Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Bestuurders opgelet: in oktober 2024 treedt NIS2 in werking. Geldt de NIS2 voor uw organisatie? Dan bent u vanaf dat moment bij wet verplicht een cybersecurity-training te volgen.

Secura en De Clercq Advocaten Notariaat helpen u graag om aan deze wettelijke trainingseisen te voldoen. Tijdens onze NIS2 Boardroom Training ontdekt u hoe u de digitale infrastructuur van uw organisatie kunt beschermen tegen cyberdreigingen. Na deze 1-daagse training voldoet u aan de opleidingsverplichting van NIS2 en ontvangt u een certificaat.

De NIS2 Boardroom Training is een samenwerking van De Clercq Advocaten Notariaat en de cybersecurity experts van Secura.

Waarom de NIS2 Boardroom training?

 • Voldoe aan de NIS2 verplichting voor bestuurders om een opleiding te volgen.
 • Verwerf voldoende kennis en vaardigheden om securityrisico’s te kunnen identificeren.
 • Leer over basispraktijken op het gebied van cyberhygiëne.
 • Krijg inzicht in de maatregelen voor het beheer van cyberbeveilingsrisico’s die organisaties op basis van NIS2 minimaal moeten nemen.
 • Verwerf voldoende kennis en vaardigheden om passende en evenredige technische, operationele en organisatorische risicobeheersmaatregelen te beoordelen.
 • Doe voldoende kennis op om gevolgen van incidenten te beperken.

Doelgroep: Bestuurders en CISO’s

Bent u een bestuurder die een rol heeft bij het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen die uit NIS2 voortvloeien? Dan is deze training ontworpen voor u. U kunt deze training samen volgen met de Chief Information Security Officer (CISO) of andere verantwoordelijken voor cybersecurity, zodat u over en weer beter inzicht krijgt in elkaars kennis en verantwoordelijkheden.

Na deze cursus bent u als bestuurder beter in staat beheersmaatregelen goed te keuren en toe te zien op de naleving. U kunt de sessie ook met het hele bestuur volgen.

Programma NIS2 Boardroom Training

De training omvat één dag van 9:00 – 16:00 uur op een door u te kiezen locatie. Afwisselend verzorgen juridische en cybersecurity experts de modules.

Wanneer uw CISO tijdens de training aanwezig is, kunt u direct de dialoog aangaan. Dan sluit de training optimaal aan bij specifieke vraagstukken die spelen binnen uw organisatie. Na het voltooien van de training ontvangt elke deelnemer een certificaat.

9:00 uur Start

Module 1: Inleiding NIS2

 • Wat is NIS2?
 • Op wie is NIS2 van toepassing?
 • Wat betekent NIS2 voor organisaties en hun bestuurders?
 • Tijdpad van NIS2

Module 2: Omgaan met cybersecurity risico’s

 • Cybercrime en cyberrisico’s
 • Hoe identificeert u cybersecurity risico’s systematisch?
 • Wanneer is informatiebeveiliging passend vanuit juridisch en cybersecurity oogpunt?
 • Hoe kunt u als bestuurder toezien op de naleving van deze maatregelen?
 • Nut en noodzaak van cyberverzekeringen

Module 3: U bent aangevallen, wat nu?

 • Hoe gaat een unethical hacker te werk (korte demonstratie)
 • Incident response handling in de praktijk
 • Business continuity in de praktijk
 • Cyber legal playbook
 • Meldplicht
 • Sanctiewetgeving

12:00 – 13:00 Pauze

Module 4: Supply chain security

 • Belang van cybersecurity in de toeleveringsketen
 • Hoe borgt u cybersecurity in de toeleveringsketen?
 • Belang van contractuele waarborgen
 • Omgaan met contractuele meldplichten en auditrechten

Module 5: Hoe veilig is uw infrastructuur en software?

