Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Speciaal voor webshops organiseren Kevin Rijnsdorp van Webshopmeeting en De Clercq-legal counsel Michelle Wijnant een gratis webinar op donderdag 3 februari om 11:00 uur over privacy: ‘Basisregels privacy voor webshops’.

Iedere webshophouder verwerkt persoonsgegevens. NAW-gegevens moeten immers worden gevraagd om producten toe te kunnen sturen. Contactgegevens zijn nodig om te informeren over bestellingen. Wellicht worden nieuwsbrieven verstuurd en cookies geplaatst? In dit webinar geven wij inzage in de belangrijkste privacyregels en de verplichtingen die hieruit voor webshops voortvloeien.

Het gratis webinar ‘Basisregels privacy voor webshops’ vereist géén voorkennis en is ideaal voor iedere webshophouder die kennis wil maken met de hoofdlijnen van de privacywetgeving. Gedurende het webinar kunt u vragen stellen via de chatfunctie en na afloop ontvangt u van ons de presentatie.

Na het webinar weet u:

 • Wanneer de privacywet- en regelgeving voor een webshophouder van toepassing is.
 • Wat de privacyregels voor een webshop inhouden.
 • Welke documenten en overeenkomsten een webshop moet opstellen en gebruiken om aan de privacywetgeving te voldoen.

Programma

11:00 uur Start
12:00 uur Einde

Sprekers

Kevin Rijnsdorp is oprichter van Webshopmeeting.nl, een onafhankelijk platform dat webwinkels en toeleveranciers samenbrengt door het leveren van inhoudelijke content, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het faciliteren van een kennisbank.

Michelle Wijnant is legal counsel op het gebied van IT, IE en privacy. Zij is op deze gebieden een van de specialisten binnen De Clercq. Zij adviseert en publiceert regelmatig en veel over privacy en informatiebeveiliging en over hoe om te gaan met wet- en regelgeving op dit terrein.

Aanmelden

Wat onderscheidt de arbeidsovereenkomst van de overeenkomst van opdracht? En wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties als achteraf toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst?

Werknemer of niet bij ‘online platforms’? Zelfstandig of (toch) een arbeidsovereenkomst?

Tijdens deze online sessie van 90 minuten bespreekt Jaouad Seghrouchni, arbeidsrechtadvocaat bij De Clercq, op donderdag 27 januari om 08:15 uur recente uitspraken binnen de snelgroeiende platformeconomie. Zo is door bedrijven als Deliveroo, Uber en Helpling de problematiek van de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst op scherp gezet. De uitspraken geven nieuwe inzichten die voor alle sectoren relevant zijn.

Na deze ontbijtsessie weet u:

 • Wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst.
 • Waarmee in de praktijk rekening dient te worden gehouden bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie.
 • Hoe de arbeidsrelatie tussen een platformwerker en online platform wordt gekwalificeerd.
 • Wat de gevolgen van de huidige rechtspraak en aankomende (Europese) wetgeving (kunnen) zijn.
 • Wat de consequenties zijn als achteraf geoordeeld wordt dat toch sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Programma
08:15 uur – Digitale inloop
08:30 uur – Start sessie
10:00 uur – Einde sessie

Het webinar wordt georganiseerd i.s.m. NVP Netwerk voor HR-professionals.

Aanmelden
Deze sessie is kosteloos toegankelijk voor zowel NVP-leden als niet-leden.
AANMELDEN via de website van NVP Netwerk voor HR-professionals.

Sinds 1 januari 2021 is de Wet franchise van kracht geworden. Het doel van deze wet is om de positie van franchisenemers te versterken in de precontractuele fase en gedurende de looptijd van de franchise. Maar wat is er nu precies veranderd voor franchisegevers en franchisenemers door deze wet?

