dat dit debat noodzakelijk is behoeft geen betoog in een wereld waarin de dreiging steeds groter wordt en analoge terugvalopties steeds minder voorhanden zijn.

Wij hebben de volgende panelleden bereid gevonden met elkaar en met ons in debat te gaan:

  • Drs. Kato Vierbergen vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • Drs. Gabrielle Speijer vanuit de zorgsector
  • ing. Marco Doeland MBA CISSP CISM vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken
  • Peter Kornelisse, vice-voorzitter van de NOREA Kennisgroep Cybersecurity, partner Technology Risk van EY en docent Auditing Cybersecurity en Privacy aan de Tias-business School te Tilburg
  • Ruud Verbij MSc CISM CISA, CISO bij Rituals

Ter voorbereiding op het debat hebben wij de panelleden gevraagd na te denken over hun Top 3 “Lessons Learned”. Tijdens het debat zal blijken of er overeenkomsten zijn tussen deze lessons learned en hoe dit ons kan helpen Nederland digitaal veiliger te maken. Samen redden we het. Misschien.

Wij hebben zin in deze leerzame dag. U ook? Meld u dan aan! De inschrijving is tot 7 november.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Natascha van Duuren, advocaat en partner, IT, IE & Privacy

Innovationlink is het professionele netwerk van dienstverleners, ondernemers en
investeerders met als doel ‘verborgen’ innovaties versneld naar de markt te brengen door het faciliteren van multidisciplinaire samenwerking.

Vrijdag 14 oktober a.s. is het Innovationlink Netwerk te gast bij De Clercq Advocaten
Notariaat in Leiden.

Programma

14:30 uur Inloop
14:45 uur Welkom en korte presentatie door Innovationlink
14:55 uur Presentaties door De Clercq, PLNT, LURIS en Abcor
15:55 uur Innovatoren presenteren hun ‘verborgen innovatie’
16:30 uur Matchen & netwerken met een glas wijn
18:00 uur Afsluiting

Sprekers

Natascha van Duuren presenteert De Clercq Advocaten Notariaat: samen kennis ontwikkelen en op waarde schatten (‘valoriseren’) biedt kansen, maar alleen als er duidelijke afspraken worden gemaakt over onder andere intellectueel eigendom (IE) en de samenwerking.

Bastiaan de Roo presenteert PLNT. PLNT laat startups ontstaan en laat ze groeien. PLNT stimuleert, faciliteert en ondersteunt talent om innovatief ondernemer te worden. PLNT brengt de werelden van innovatie en ondernemerschap letterlijk en figuurlijk bij elkaar.

Anouschka Versleijen presenteert LURIS. Door maatschappelijke behoeften af te stemmen op mogelijkheden die beschikbaar zijn, vergroot LURIS de impact van nieuwe technologieën en kennis van de Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum en aanverwante wetenschapsclusters. LURIS zet waardevolle partnerschappen op en vertegenwoordigt de belangen van academici en onderzoeksteams.

Theo-Willem van Leeuwen presenteert Abcor, een full-service modellen- en merkenbureau gespecialiseerd in juridisch advies en bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Anders dan alle andere merkenkantoren. Een strategische partner met korte, heldere en vooral praktische adviezen.

Ten slotte presenteren innovatoren hun concepten en geven zij aan welke hulp nodig is om
deze concepten naar de markt te kunnen brengen.

Aanmelden

U kunt deelnemen aan deze bijeenkomst en aanmelden via een e-mailbericht aan info@innovation-link.nl.

Locatie: De Clercq Advocaten Notariaat
Adres: Hoge Rijndijk 306 in Leiden

Datum: vrijdag 14 oktober 2022
Tijd: 14:30 – 18:00 uur
Deelname is gratis.

Meer informatie over Innovationlink? Kijk op de website.