Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Op 24 november aanstaande vindt het OR Kennisfestival plaats met als motto ‘op naar een gelukkige organisatie’. Een goed thema omdat een organisatie waarin mensen gelukkig zijn, ook beter presteert. Deze dag staat in het teken van elkaar ontmoeten, verbinden en jezelf ontwikkelen. Natuurlijk zijn ook de medezeggenschapsspecialisten van ons WOR-team present.

Renate Vink-Dijkstra en Renée Huijsmans verzorgen de workshop: ‘Invloed rol OR bij integriteit, diversie en inclusie’. Een korte toelichting op deze workshop vindt u hier.

Wij zijn de hele dag op de beurs aanwezig om oude bekenden te begroeten en nieuwe mensen te leren kennen. De mensen die ons al kennen weten dat wij het altijd leuk vinden om met hen te sparren over wat er zoal binnen hun organisatie leeft en vragen te beantwoorden. Ook demonstreren wij graag onze gratis WOR-app.

Bent u nieuwsgierig? Bezoek dan vast de website van OR Net.nl voor het complete programma en praktische informatie zoals de openingstijden,  bereikbaarheid en inschrijving.

Wij hebben weer zin in deze dag! U ook? Meld u dan aan!

Twijfelt u nog of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat en Partner Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Schending van integriteit op de werkvloer is door de recente ontwikkelingen bij talentenjacht The Voice ook onder de aandacht gekomen binnen veel andere organisaties. En terecht! Veel organisaties hebben echter geen goed beeld van hoe zij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zo veel als mogelijk kunnen voorkomen en wat zij moeten doen als er grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd. Welke stappen moet u als werkgever en HR zetten?

Wat mag er van u als werkgever en HR verwacht worden wanneer het aankomt op grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Aan welke regels en richtlijnen bent u gebonden? Wat zijn de meest voorkomende valkuilen? En wat kunt u doen om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zoveel als mogelijk te voorkomen?

Graag praten Renée Huijsmans en Sietske Bos-Bremmer u bij over the do’s and don’ts bij integriteit op de werkvloer. Ook zullen zij een praktisch stappenplan met u doorlopen. Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met de NVP georganiseerd.

Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken en heeft u, onder meer, handvaten om uw interne processen te laten voldoen aan wet- en regelgeving.

De sprekers

Programma

09:00-09:30         Inloop

09:30-11:00         Presentatie met korte pauze door Renée Huijsmans en Sietske Bos-Bremmer

 

Wij hebben zin in deze interessante bijeenkomst! U ook? Meld u dan aan via onderstaand formulier!

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Renée Huijsmans (Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen)

Sietske Bos-Bremmer (Arbeid & Pensioen)

Op 12 oktober aanstaande vindt de OR Live, de grootste jaarlijkse expo- en workshopdag voor ondernemingsraden, weer plaats. Natuurlijk zijn ook de medezeggenschapsspecialisten van ons WOR-team weer present en zullen zij een aantal interessante workshops verzorgen.

Wij vertellen u dit jaar graag meer over de volgende onderwerpen:

OR en diversiteit en inclusie: door Renate Vink-Dijkstra

OR & Duurzame inzetbaarheid: door Ernst van Win

OR en fusie en overname: door Montse Rodríguez Escudero

OR en politiek primaat: door Guus Wife

Wij zijn de hele dag op de beurs aanwezig om oude bekenden te begroeten en nieuwe mensen te leren kennen. De mensen die ons al kennen weten dat wij het altijd leuk vinden om met hen te sparren over wat er zoal binnen hun organisatie leeft, vragen te beantwoorden en dat de celebrations klaar staan. Ook demonstreren wij graag onze gratis WOR-app.

Bent u nieuwsgierig? Bezoek dan vast de website van OR Live voor een impressie van deze dag, de concrete invulling van onze workshops en een overzicht van de workshops. Via de FAQ vindt u praktische informatie zoals de openingstijden, bereikbaarheid en inschrijving.

Wij hebben weer zin in deze dag! U ook? Meld u dan aan!