Op donderdag 18 november a.s. organiseren wij in samenwerking met Franchise+ een webinar voor franchisegevers, waarin specialist Jan-Willem Kolenbrander  in een uur tijd enkele noemenswaardige veranderingen van de Wet franchise onder de loep neemt. Denk daarbij aan de nieuwe informatieverplichtingen in de precontractuele fase, de goodwill-regeling en drempelwaarden. Tijdens het webinar is er uiteraard voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Wilt u meer weten over de veranderingen die de Franchisewet met zich mee heeft gebracht? Meld u zich dan nu aan voor dit gratis live webinar!

AANMELDEN

Onze specialist

Jan-Willem Kolenbrander

Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichting Civiel recht) werkte Jan-Willem enkele jaren bij de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland. Daar werd zijn interesse voor commerciële samenwerkingsverbanden – zoals agentuur en franchise – aangewakkerd. Na zijn overstap in 2008 naar de advocatuur richt Jan-Willem zich volledig op franchise en franchise-gerelateerde kwesties. Sinds 2012 werkt hij bij De Clercq als gespecialiseerd franchiseadvocaat. Verder ondersteunt Jan-Willem met zijn kennis en ervaring van litigation andere teams binnen kantoor, zoals het arbeidsrechtteam en het IT, IE en privacy team. Ook staat Jan-Willem met enige regelmaat handelsagenten en principalen bij.

Sinds 1 januari 2021 is de Wet franchise van kracht geworden. Het doel van deze wet is om de positie van franchisenemers te versterken in de precontractuele fase en gedurende de looptijd van de franchise. Maar wat is er nu precies veranderd voor franchisegevers en franchisenemers door deze wet?

Op donderdag 27 mei organiseren wij in samenwerking met Franchise+ een webinar voor franchisegevers, waarin specialist Jan-Willem Kolenbrander  in een uur tijd enkele noemenswaardige veranderingen van de Wet franchise onder de loep neemt. Denk daarbij aan de nieuwe informatieverplichtingen in de precontractuele fase, de goodwill-regeling en drempelwaarden. Tijdens het webinar is er uiteraard voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Wilt u meer weten over de veranderingen die de Franchisewet met zich mee heeft gebracht? Meld u zich dan nu aan voor dit gratis live webinar!

AANMELDEN

Onze specialist

Jan-Willem Kolenbrander

Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichting Civiel recht) werkte Jan-Willem enkele jaren bij de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland. Daar werd zijn interesse voor commerciële samenwerkingsverbanden – zoals agentuur en franchise – aangewakkerd. Na zijn overstap in 2008 naar de advocatuur richt Jan-Willem zich volledig op franchise en franchise-gerelateerde kwesties. Sinds 2012 werkt hij bij De Clercq als gespecialiseerd franchiseadvocaat. Verder ondersteunt Jan-Willem met zijn kennis en ervaring van litigation andere teams binnen kantoor, zoals het arbeidsrechtteam en het IT, IE en privacy team. Ook staat Jan-Willem met enige regelmaat handelsagenten en principalen bij.

Neem contact op met Jan-Willem

Webinar on tax and labour law aspects of home working policies, including from an international and cross-border perspective

As COVID-19 has been going around the world for some time now and we are expected to work from home as much as possible, organizations and employees are more and more aware of the fact that working from home may well become the new norm. Many issues may arise from this and additional issues are to be expected for cross-border employees, in particular if an employee works from home in his country of residence, where his employer is situated in another country.

During this online workshop we will discuss the employment law, tax and social security consequences of working from home, whether or not cross-border. What facilities can an employer offer in a tax-friendly way? What obligations occur when my employee wants to work from home in another country? And in which creative ways can employers facilitate their employees?

Saskia Hemmes (HBK), Caroline Mehlem and Renée Huijsmans (De Clercq advocaten) would like to update you on the international tax and labour law aspects of introducing a home working policy. They will also discuss the measures taken by the government.

After this webinar, you will be aware of the latest developments and you will have tools to comply your home-working policy with (international) laws and regulations.