 • Welke soorten apparaten bestaan er in een netwerk, wat is hun functie en hoe dragen ze bij aan cybersecurity?
 • Belang van netwerksegmentatie
 • End-Of-Life en gevolgen
 • Responsible disclosure
 • Belang van maintenance contracten
 • Cyber Resilience Act

Module 6: Hoe gebruikt u computers en systemen veilig?

 • Basispraktijk voor cyberhygiëne
 • Hoe stimuleert u veilig gedrag bij uw medewerkers?
 • Asset management (“Bring your own Device” of niet?)
 • Het belang en de toepassing van encryptie
 • Het belang en de toepassing Multi Factor Authentication

15:15 uur Vragen

15:45 uur Afronding

16:00 Eind

Locatie:

In company training

Prijs:

€5.500 ex. BTW voor het volledige programma, met maximaal 10 deelnemers

Meer informatie en aanvragen:

Heeft u interesse in de NIS2 Boardroom Training? Bel ons dan of neem contact met ons op via het contactformulier.

OR Live is de grootste expo- en workshopdag voor ondernemingsraden. Zit jij in de OR of ben je ambtelijk secretaris? Kom dan langs op woensdag 11 oktober 2023 en stel jouw programma samen uit ruim 70 workshops, maak kennis met meer dan 20 adviseurs, opleiders en juristen op het gebied van medezeggenschap en praat bij met OR-collega’s.

 

Meld je hier aan voor dit evenement. Voor overige vragen, neem contact op met Renate Vink-Dijkstra (advocaat/partner Medezeggenschap, Arbeid & Pensioen, Herstructureringen).

Alle actualiteiten en wet- en regelgeving voor jouw OR in één dag

Om jouw OR-werk goed te kunnen doen, is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van recente wetswijzingen en ontwikkelingen. Daarvoor biedt het programma van deze actualiteitendag de ideale mogelijkheid. In één dag is je kennis van deze belangrijke zaken weer helemaal up-to-date!

Aanmelden kan via deze link.

Vragen?

Heeft u vragen over dit evenement, neem dan contact op met Renate Vink-Dijkstra, Advocaat/Partner Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen.

 

In deze training bespreken we welke beveiligingsmaatregelen conform de privacywetgeving moeten worden genomen om datalekken te voorkomen. U leert wat u binnen uw bedrijf of instelling kunt doen om een risicogerichte structuur aan te brengen op het gebied van informatiebeveiliging en datalekken. De training is voor managers of andere medewerkers die (dagelijks) te maken hebben met informatiebeveiliging en privacy binnen hun organisatie.

Bescherm uw organisatie tegen datalekken

Iedere organisatie beschikt over persoonsgegevens, bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie en heeft daarom belang bij het op orde hebben van de informatiebeveiliging. Ook wetgever en (privacy)toezichthouder roeren zich op dit gebied, waardoor regulering toeneemt en open normen geleidelijk aan een concretere betekenis krijgen. Om u wegwijs te maken in de juridische aspecten van informatiebeveiliging en datalekken organiseren wij deze training waarin we niet alleen kennis delen, maar ook casuïstiek behandelen en voldoende ruimte is voor eigen vragen of casuïstiek.

Het programma

Tijdens de training bespreken wij de belangrijkste elementen waaruit informatiebeveiliging binnen uw organisatie dient te bestaan, welke beveiligingsmaatregelen conform de privacywetgeving moeten worden genomen ter voorkoming van incidenten en datalekken, wat een datalek precies is, wat de verschillende meldplichten inhouden, welke afspraken contractueel over incidenten en datalekken moeten worden gemaakt en welke administratie en interne procedures vereist zijn. Daarnaast leggen we een aantal casussen voor om de opgedane kennis meteen toe te passen. Uiteraard is ruimte aanwezig om vragen te stellen of eigen relevante casuïstiek te bespreken.

