Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Innovationlink is het professionele netwerk van dienstverleners, ondernemers en
investeerders met als doel ‘verborgen’ innovaties versneld naar de markt te brengen door het faciliteren van multidisciplinaire samenwerking.

Vrijdag 14 oktober a.s. is het Innovationlink Netwerk te gast bij De Clercq Advocaten
Notariaat in Leiden.

Programma

14:30 uur Inloop
14:45 uur Welkom en korte presentatie door Innovationlink
14:55 uur Presentaties door De Clercq, PLNT, LURIS en Abcor
15:55 uur Innovatoren presenteren hun ‘verborgen innovatie’
16:30 uur Matchen & netwerken met een glas wijn
18:00 uur Afsluiting

Sprekers

Natascha van Duuren presenteert De Clercq Advocaten Notariaat: samen kennis ontwikkelen en op waarde schatten (‘valoriseren’) biedt kansen, maar alleen als er duidelijke afspraken worden gemaakt over onder andere intellectueel eigendom (IE) en de samenwerking.

Bastiaan de Roo presenteert PLNT. PLNT laat startups ontstaan en laat ze groeien. PLNT stimuleert, faciliteert en ondersteunt talent om innovatief ondernemer te worden. PLNT brengt de werelden van innovatie en ondernemerschap letterlijk en figuurlijk bij elkaar.

Anouschka Versleijen presenteert LURIS. Door maatschappelijke behoeften af te stemmen op mogelijkheden die beschikbaar zijn, vergroot LURIS de impact van nieuwe technologieën en kennis van de Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum en aanverwante wetenschapsclusters. LURIS zet waardevolle partnerschappen op en vertegenwoordigt de belangen van academici en onderzoeksteams.

Theo-Willem van Leeuwen presenteert Abcor, een full-service modellen- en merkenbureau gespecialiseerd in juridisch advies en bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Anders dan alle andere merkenkantoren. Een strategische partner met korte, heldere en vooral praktische adviezen.

Ten slotte presenteren innovatoren hun concepten en geven zij aan welke hulp nodig is om
deze concepten naar de markt te kunnen brengen.

Aanmelden

U kunt deelnemen aan deze bijeenkomst en aanmelden via een e-mailbericht aan info@innovation-link.nl.

Locatie: De Clercq Advocaten Notariaat
Adres: Hoge Rijndijk 306 in Leiden

Datum: vrijdag 14 oktober 2022
Tijd: 14:30 – 18:00 uur
Deelname is gratis.

Meer informatie over Innovationlink? Kijk op de website.

Het netwerk van inventie tot innovatie, Innovationlink, is op vrijdag 28 januari te gast op het kantoor van De Clercq in Leiden. Dit professionele netwerk van dienstverleners, ondernemers en investeerders heeft als doel ‘verborgen’ innovaties versneld naar de markt te brengen door het faciliteren van multidisciplinaire samenwerking. Bezoek de netwerkbijeenkomst Innovationlink in samenwerking met De Clercq Advocaten Notariaat.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan het inhoudelijke programma en de (zittende) borrel.

Programma
14:30    Inloop
14:45    Welkom en korte presentatie door Innovationlink
14:55    Presentaties door De Clercq, Supersola, Nijnnovision en MCA
15:55    Drie innovatoren presenteren in 10-minuten hun ‘verborgen innovatie’
16:30    Matchen & netwerken met een glas wijn
18:00    Afsluiting

Sprekers

Natascha van Duuren introduceert De Clercq Advocaten Notariaat. Samen kennis ontwikkelen en op waarde schatten (‘valoriseren’) biedt kansen, maar alleen als duidelijke afspraken worden gemaakt over onder andere intellectueel eigendom (IE) en de samenwerking.

Als het aan De Clercq ligt, wordt het nodige met vooruitziende blik opgezet en vastgelegd. De Clercq begeleidt partijen bij het opzetten en structureren van hun samenwerking. Hierbij gaat met name de aandacht uit naar de bescherming van IE en exploitatie van de resultaten van de samenwerking.

Janbert Heemstra, notaris bij De Clercq, zal de aanwezigen vertellen hoe een notaris kan helpen bij de keuze van de juiste rechtsvorm. Is het verstandig om meteen een B.V. op te richten of kan worden gestart met een eenmanszaak of vof?

Julius Smith van Supersola praat over de weg die zij hebben afgelegd om een revolutionair zonnepaneel te ontwikkelen en op de markt te brengen. Deze Delftse startup levert zonnepanelen, die je simpelweg kan aansluiten op een stopcontact en vervolgens op de grond of een plat dak kan zetten. Door zonnepanelen per stuk aan te bieden, streeft Supersola ernaar om consumenten met een kleinere portemonnee aan te spreken.

Mark Nijenhuis en Ziegel Ziegelaar vertellen over de aanpak van Nijnovision en MCA Europe. MCA Europe is een onafhankelijk non-profit initiatief (stichting) ter bevordering van een duurzame deel-economie en de volgende generatie mobiliteit en connectiviteit met de inzet van ecologisch verantwoorde vormen van energie en optimale beschikbaarheid. Met als doel het individueel toegankelijk maken de maximale CO2 reductie te realiseren. Zij verbinden organisaties, lokale en regionale overheden, scholen en universiteiten die een visie delen over de toekomst van mobiliteit en brengt hun expertises bij elkaar.

Ten slotte presenteren innovatoren hun concepten en geven zij aan welke hulp nodig zij nodig hebben om deze concepten naar de markt te kunnen brengen. Op dit moment is één innovator bekend, Supersola. Julius Smith van Supersola zoekt investeerders om de tweede generatie zonnepanelen te ontwikkelen en exportactiviteiten te starten.

Aanmelden
U kunt gratis deelnemen aan deze bijeenkomst.
Aanmelden via Networkapp-link: Netwerkbijeenkomst Innovationlink x De Clercq.
De deelnemers worden verzocht bij aankomst hun corona QR code te laten scannen.