The webinar lasts from 9:00 AM to 10:15 AM. There will be ample opportunity to ask your questions live to our specialists. Would you like to participate in this free live webinar? Register here!

 

Register

Nu COVID-19 al enige tijd de wereld over gaat en wij geacht worden zoveel als mogelijk thuis te werken, dringt steeds meer door tot organisaties en medewerkers dat thuiswerken wel eens de (gedeeltelijk) nieuwe norm zal worden. Welke voorzieningen voor thuiswerken kan een werkgever fiscaalvriendelijk aanbieden? Mag een nieuwe medewerker nog wel een vaste onkostenvergoeding ontvangen? En op welke creatieve manieren kunnen werkgevers hun werknemers tegemoet komen?

Graag praten Saskia Hemmes (HBK) en Renée Huijsmans (De Clercq advocaten) u bij over de fiscale en arbeidsrechtelijke aspecten bij het invoeren van thuiswerkbeleid. Daarbij bespreken zij ook de maatregelen van de overheid.

Na dit webinar bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken en heeft u handvaten om uw thuiswerkbeleid te laten voldoen aan wet- en regelgeving.

Wilt u deelnemen aan dit gratis live webinar? Schrijf u dan nu direct in!

INSCHRIJVEN

Advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschap

Renée Huijsmans

Renée Huijsmans is – zoals een cliënt haar eens omschreef – nuchter en to the point. Ze past daarmee goed bij De Clercq. Door haar luisterend oor en oprechte interesse weet zij zich eenvoudig in uw situatie te verplaatsen, wat het prettig maakt om met haar te sparren.

Renée Huijsmans
Global mobility tax advisor

Saskia Hemmes

Gedreven en enthousiaste fiscaal jurist, sinds jaar en dag gespecialiseerd in expat belastingvraagstukken. Houdt ervan complexe vraagstukken in praktische oplossingen om te buigen.

Saskia Hemmes

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de coronacrisis uitbrak. Door de ingrijpende coronamaatregelen (waaronder de sluiting van bedrijven) is de afgelopen tijd voor veel ondernemingen zwaar geweest. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij ingrijpende maatregelen hebben getroffen en mogelijk nog moeten treffen om gezond te blijven. Een reorganisatie of herstructurering is één van de mogelijkheden om dat te bereiken. Het doel is uiteraard om er weer te staan als de maatregelen straks kunnen worden versoepeld!

Het besluit en de gevolgen daarvan zijn complex en ingrijpend voor ondernemers, medewerkers, klanten en crediteuren. In korte tijd zien betrokken partijen zich dan geconfronteerd met allerhande problemen. Daarbij bestaat behoefte aan snel en doortastend handelen, advies over posities, mogelijkheden en oplossingen, maar ook aan inzichten vanuit diverse invalshoeken. Niet alleen met als doel de onderneming of een deel daarvan in veilig vaarwater te brengen, maar ook om belangen van bijvoorbeeld crediteuren, aandeelhouders of werknemers veilig te stellen. Bovendien is de vraag: hoe gaan we verder ná een reorganisatie en/of herstructurering. Het vergt vaak van iedereen aanpassingen.

In 2020 deelden onze specialisten hun kennis over deze onderwerpen al eerder tijdens live webinars. Vanwege de grote belangstelling organiseren wij dit webinar nogmaals op vrijdag 5 maart a.s. van 09.30-11.30 uur. Uiteraard met aandacht voor de inmiddels aangepaste wet- en regelgeving zoals de WHOA die op 1 januari jl. in werking is getreden. Ook de laatste updates ten aanzien van de NOW-regeling komen aan bod! Het webinar is speciaal bedoeld voor:

 • Directeuren en bedrijfseigenaren
 • HR-managers
 • Ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen

Wilt u deelnemen aan dit live webinar? Meld u dan direct aan via de onderstaande knop. U ontvangt een bevestiging met link voor deelname in uw mailbox.