Na deze training heeft u toepasbare kennis over:

Datum: Donderdag 19 mei 2022
Tijd: 09:00–13:00 uur, inclusief lunch
Locatie: De Clercq Advocaten Notariaat, Hoge Rijndijk 306 (2314 AM) Leiden
Prijs: € 275,- (excl. btw)

Michelle Wijnant is als advocaat binnen het De Clercq Team IT, IE & Privacy de specialist Privacy & Security. Zij rondde de specialisatieopleiding (senior) ICT-jurist af en behaalde meerdere certificaten (CISM, CIPP/E, CIPM en CIPT) op het gebied van privacy en security. Michelle adviseert diverse CISO’s en FG’s over de inrichting en uitvoering van hun werkzaamheden.

Jeroen van Helden treedt op als lead counsel bij IT-transacties en IT-geschillen. Ook adviseert hij organisaties bij grote beveiligingsincidenten, zoals ransomware aanvallen. Hij heeft specifieke expertise op het gebied van softwarelicenties, gegevensbescherming, IT-contracten en compliance-kwesties.

Voor wie is dit evenement geschikt?

Bent u een privacy, security of compliance officer, adviseur of medewerker of heeft u een andere functie waarbij u dagelijks te maken krijgt met informatiebeveiliging en privacy? Dan is deze training geschikt voor u!  Meld u direct aan via onderstaand formulier.

De Beroepsvereniging Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) is een vereniging voor trainers, ambtelijk secretarissen, juristen, advocaten en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met medezeggenschap en participatie in arbeidsorganisaties.

Speciaal voor alle leden van de BVMP verzorgen specialisten Renate Vink-Dijkstra en Renée Huijsmans een workshop Reorganiseren & Herstructureren. Tijdens de workshop nemen zij de deelnemers mee in de rol van de ondernemingsraad en hoe deze te ondersteunen bij reorganisaties. Van het toetsen van de noodzaak tot het reorganisatie- en sociaal plan. Zij delen hun ervaringen uit de praktijk en geven tips om direct mee aan de slag te gaan.

De workshop is uitsluitend toegankelijk voor leden van de BVMP

Onze specialist Advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschap

Renate Vink-Dijkstra

Renate doorliep haar rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en studeerde af in Civiel recht. Tijdens haar studie werkte ze als juridisch medewerker en was ze als vrijwilliger verbonden aan de Rechtswinkel in Alphen aan den Rijn. Sinds haar afstuderen in 2008 werkt Renate bij De Clercq. Als advocaat heeft ze zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, meer in het bijzonder in de medezeggenschap. In dat kader rondde Renate in 2015 met succes de specialisatieopleiding Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap af aan de Universiteit van Amsterdam.

Neem contact op met Renate
Onze specialist Advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschap

Renée Huijsmans

Renée studeerde Rechten aan de Universiteit Maastricht, waar ze Civiel recht als afstudeerrichting koos. Tijdens haar studie was ze als vrijwilligster actief bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Maastricht. Sinds 2009 werkt Renée als advocaat en juridisch adviseur, in 2016 kwam ze met de nodige praktijkervaring het team van De Clercq versterken. Binnen het arbeidsrecht heeft Renée zich gespecialiseerd op diverse deelgebieden, zoals medezeggenschap, reorganisaties en individueel en collectief ontslag. In 2015 rondde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen met succes de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht af.

Neem contact op met Renée

Goed, integer bestuur is van essentieel belang voor elke onderneming. De voorbeelden bij instellingen waar dat volledig is mis gelopen zijn legio. Denk aan de Vestia affaire, Rochdale en Zorgroep Alliade, die zeer recent wegens een gebrek aan integere en beheerste bedrijfsvoering onder verscherpt toezicht is gesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Good governance gaat niet alleen over de cultuur en  waarden van de organisatie en de persoon van de bestuurder, maar ook over toezicht. Goed toezicht is een belangrijke voorwaarde voor good governance. En niet alleen de RvC/RvT maar ook de ondernemingsraad heeft een toezichthoudende rol.

