Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Donderdag 14 november 2024 || 09:00-10:00 uur

Rondom Flexwerk is nog veel te doen. Of het nu gaat om de kwalificatie van (schijn)zelfstandigen, het inzetten van oproepkrachten en het sluiten van tijdelijke contracten.  Ook vanuit de (Europese) wetgever is hier aandacht voor.

Wat is eigenlijk het verschil tussen uitzending en payrolling? Hoe kunt u personeel flexibel inzetten als op voorhand niet duidelijk is hoeveel werk er zal zijn? Hoe kunt u als werkgever bijvoorbeeld zelfstandigen inschakelen, zonder dat de arbeidsrelatie als dienstverband wordt aangemerkt? En wat zijn de aandachtspunten bij het sluiten van tijdelijke contracten?

Tijdens dit webinar zal Jaouad Seghrouchni, arbeidsrechtadvocaat bij De Clercq Advocaten Notariaat, stilstaan bij de (juridische) facetten ten aanzien van flexwerk. Ook geeft hij tips en aanbevelingen voor de praktijk.

Daarbij komen in ieder geval de volgende zaken aan bod:

Na afloop bent u goed op de hoogte van de (on)mogelijkheden rondom flexibele arbeid.

U komt toch ook? Deelname is kosteloos. Inschrijven kan hier.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met Jaouad Seghrouchni, advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

 

 

 

 

Na de Boos-aflevering in januari 2022 over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice, krijgen wij in onze praktijk veel vragen van werkgevers over dit onderwerp. Hoe kun je grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voorkomen? Welke stappen moet je zetten wanneer er een (anonieme) melding van grensoverschrijdend gedrag wordt gedaan? En welke consequenties kun je aan grensoverschrijdend gedrag verbinden?

Tijdens dit webinar praten Renée Huijsmans en Sietske Bos u graag bij over de lessen die geleerd zijn in de afgelopen periode ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Vaak zien wij dat werkgevers in paniek handelen en daarbij hun zorgplicht richting de vermeende daders uit het oog verliezen. Dat kan leiden tot (hoge) vergoedingen.

Na dit seminar weet u:

Deelname

Wij zien u graag op donderdag 7 maart 2024 van 09.00-10.00 uur. Deelname is kosteloos. Inschrijven kan hier.

Vragen?

Neem dan contact op met Renée Huijsmans of Sietske Bos, advocaten Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen.

Employment law is constantly changing. It is therefore important to keep track of all recent developments. In this webinar, Caroline Mehlem, employment lawyer at de Clercq Advocaten Notariaat, discusses current developments in employment law. She will take you through the most important recent case law and new legislation.

Topics covered include:

After this webinar, you will be completely up to date when it comes to relevant developments in employment law.

You are participating too on Thursday February 8th 2024, right? Participation is free of charge. You can register here.

See you then!

De wereld verandert continu. Bedrijven dienen dan ook in staat te zijn zich aan te passen en mee te bewegen. Groei, inkrimping, verkoop van onderdelen, een bedrijfsovername of verhuizing is soms nodig. Een reorganisatie, al dan niet in de vorm van een herstructurering, kan daarom niet altijd voorkomen worden.

Wat komt hierbij kijken? Welke ontslagvolgorde geldt er bijvoorbeeld bij een reorganisatie indien arbeidsplaatsen komen te vervallen? En met welke ontslagvergoedingen dient een werkgever rekening te houden?

Tijdens dit webinar praat Jaouad Seghrouchni, arbeidsrechtadvocaat bij De Clercq Advocaten Notariaat, u bij over de (juridische) facetten van reorganisatie en ontslag. Hij geeft tips en aanbevelingen voor een goede aanpak van dit proces.

Daarbij komen in ieder geval de volgende zaken aan bod:

• Reorganisatieplan
• Personele gevolgen
• Afspiegelingsbeginsel
• Sociaal plan
• Collectief ontslag
• Ontslagvergoedingen
• De rol van de OR

Na afloop bent u goed op de hoogte van wat er komt kijken bij (de voorbereiding van) een reorganisatie en kunt u aan de slag met een concreet en overzichtelijk plan van aanpak.