Wij spreken u graag op vrijdag 5 maart a.s.!

AANMELDEN

Programma:

09:30 – 10:00 Herstructurering
10:00 – 10:30 Medezeggenschap in geval van reorganisatie of herstructurering

10:30 – 10:40 Pauze
10:40 – 11:30 Reorganisatie en ontslag

Onze sprekers

Onze specialist Advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschap

Renate Vink-Dijkstra

Renate kan u ondersteunen bij allerlei vraagstukken op het gebied van arbeid en medezeggenschap. Zo begeleid zij bijvoorbeeld met veel plezier ondernemingsraden en/of bestuurders bij uiteenlopende trajecten, zoals het vormgeven van medezeggenschap, het opstellen van reglementen en convenanten, herstructureringen, reorganisaties, fusies, arbeidsvoorwaardenvorming en het wijzigen van pensioenregelingen. Maar zij voert ook regelmatig procedures bij de Ondernemingskamer en de kantonrechter. Daarnaast geeft Renate cursussen aan ondernemingsraden en/of HR-adviseurs en publiceert zij regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van arbeid en medezeggenschap.

Neem contact op met Renate
Onze specialist Advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschap

Renée Huijsmans

Binnen de teams Arbeid & Pensioen en Medezeggenschap legt Renée zich voornamelijk toe op het individuele en collectieve ontslagrecht. Daarnaast adviseert zij over zaken in relatie tot arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeids-ongeschiktheid, disfunctioneren en de arbeidsrechtelijke aspecten rondom reorganisaties. Renée heeft veel ervaring met advisering binnen het onderwijs en de overheid en staat regelmatig ondernemingsraden en bestuurders bij in medezeggenschapsrechtelijke kwesties.

Neem contact op met Renée
Onze specialist Advocaat Ondernemingsrecht

Eveline Bakker

Binnen het team Ondernemingsrecht houdt Eveline zich onder meer bezig met aansprakelijkheidskwesties en adviseert zij bij geschillen binnen ondernemingen (zoals aandeelhoudersgeschillen), geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders én geschillen met derden. Daarnaast helpt zij haar cliënten graag met juridisch advies op het gebied van het contractenrecht. Tot slot is Eveline actief betrokken bij interessante zaken met een accent op het faillissementsrecht en de daarmee verbonden complexe vraagstukken.

Neem contact met Eveline

Op woensdag 3 februari zal het KNVI evenement “Cybersecurity en de gevolgen van een Ransomware aanval met de CIO van Universiteit Maastricht” plaatsvinden. Je kunt je hiervoor nog aanmelden tot en met 1 februari op de evenementenpagina van het KNVI.

Op basis van ervaringen van de 2 sprekers hopen we dat jullie voldoende inspiratie krijgen om zelf actief aan de slag te gaan met het onderwerp in jullie werkzaamheden of functie. We kunnen ook voorstellen dat dit nog nadere vraagstukken oplevert. Juist daarvoor willen we jullie uitnodigen voor het KNVI Get Connected evenement op 8 februari om daar, in gesprek met andere geïnteresseerden, jullie vragen en kennis te delen op het thema. Ook Frans van Paassen, voorzitter van de interessegroep Informatiebeveiliging en ICT Security, Natascha van Duuren, voorzitter van de interessegroep IT Recht, en Sandra de Waart, secretaris van de KNVI zullen aanwezig zijn om over het thema en de KNVI verder in gesprek te gaan.

Het KNVI Get Connected evenement is het maandelijkse KNVI evenement dat gericht is op het verbinden van alle professionals die te maken hebben met informatievraagstukken in hun functie, werkzaamheden of uitdagingen, leden en niet-leden van de KNVI. Met het evenement willen we iedere professional de mogelijkheid bieden om te putten uit de kennis en ervaring van het KNVI netwerk. Het evenement is bedoeld als aanvulling op alle andere KNVI evenementen en initiatieven. Waar op deze andere evenementen veelal inhoudelijke thema’s behandeld worden door specifieke (gast)sprekers, is Get Connected erop gericht om juist de geïnteresseerden hun vragen te laten stellen aan andere leden om zo samen verder te komen.