Twijfelt u nog of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat en Partner Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Barbara van Dam-Keuken, Paralegal Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Diversiteit en inclusie: een actueel aandachtspunt voor iedere onderneming. Wat betekent dit precies en welke rol kun je als ondernemingsraad vervullen? Tijdens dit interactieve seminar lichten Muriël Nolet en Renate Vink-Dijkstra de leden van de ondernemingsraad toe welke aspecten van diversiteit en inclusie voor de medezeggenschap relevant zijn en welke mogelijkheden er bestaan.

Dit seminar Diversiteit & inclusie is een uniek evenement waarin twee advocatenkantoren, Unger Nolet en De Clercq, hun krachten en expertise bundelen tijdens een gezamenlijk evenement voor leden van ondernemingsraden.

Na afloop van dit seminar heeft voldoende kennis verzameld om:

Programma

13:30 – Inloop met koffie/thee
14:00 – Diversiteit & inclusie: een actueel onderwerp, wat is het belang, hoe wordt dit bespreekbaar en welke rol kan de OR innemen? | Gelijke behandeling: diversiteit mag niet gepaard gaan met diverse behandeling, hoe wordt gelijke behandeling gewaarborgd bij een divers personeelsbestand? | Quiz: hoe divers ben jij?!
15:15 – Pauze
15:30 – Klachten & klokkenluiden: een helder overzicht van de mogelijkheden met aandacht voor de rol van de OR. | Diversiteit in de top: nieuwe wetgeving moet zorgen voor diversiteit in de top, wat moet en wat kan (de OR)? En hoe straalt dit af op niet-beursgenoteerde organisaties? | De barometer: diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie?!
16:30 – Borrel

Krijg antwoord op uw vragen en zet onze praktische tips en handige tools in om de diversiteit en inclusie binnen uw onderneming op de kaart te zetten en/of te vergroten.

Locatie: Novotel Amsterdam City
Adres: Europaboulevard 10 (1083 AD) Amsterdam
Tijd: 13:30 – 17:30 uur
Datum: donderdag 15 september 2022

Sprekers

Renate Vink-Dijkstra is advocaat-partner bij De Clercq Advocaten Notariaat in Leiden. Zij geeft leiding aan het team Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen. Als advocaat arbeidsrecht is zij specialist in medezeggenschap. Op de Universiteit Leiden als Rijksuniversiteit Groningen treedt Renate op als (gast)docent. Daarnaast is zij verbonden aan de Universiteit Leiden als buitenpromovendus en onderzoekt wat ‘the next level’ van medezeggenschap in Nederland zou moeten zijn rekening houdend met de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en binnen ondernemingen.

Muriel Nolet - Unger Nolet

Muriël Nolet is advocaat en partner bij Unger Nolet in Amsterdam. De combinatie van bestuursrecht, arbeids- en medezeggenschaprecht in haar praktijk is uniek en uitdagend. Naast adviseren en procederen geeft Muriël met regelmaat workshops, onder andere op seminars, congressen en in-house over actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschap. Tot haar clientèle behoren (de ondernemingsraden van) grote commerciële ondernemingen, zorginstellingen en startups. Maar ook voor het individu zet zij zich met volle overtuiging in.

 

Voor wie is dit evenement geschikt?

Bent u lid van een ondernemingsraad en wilt u weten wat u nog meer kunt doen op het gebied van diversiteit en inclusie? Dan is deze training geschikt voor u. Meld u direct aan voor het seminar Diversiteit & inclusie via onderstaand formulier.
Let op! Maximaal twee leden per ondernemingsraad kunnen deelnemen

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Een werkgever kan zomaar te maken krijgen met zieke werknemers. Dat is voor zowel de zieke werknemer als voor u als werkgever heel vervelend. Zeker als de ziekte langer duurt en herstel uitblijft. De werkgever én de werknemer moeten bij ziekte aan allerlei verplichtingen voldoen, de zogenoemde re-integratieverplichtingen.

Wat wordt er in dat geval van u verwacht? Het is belangrijk om de juiste stappen te zetten en bijvoorbeeld een loonsanctie van het UWV te voorkomen. En wat als de werknemer zich niet aan de re-integratieverplichtingen houdt? Wat kunt u dan als werkgever doen?