Mr. Ernst van Win, teamleider van het arbeids- en medezeggenschapsrechtteam van De Clercq, opent de middag met een korte presentatie over de belangrijkste aspecten van (good) governance en de rol van de OR, naast het toezichthoudend orgaan en de onderneming (de “gouden driehoek”).

Na deze inhoudelijke inleiding zal onder leiding van een van onze WOR-specialisten in een kleine setting interactief met elkaar gesproken worden en kunnen ervaringen en praktische tips uitgewisseld worden over onder andere de volgende onderwerpen:

 • De waarden van uw organisatie
 • De gouden driehoek
 • De voordrachtcommissaris
 • Rechten van de OR op grond van de WOR
 • Het belang van codes en afspraken
 • Communicatie

U bent dinsdag 9 april vanaf 14.00 uur welkom. Om 14.15 uur starten we met het inhoudelijke deel, waarbij een lekkere high tea zal worden geserveerd. Aansluitend is er tot 16.30 uur de tijd om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen te stellen aan de advocaten van De Clercq.

Tot slot worden plenair de belangrijkste uitkomsten van de rondetafelgesprekken besproken. Voor 17.00 uur zal deze bijeenkomst afgelopen zijn en kunt u niet alleen met een goed gevulde maag naar huis, maar ook met een goed gevulde gereedschapskist, zodat u als ondernemingsraad bij kunt dragen aan good governance.

Wij kijken uit naar uw komst!

Voor deelname aan deze bijeenkomst vragen wij een bijdrage van €75. Komt u met 2 leden van uw OR? Dan betaalt u €125 in totaal. Bent u cliënt van ons kantoor? Dan is uw deelname kosteloos. U kunt zich hier aanmelden.

Let op: vanwege het karakter van deze bijeenkomsten kunnen er per OR maximaal twee deelnemers worden aangemeld.

Hoort u bij de succesvolle 16%? Leer hoe u uw kansen bij de ontbindingsrechter kunt vergroten…

Stel u wilt de arbeidsovereenkomst met uw niet-functionerende werknemer laten ontbinden door de kantonrechter. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 84% van de werkgevers met een afwijzing van de kantonrechter naar huis worden gestuurd. Wilt u uw kansen vergroten en bij de succesvolle 16% behoren?

Het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen organiseert de workshop ‘dossieropbouw’. Een goed ontbindingsverzoek begint namelijk lang van te voren met het inzetten van een verbetertraject en een goede vastlegging ervan. Caroline Mehlem van de Clercq Advocaten praat de aanwezigen bij over hoe zij dit kunnen doen.

Op donderdag 27 september 2018 vanaf 7.45 uur is de ontvangst. Om 8.00 uur start het inhoudelijke deel, terwijl de aanwezigen rustig ontbijten. Aansluitend is er tot 9.30 uur tijd om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen te stellen aan de advocaten van De Clercq.

Heeft u interesse in deelname aan deze workshop? Neem dan contact op voor meer informatie!

=====================================================
Dit is de vierde workshop in de serie “Arbeidsrechtelijke ontbijtsessies bij De Clercq”. De volgende ontbijtsessie vindt plaats op: 24 januari 2019

De economie trekt aan en werkgevers komen arbeidskrachten tekort. Maar hoelang zal dat duren? Optimaal flexibele inzet van werknemers is daarom een must! Weet u welke juridische keuzeruimte u heeft?

Joost Kokje en Janka Sintemaartensdijk gaan interactief in op:

 • Welke flexibele contracten er zijn
 • De voor- en nadelen van zzp-constructies
 • De mogelijkheden en risico’s van platformwerknemers
 • De toekomst van flexibele arbeid volgens de Wet arbeidsmarkt in balans

U bent dinsdag 26 juni 2018 vanaf 7.45 uur welkom. Om 8.00 uur starten we met het inhoudelijke deel, terwijl u rustig uw ontbijtje kunt eten. Aansluitend is er tot 9.30 uur tijd om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen te stellen aan de advocaten van De Clercq.

