Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Het hele jaar door organiseren wij webinars om actualiteiten met u te delen.

Meer informatie over dit webinar volgt binnenkort.

 

Het hele jaar door organiseren wij webinars om actualiteiten met u te delen.

Zet het webinar ‘Mediation’ alvast in uw agenda. Meer informatie over volgt binnenkort.

 

Het hele jaar door organiseren wij webinars om actualiteiten met u te delen.

Zet het webinar ‘Ziekte en verzuim’ alvast in uw agenda! Meer informatie volgt binnenkort.

 

Het hele jaar door organiseren wij bijeenkomsten om actualiteiten op het gebied van Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, ICT, Privacy & Security met u te delen.

Binnenkort organiseren wij het webinar ‘Flexwerk’. Meer informatie volgt binnenkort.

Noteer het webinar alvast in uw agenda!

 

Het hele jaar door organiseren wij bijeenkomsten om actualiteiten op het gebied van Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, ICT, Privacy & Security met u te delen.

Binnenkort organiseren wij het webinar ‘Remote werken in het buitenland’. Meer informatie volgt binnenkort.

Noteer het webinar alvast in uw agenda!

 

Het hele jaar door organiseren wij bijeenkomsten om actualiteiten op het gebied van Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, ICT, Privacy & Security met u te delen.

Binnenkort organiseren wij de bijeenkomst ‘Opvolging in het familiebedrijf’. Meer informatie over deze bijerenkomst volgt binnenkort.

 

De wereld verandert, mede als gevolg van allerlei crises (corona, energie, huizenmarkt, oorlog in Europa, stikstof) de afgelopen tijd . Door deze veranderingen moeten bedrijven in staat zijn zich aan te passen en mee te bewegen. Groei, inkrimping, verkoop van onderdelen, een bedrijfsovername of verhuizing. Een reorganisatie, al dan niet in de vorm van een herstructurering, kan daarbij niet altijd voorkomen worden.

Wat komt hierbij kijken? Hoe pak je dit aan als HR-professional? En welke stappen moet je als werkgever zetten?

Tijdens dit webinar praten Renée Huijsmans en Sietske Bos, arbeidsrechtadvocaten bij De Clercq advocaten, u bij over alle (juridische) facetten van een reorganisatie en geven zij u tips en aanbevelingen voor een goede aanpak van dit proces. Daarbij komen in ieder geval de volgende zaken aan bod:

– Reorganisatieplan
– Personele gevolgen
– Afspiegelingsbeginsel
– Sociaal plan
– Collectief ontslag
– De rol van de OR

Na afloop bent u goed op de hoogte van wat er komt kijken bij (de voorbereiding van) een reorganisatie, bent u in staat een reorganisatietraject – op procesniveau – te overzien en kunt u aan de slag met een concreet en overzichtelijk plan van aanpak.

U komt toch ook? Deelname is kosteloos. Inschrijven kan hier.

Tot dan!

Landelijke OR-dag 2023: veerkracht

Digitalisering, werkdruk, duurzaam ondernemen, hybride werken, de behoefte aan diversiteit en de nieuwe pensioenwet. Een greep uit de vele actuele thema’s waarmee organisaties te maken hebben. Ontwikkelingen en veranderingen die vragen om veerkracht. Veerkracht van alle medewerkers, maar zeker ook van de OR. De schouders eronder zetten en doorgaan. Belangrijk is dat je gevoed blijft worden door actuele kennis en inzichten.

Programma:

 • 09:00 – 09:30 Ontvangst en registratie
 • 09:30 – 09:40 Centrale opening door Roel van Dijk, uitgever van OR Magazine en het platform OR/net
 • 09:40 -10:40 Sessie ‘De (veer)kracht van taal’
 • 10:40 – 11:15 Netwerkpauze
 • 11:15 – 12:30 Sessieronde 1
 • 12:30 – 13:30 Lunchbreak
 • 13:30 – 14:45 Sessieronde 2
 • 14:45 – 15:15 Netwerkpauze en wisselmoment
 • 15:15 – 16:30 Sessieronde 3
 • 16:30 Netwerkborrel

Bekijk hier het volledige programma.

Na afloop van de Landelijke OR dag:

 • Heb je jouw vaardigheden verstevigd en heb je jouw medezeggenschapskennis op actuele thema’s ontwikkeld.
 • Kun je dankzij nieuwe inzichten en tips je invloed vergroten.
 • Weet jij ook hoe je in roerige tijden gebruik kan maken van je advies- en instemmingsrecht.
 • Leer je van deskundige trainers en kun je alle vragen stellen.
 • Weet je nog beter wat jouw rol binnen de medezeggenschap en de rol van de OR binnen de organisatie is.

Meld u hier aan voor dit evenement. Voor overige vragen, neem contact op met Renate Vink-Dijkstra (advocaat/partner Medezeggenschap, Arbeid & Pensioen, Herstructureringen).

Hét congres voor ondernemingsraden in profit en non-profit!

Je bent lid van een OR binnen een grote, complexe organisatie. Misschien wel met een multinationaal karakter of met verschillende vestigingen? Dan is de medezeggenschap niet alledaags geregeld. Juist daarom organiseren we het Nationaal OR congres , zodat we volop aandacht hebben voor jouw unieke thema’s en problematiek. Tijdens deze editie staan we stil bij actuele onderwerpen zoals reorganisaties en werkgeluk. Maar ook staan we stil bij moderne medezeggenschap in jouw organisatie en geven je tips hoe je kunt omgaan met complexe mz-structuren.