Er zal iedere keer teruggeblikt worden op het evenement dat begin van de maand heeft plaatsgevonden, zodat ieder de kans krijgt om eigen vraagstukken op het thema te bespreken met anderen. Tegelijkertijd kijken we even vooruit naar komende bijeenkomsten. Centraal in iedere Get Connected staat interactie en netwerken. Niet-KNVI-leden en nieuwe leden kunnen op deze manier op een plezierige wijze kennis maken met het KNVI platform en haar leden. Voor bestaande leden is dit een moment om relaties te versterken en nieuwe relaties aan te gaan en te horen over wat de KNVI en de verschillende interessegroepen de komende periode ondernemen.

Zit je met uitdagingen in je werk op het thema van Cybersecurity of anders, of wil je meer het KNVI netwerk benutten, dan zien we je graag op dinsdag 8 februari online. Klik hier en meld je aan!

Voorzitter KNVI special interest group IT Recht

Natascha van Duuren

Na afronding van haar rechtenstudie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam werkte Natascha als adjunct-onderzoeker bij het Instituut voor Informatica en Recht van de VU. Medio 1998 maakte ze als advocaat de overstap naar De Clercq, waar ze in 2005 partner werd. In 2002 voltooide Natascha de postdoctorale opleiding Informaticarecht aan de Grotius Academie. Tien jaar later rondde ze ook de specialisatieopleiding Privacy en Persoonsgegevens aan de TILT (Tilburg Institute for Law, Technology and Society) af.

Natascha van Duuren

De klachtenfunctionaris van een advocatenkantoor is steeds vaker zelf onderwerp van een klacht. Hoe behandelt u een klacht het beste en voorkomt u dat u zelf verantwoording aan de tuchtrechter hoeft af te leggen?

U bent van harte welkom om op donderdag 18 maart van 16:30 – 17:30 uur deel te nemen aan het gratis live webinar: De advocaat als klachtenfunctionaris.

Tijdens het webinar praten Robert Sanders en Vera Balvers u graag bij over de rol van de klachtenfunctionaris en de laatste tuchtrechtelijke ontwikkelingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u tips aangereikt voor uw functie als klachtenfunctionaris. Natuurlijk kunt u ook uw vragen stellen aan onze specialisten!

Voor deelname aan dit webinar kan een PO-punt worden toegekend.

Wilt u deelnemen aan dit live webinar? Schrijf u dan via de knop hieronder direct in.

 

AANMELDEN!

Onze specialist

Robert Sanders

Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en een carrière in de juridische en fiscale uitgeverij stapje Robert over naar de Nederlandse orde van advocaten. In 2014 werd hij beëdigd als advocaat en in zijn praktijk houdt hij zich voornamelijk bezig met tuchtzaken. In 2017 promoveerde Robert aan de Universiteit van Amsterdam bij prof. Floris Bannier op het advocatentuchtrecht met het proefschrift ‘Orde en discipline’. Hij is tevens universitair docent Privatissimum Tuchtrecht en beroepsaansprakelijkheid aan de Universiteit Leiden en voorzitter van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege bij de Stichting Registerarbeidsdeskundigen. Daarnaast is hij lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak in het Advocatenblad. Hij publiceert regelmatig over tuchtrechtelijke onderwerpen.