Tijdens dit webinar praten arbeidsrechtadvocaten Henriëtte van Baalen en Sietske Bos u bij over alles wat te maken heeft met een zieke werknemer.

Na dit seminar:

Deelname

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 11 oktober van 09:00 tot 10:00 uur. Inschrijven kan via onderstaande button. Graag tot dan!

AANMELDEN

Op 10 maart a.s. vindt hét Nationaal Congres voor ondernemingsraden in de zorg, bij de overheid en in de profitsector plaats in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort. Ons team is daarbij aanwezig: Renate Vink-Dijkstra, Montse Rodríguez Escudero en Guus Wife praten daar elke sector bij over een actueel onderwerp.

OR & Zorg

Governance: de driehoek MZ, bestuur en toezichthouder. Door Renate Vink.

Bestuurder, toezichthouder en medezeggenschap vormen een bijzonder samenspel van checks en balances. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk en waar moet de OR op letten wanneer zij in gesprek gaat met de toezichthouder? En hoe komt de OR überhaupt in gesprek met deze soms moeilijk bereikbare partij.

OR & Overheid

Politiek primaat & OR. Door: Renate Vink en Guus Wife.

Als OR binnen een overheidsorganisatie is het je vast een doorn in het oog: Het politiek primaat. Te pas en te onpas verschuilen overheidsbestuurders zich achter het politiek primaat, om maar geen adviesaanvraag aan de OR voor te leggen. Gek eigenlijk nu met de Wnra de arbeidsverhoudingen van de ambtenaar zijn genormaliseerd. Het is daarom niet voor niets dat steeds vaker de discussie opspeelt om de WOR aan te passen, zodat het primaat van de politiek alleen nog gebruikt kan worden wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Tijdens deze workshop zullen de wettelijke regeling en rechterlijke uitspraken over het politiek primaat aan bod komen en wordt een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Na het volgen van de workshop weten OR-leden hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van die inspraakmogelijkheden die zij toch kunnen uitoefenen.

OR & Profit

OR bij fusies, overnames en reorganisaties. Door: Montse Rodríguez Escudero.

2022 wordt een onzeker jaar, want hoe zien de naweeën van de coronacrisis eruit? Dat verschilt van sector tot sector. En wat betekent de energieprijsontwikkeling? In sommige bedrijven is de productie tijdelijk stilgelegd en aan werknemers gevraagd vakantiedagen in te leveren. Komt er een massale ontslaggolf aan? Of wordt jouw organisatie opeens een makkelijke prooi voor een bedrijfsovername? Tijdens dit college behandelen we de laatste ontwikkelingen en wat dit voor jouw organisatie betekent.

Lees verder op de website van Performa OR.

 

Wat onderscheidt de arbeidsovereenkomst van de overeenkomst van opdracht? En wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties als achteraf toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst?

Werknemer of niet bij ‘online platforms’? Zelfstandig of (toch) een arbeidsovereenkomst?

Tijdens deze online sessie van 90 minuten bespreekt Jaouad Seghrouchni, arbeidsrechtadvocaat bij De Clercq, op donderdag 27 januari om 08:15 uur recente uitspraken binnen de snelgroeiende platformeconomie. Zo is door bedrijven als Deliveroo, Uber en Helpling de problematiek van de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst op scherp gezet. De uitspraken geven nieuwe inzichten die voor alle sectoren relevant zijn.

Na deze ontbijtsessie weet u:

  • Wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst.
  • Waarmee in de praktijk rekening dient te worden gehouden bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie.
  • Hoe de arbeidsrelatie tussen een platformwerker en online platform wordt gekwalificeerd.
  • Wat de gevolgen van de huidige rechtspraak en aankomende (Europese) wetgeving (kunnen) zijn.
  • Wat de consequenties zijn als achteraf geoordeeld wordt dat toch sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Programma
08:15 uur – Digitale inloop
08:30 uur – Start sessie
10:00 uur – Einde sessie

Het webinar wordt georganiseerd i.s.m. NVP Netwerk voor HR-professionals.

Aanmelden
Deze sessie is kosteloos toegankelijk voor zowel NVP-leden als niet-leden.
AANMELDEN via de website van NVP Netwerk voor HR-professionals.