U komt toch ook? Deelname is kosteloos. Inschrijven is mogelijk via bijgaande link.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met Jaouad Seghrouchni, advocaat Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen

Taking (or being able to take) up holiday leave is important for everyone. Yet in practice, we see that many employers struggle with certain questions with regard to leave. Not surpisingly,  considering that there are so many types of leave.  We often receive questions about the accrual, take-up and expiry of the various types of leave. And how about illness during holiday? What if the employee wishes to have his/her holiday balance paid out? What if an employee does not return from holiday at all? Plenty of reasons to discuss this during a separate webinar.

During this webinar, Caroline Mehlem, employment lawyer at De Clercq advocaten, will update you on all the (legal) questions that may arise. She will provide tips and recommendations on how best to deal with them in practice. Among others, the following topics will be discussed:

– Various types of leave

– Accrual of holiday leave

– Expiration of holiday leave

– Avoidance of holiday leave backlog

– Request for holiday issues

– Mandatory days of holiday

– Illness during holiday leave

– Payment of holiday leave

You will participate, won’t you? It is free of charge. Registration is possible via the attached link.

See you then!

 

Heeft u te maken met een werknemer die over de schreef gaat? Bijvoorbeeld vanwege diefstal of agressie? Dan zou ontslag op staande voet voor de hand kunnen liggen. Aan een ontslag op staande voet zijn strenge eisen verbonden. Wij zien in onze praktijk dat dit nogal eens fout gaat. Het ontslag is te laat gegeven, de ontslagbrief is onhandig geformuleerd en ga zo maar door. Zonde, want dit is eenvoudig te voorkomen.

Arbeidsrechtadvocaten Renée Huijsmans en Sietske Bos praten u tijdens dit webinar graag bij over alles wat met het ontslag op staande voet te maken heeft. Daarbij komen in ieder geval de volgende zaken aan bod:

Na afloop van dit webinar weet u precies hoe u moet handelen in geval van een mogelijk ontslag op staande voet.

Wij zien u graag op donderdag 16 mei 2024 van 09.00-10.00 uur. Deelname is kosteloos. Inschrijven kan hier.

Vragen?

Neem dan contact op met Renée Huijsmans of Sietske Bos, advocaten Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen.

 

Heeft u te maken met een werknemer die onvoldoende functioneert? Dan is het goed om hier tijdig met de werknemer over in gesprek te gaan en (eventueel) een verbetertraject te starten. Vaak zien wij in onze praktijk dat de werkgever dit niet zorgvuldig genoeg aanpakt, te weinig vastlegt of te laat start met een verbetertraject. Dat kan tot gevolg hebben dat een werknemer onvoldoende de mogelijkheid krijgt om zich te verbeteren en/of dat het lastig kan worden om eventueel afscheid te nemen van deze werknemer, als blijkt dat een verbetering er niet inzit.

Arbeidsrechtadvocaten Laura Gringhuis en Sietske Bos praten u tijdens dit webinar graag bij over alles wat met de disfunctionerende werknemer te maken heeft. Daarbij komen in ieder geval de volgende zaken aan bod:

Na afloop van dit webinar weet u precies hoe u moet handelen in geval van een disfunctionerende werknemer.

Wij zien u graag op donderdag 18 april 2024 van 09.00-10.00 uur. Deelname is kosteloos. Inschrijven kan hier.

Vragen?

Neem dan contact op met Laura Gringhuis of Sietske Bos, advocaten Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen.

 

 

Medezeggenschap heeft een belangrijke rol bij de besluitvorming binnen ondernemingen. De ondernemingsraad kan een cruciale schakel zijn in de besluitvorming wanneer hij een advies- of instemmingsrecht heeft en kan zorgen voor een vergroting van draagvlak onder de medewerkers. Toch wordt de ondernemingsraad nog vaak gezien als een lastige horde die genomen moet worden in de besluitvorming. Maar is dit wel terecht?