Als uw collega of zakenrelatie ook geïnteresseerd is in dit onderwerp, dan is hij of zij van harte welkom. Wilt u het ons laten weten wie u als introducé meeneemt?

Wij kijken uit naar uw komst!

Deelname is kosteloos. Let op: er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Na bevestiging van uw deelname rekenen we op uw komst.


INFO & AANMELDEN

Datum:     26 juni 2018
Tijd:          07:45 uur – 09:30 uur
Locatie:    Hoge Rijndijk 306, Leiden

U kunt zich hier aanmelden voor het seminar.


Dit is de derde workshop in de serie “Arbeidsrechtelijke ontbijtsessies bij De Clercq”. De volgende ontbijtsessies vinden plaats op:

27 september 2018
24 januari 2019

Privacy gaat iedereen aan. Vanaf 25 mei a.s. vervalt de Wbp en gaat de nieuwe privacywet AVG in. Dit betekent een uitbreiding van de privacyrechten van individuen en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Wat verandert er precies en welke rol speelt uw OR in dit proces?

Is uw organisatie al klaar voor de AVG?

Mr. Anneloes Korremans en mr. Rick van Herk van het arbeids- en medezeggenschapsrecht team van De Clercq openen de middag met een korte presentatie over de meest in het oog springende aspecten van de AVG.

Aan de hand van een aantal door u te formuleren speerpunten kunt u vervolgens interactief aan een ronde tafel in een kleine setting met elkaar ervaringen en praktische tips uitwisselen. Elke ronde tafel zal worden begeleid door een van onze WOR-specialisten. Daarbij kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 

 • Instemmingsrecht bij regelingen op het gebied van aanstellings- en ontslagbeleid, personeelsbeoordeling, verzuimregistratie, personeelsvolgsystemen, managementinformatiesystemen etc.
 • Moet er een DPIA worden uitgevoerd en wat is de rol van de OR daarbij?
 • Moet er een FG worden aangesteld en wat is zijn takenpakket?

Tot slot worden plenair de belangrijkste uitkomsten van de rondetafelgesprekken besproken.

U bent dinsdag 24 april 2018 vanaf 14.00 uur welkom. Om 14.15 uur starten we met het inhoudelijke deel, waarbij een lekkere high tea zal worden geserveerd. Aansluitend is er tot 16.30 uur tijd om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen te stellen aan de advocaten van De Clercq.

Wij zien uw komst graag tegemoet!

Deelname is kosteloos, na aanmelding rekenen we op uw komst. Let op: Vanwege het karakter van deze bijeenkomsten kunnen er per OR maximaal twee deelnemers worden aangemeld.

Privacy gaat iedereen wat aan. Dit heeft u vast al in reclamespotjes van de Autoriteit Persoonsgegevens gehoord of gezien. Vanaf 25 mei a.s. gaat de nieuwe privacywet AVG in. Individuen krijgen meer en versterkte privacyrechten. Vanaf 25 mei moeten bedrijven overzichten kunnen verstrekken van persoonsgegevens die zij verwerken én kunnen uitleggen waarom zij dat doen. Ook worden er hogere eisen gesteld aan beveiliging van persoonsgegevens.

Wat betekent de AVG in de praktijk voor werkgevers? Deze informatie geven we u graag in de workshop: Privacy en HR. Anneloes Korremans legt u op interactieve wijze uit:

 • Welke gegevens moet HR bewaren? En hoelang?
 • Moet u een Privacy Officer aanstellen?
 • Hoe gaat u om met gegevens van zieke werknemers?
 • Welke privacyrechten hebben werknemers?

U bent donderdag 12 april 2018 vanaf 7.45 uur welkom. Om 8.00 uur starten we met het inhoudelijke deel, terwijl u rustig uw ontbijtje kunt eten. Aansluitend is er tot 9.30 uur tijd om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen te stellen aan de advocaten van De Clercq.

Deelname is kosteloos. Aanmelden? Klik hierLet op: er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Na aanmelding rekenen we op uw komst.