Neem contact op met Robert
Onze specialist

Vera Balvers

Sinds begin 2020 is Vera bij De Clercq werkzaam als advocaat Tucht- en Klachtrecht. Na het afronden van haar master Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen startte Vera haar juridische loopbaan als advocaat bij het advocatenkantoor waar ze daarvoor al juridisch medewerker was. Daarna werkte ze als advocaat op een middelgroot kantoor in Den Haag. Sinds haar beëdiging als advocaat begin 2015 houdt ze zich vooral bezig met zaken op het gebied van tuchtrecht, (beroeps)aansprakelijkheidsrecht en vastgoed- en huurrecht.

Neem contact op met Vera

Blogs in Tuchtrecht

In samenwerking met Solid Sense organiseren wij op donderdag 10 december het gratis live webinar ‘Reorganisatie & Outplacement’.

Ondanks alle steunmaatregelen heeft de huidige coronacrisis steeds meer gevolgen voor de arbeidsmarkt. Ontslag of dreigend ontslag als gevolg van een reorganisatie of herstructurering is aan de orde van de dag. Om zo’n complex traject in goede banen te leiden is het, als werkgever, van belang om op het juiste moment de juiste stappen te nemen. De juiste stappen om bijvoorbeeld de boventalligheid van werknemers te bepalen, maar ook om, als goed werkgever, maatregelen te treffen om de (ingrijpende) gevolgen voor medewerkers te compenseren. De beste compensatie voor het (dreigend) verlies van een baan is in beginsel een andere, passende, baan. Met behulp van outplacement krijgen werknemers passend (loopbaan)advies en vinden vaak sneller een nieuwe baan.

Over de juiste juridische stappen van een reorganisatie, wat outplacement is en hoe dit ingezet kan worden, praten De Clercq Advocaten en Notariaat en coachings- en trainingsbureau Solid Sense u graag bij.

Janka Sintemaartensdijk, advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen en Erwin Wupkes, loopbaancoach en trainer, delen graag hun kennis en expertise tijdens een live webinar op donderdag 10 december van 9:00 tot 10:30 uur.

Wilt u deelnemen aan dit live webinar? Schrijf u dan via de knop hieronder direct in.

INSCHRIJVEN

Advocaat Arbeid & Pensioen en Medezeggenschap

Janka Sintemaartensdijk

Na haar afstuderen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is Janka werkzaam in het arbeidsrecht en sinds 2008 als advocaat. Nadat Janka in 2011 de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA, Erasmus Universiteit) met succes heeft afgerond, heeft zij zich ook gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht. Janka houdt zich graag bezig met verandertrajecten en kijkt daarbij verder dan alleen het formeel juridische. Naast adviseren en procederen, deelt zij haar kennis, op een vlotte en praktische wijze, met veel plezier door middel van het geven van (inhouse) workshops en cursussen.

Meer over Janka
Coach en Trainer Outplacement

Erwin Wupkes

Na afronding van zijn hbo-opleiding Personeel en Arbeid heeft Erwin een groot deel van zijn loopbaan gewerkt in het HR-werkveld. Gestart als recruiter en later als HR- en Mobiliteitsadviseur. Sinds 2016 werkt Erwin bij Solid Sense. Als CMI gecertificeerde coach begeleidt Erwin medewerkers die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in hun loopbaan en op zoek zijn naar een nieuw loopbaanperspectief. Zijn aanpak is zakelijk en resultaatgericht vanuit een diepgewortelde interesse voor het individu.

Meer over Erwin

Solid Sense is hét coachings- en trainingsbureau voor organisaties die willen investeren in de groei en ontwikkeling van hun medewerkers.

Dat doen wij met onze op maat gemaakte programma’s en trajecten op het gebied van:

 

 • persoonlijke en loopbaanontwikkeling
 • teamontwikkeling en leiderschap
 • duurzame inzetbaarheid en outplacement
 • stress en burn-out
 • verzuim en re-integratie.

Met onze integrale aanpak op organisatie, team en individueel niveau gaan we voor duurzame oplossingen. Zo helpen wij al meer dan 10 jaar organisaties gezond te worden én te blijven.