Tijdens dit webinar op donderdag 21 maart 2024 praat Renate Vink-Dijkstra, advocaat Arbeid en Medezeggenschap bij De Clercq advocaten, u bij over medezeggenschap met in het bijzonder aandacht voor het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Zij zal in dit webinar praktische tips geven voor het juist en tijdig inschakelen van de ondernemingsraad die kunnen bijdragen aan  een constructieve aanpak van medezeggenschapstrajecten. Hierbij zal duidelijk worden wat de waarde is van een goede verstandhouding tussen de bestuurder en de ondernemingsraad en de rol van HR daarbij. In het webinar komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

Na afloop bent u op de hoogte van het belang van goede medezeggenschap, wat het verschil is tussen advies- en instemmingsrecht en heeft u handvatten voor het doorlopen van een medezeggenschapstraject.

Wij zien u graag op donderdag 21 maart 2024 van 09.00-10.00 uur. Deelname is kosteloos. Inschrijven kan hier

Tot dan!

Vragen?

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met Renate Vink-Dijkstra, Advocaat – Partner Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen.

Ons pensioenstelsel is sinds de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet (NPW) op 1 juli 2023 ingrijpend gewijzigd. Veel mensen vinden pensioen ingewikkeld en een ‘ver van mijn bed show’. We hebben toch de sociale partners die hierover de onderhandelingen voeren? Helaas is dat te kort door de bocht. Pensioen is een belangrijke – zo niet de belangrijkste – arbeidsvoorwaarde. Bij een fulltime dienstverband werkt de gemiddelde Nederlander namelijk één dag per week voor zijn of haar pensioen. Nu uiterlijk 1 januari 2028 alle pensioenregelingen aan de nieuwe pensioenwet moeten zijn aangepast, zullen werkgevers – en dus ook HR – zich in pensioen moeten verdiepen.

Daarover praten Renée Huijsmans en Barbara van Dam-Keuken u graag bij tijdens dit (gratis) live webinar op donderdag 18 januari 2024 van 09.00-10.00 uur.

Aan het einde van dit webinar bent u op de hoogte van de toekomstige veranderingen in ons pensioenstelsel en weet u wat er, gelet hierop, van u als HR verwacht mag worden.

Wanneer u zich aanmeldt heeft u de optie uw aanmelding gelijk op te nemen in uw zakelijke agenda. Een week voorafgaand aan het webinar ontvangt u van ons een e-mail met een link naar het webinar.

Wij zien u graag op donderdag 18 januari 2024 van 09.00-10.00 uur. Deelname is kosteloos. Inschrijven kan hier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Renée Huijsmans en Barbara van Dam-Keuken

Als HR-medewerker verwerkt u een heleboel (gevoelige) persoonsgegevens van medewerkers en sollicitanten. Daarnaast heeft u mogelijk inspraak in de HR-systemen die worden aangeschaft, deelt u gegevens met derde partijen (zoals de Arbodienst of vervoermaatschappij) en gaat er misschien wel eens een keer iets mis (zoals een verkeerd verstuurde e-mail). Met welke basis privacyregels moet u als HR-professional nu rekening houden? Daarover praat Michelle Wijnant – advocaat gespecialiseerd in privacy en security – u graag bij tijdens het webinar op 15 februari om 9.00 uur.

Privacy. De regels zijn vastgelegd in diverse wet- en regelgeving en er wordt regelmatig over geprocedeerd. De wet- en regelgeving is echter van toepassing op alle organisaties en daardoor vrij vaag en grijs. In dit webinar vertaalt Michelle de relevante privacywet- en regelgeving naar concrete kaders die relevant zijn voor u als HR-professional. Zo beantwoordt zij vragen als: Wat mag u vastleggen van sollicitanten en medewerkers? Hoe lang mag u gegevens bewaren? Wat te doen als u medewerkersgegevens per ongeluk met de verkeerde persoon hebt gedeeld? En, waar rekening mee te houden als u een nieuw HR-systeem wilt aanschaffen? Aan het einde van dit webinar weet u wat de belangrijkste regels zijn waar u als HR-professional rekening mee dient te houden.

Wij zien u graag op donderdag 15 februari 2024 van 09.00-10.00 uur. Deelname is kosteloos. Inschrijven kan hier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Michelle Wijnant.