Programma

09:30 – 10:00 Ontvangst met koffie en thee

10:00 – 11:15 Moderne medezeggenschap

 • De maatschappij verandert in rap tempo. Ook jouw bedrijf staat niet stil. Maar hoe zit het eigenlijk met de medezeggenschap? Is die nog wel van deze tijd en sluit deze nog wel aan op de werkprocessen, dynamiek en organisatiestructuur binnen jouw organisatie? Tijdens dit college verkennen we mogelijkheden om de medezeggenschap slimmer, efficiënter en daadkrachtiger te organiseren. Zonder de houvast van de Wet op de ondernemingsraden uit het oog te verliezen. Deze workshop wordt verzorgd door Renate Vink-Dijkstra.

11:15 – 11:45 Pauze met koffie en thee

11:45 – 12:45 OR en reorganisatie

 • Het rommelt in Nederland. Elke week kondigt een grote werkgever wel weer massaontslagen aan. Wellicht dat er ook een reorganisatie boven jouw organisatie hangt. Ook als dat niet direct het geval is, is het heel goed om hier als ondernemingsraad waakzaam voor te zijn. De rol van de OR bij een reorganisatie is namelijk groot. En vaak zijn er van tevoren genoeg signalen waar de OR op kan letten. Een reorganisatietraject vraagt veel van de ondernemingsraad. Tijdens dit college bespreken we deze rol én belichten we de mogelijkheden die de OR heeft om maximale invloed te hebben op de reorganisatie. Natuurlijk staan we stil bij het adviesrecht, maar belangrijker is nog hoe je vroegtijdig betrokken raakt.

12:45 – 13:45 Lunch

13:45 – 14:45 De OR gepasseerd?

 • Je wordt als ondernemingsraad verrast door een besluit van de bestuurder. Je vraagt je af of de OR hierover niet had moeten adviseren of instemmen. Een scenario dat veel OR’en wel eens overkomt. Je hebt dan geen invloed gehad op het organisatiebeleid en de juiste procedures zijn niet doorlopen. Hoe ga je hier als ondernemingsraad mee om? Wat zijn de (juridische) mogelijkheden en misschien wel het belangrijkste: hoe kun je dit een volgende keer voorkomen? Deze workshop wordt verzorgd door Montse Rodríguez Escudero.

14:45 – 15:00 Pauze met koffie en thee

15:00 – 16:00 Hoe krijg je meer werkgeluk?

16:00 Borrel

Meld je hier aan voor dit congres. Voor overige vragen, neem contact op met Renate Vink-Dijkstra (advocaat/partner Medezeggenschap, Arbeid & Pensioen, Herstructureringen).

Hét congres voor ondernemingsraden bij de overheid!

Als OR-lid binnen de overheid is het door het politiek primaat soms zoeken naar de rol van medezeggenschap. Want waar heeft de OR iets over te zeggen en wanneer beroept de bestuurder zich terecht op dit primaat van de politiek? Een onderwerp waar tijdens de meeste studiedagen en congressen geen aandacht aan besteed wordt. Juist daarom organiseren we het Nationaal congres OR & Overheid. Tijdens 4 inhoudelijke en inspirerende sessies belichten we de rol die jouw OR speelt binnen jouw overheidsorganisatie en geven we je de handvatten om van 2023 een succes te maken!

Programma

09:30 – 10:00 Ontvangst met koffie en thee

10:00 – 11:15 Moderne medezeggenschap in de overheid

11:15 – 11:45 Pauze met koffie en thee

11:45 – 12:45 OR & het politiek primaat

 • Tijdens deze workshop zullen de wettelijke regeling en rechterlijke uitspraken over het politiek primaat aan bod komen en wordt een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Na het volgen van de workshop weten OR-leden hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van die inspraakmogelijkheden die zij toch kunnen uitoefenen.

12:45 – 13:45 Lunch

13:45 – 14:45 Invloed op het hybride werken

 • Bijna elke organisatie heeft ermee te maken: hybride werken. Zeker binnen de overheid is hybride werken niet meer weg te denken, maar hoe dit vorm krijgt verschilt van organisatie tot organisatie. De rol van de OR bij hybride werken is echter eigenlijk altijd dezelfde. En de aandachtsgebieden ook. Tijdens deze workshop behandelen we de laatste trends op het gebied van hybride werken. Daarnaast staan we stil bij een belangrijk aspect van hybride werken: een aangepaste RI&E.

14:45 – 15:00 Pauze met koffie en thee

15:00 – 16:00 Kiezen voor integriteit

 • We kennen allemaal de spraakmakende toeslagenaffaire, waarbij de integriteit en het vertrouwen in de overheid ter sprake kwamen. Door dit soort zaken komt de roep naar ‘de menselijke maat’ steeds vaker naar voren. Hoe kun je als ambtenaar zelf aan de slag met dit thema. En welke rol speelt de OR bij integriteitszaken? Kan de OR een preventieve rol spelen? Of dient de OR als klokkenluider bij misstanden? Hoe gaat de OR om met het contact met de achterban, bestuurder én toezichthouder bij integriteitskwesties? Deze workshop wordt verzorg door Laura Gringhuis en Ernst van Win.

16:00 Borrel

 

Meld je hier aan voor dit congres. Voor overige vragen, neem contact op met Renate Vink-Dijkstra (advocaat/partner Medezeggenschap, Arbeid & Pensioen, Herstructureringen).