Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Een werkgever kan zomaar te maken krijgen met zieke werknemers. Dat is voor zowel de zieke werknemer als voor u als werkgever heel vervelend. Zeker als de ziekte langer duurt en herstel uitblijft. De werkgever én de werknemer moeten bij ziekte aan allerlei verplichtingen voldoen, de zogenoemde re-integratieverplichtingen.

Wat wordt er in dat geval van u verwacht? Het is belangrijk om de juiste stappen te zetten en bijvoorbeeld een loonsanctie van het UWV te voorkomen. En wat als de werknemer zich niet aan de re-integratieverplichtingen houdt? Wat kunt u dan als werkgever doen?

Tijdens dit webinar praten arbeidsrechtadvocaten Henriëtte van Baalen en Sietske Bos u bij over alles wat te maken heeft met een zieke werknemer.

Na dit seminar:

Deelname

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 11 oktober van 09:00 tot 10:00 uur. Inschrijven kan via onderstaande button. Graag tot dan!

AANMELDEN

De omvangrijke steunregelingen van de overheid en de lage rentes hebben een luwte voor veel bedrijven gecreëerd. Door beëindiging van deze steunmaatregelen uitgestelde belasting, geopolitieke onzekerheid, verstoorde distributieketens, stijgende rentes en inflatie staan er voor de komende maanden impactvolle beslissingen te wachten voor bestuurders. Duidelijk is inmiddels wel dat veel ondernemingen in de problemen dreigen te komen en er een groot aantal faillissementen wordt verwacht.

Deze zijn, wat ons betreft, niet nodig en te voorkomen. Door op tijd uw organisatie voor te bereiden op deze nieuwe realiteit kunnen negatieve gevolgen voor uw organisatie worden beperkt en wordt de regie behouden. Daarmee wordt de veerkracht vergroot en kunnen concurrenten een stap voor worden gebleven.

In dit webinar schuift De Clercq Advocaten aan tafel met HR Transition om vanuit verschillende invalshoeken een visie te delen die u verder kan helpen met genoemde uitdagingen. Sacha Krekel, Renée Huijsmans, Lydia de Klerk en Haakon Scheepens nemen u mee in hun kijk op de situatie, kansen om nu te benutten en ‘do’s & don’ts’ bij de veranderende marktsituatie. Dit aan de hand van een algemene update over de huidige situatie, de verwachtingen voor de toekomst  en een praktijkcasus.

Na dit webinar:

Deelname

Wilt u deelnemen aan dit gratis live webinar op 23 juni (van 15.30-17.00 uur), schrijf u in!

*Deelname is anoniem

AANMELDEN

 

Speciaal voor webshops organiseren Kevin Rijnsdorp van Webshopmeeting en De Clercq-legal counsel Michelle Wijnant een gratis webinar op dinsdag 31 mei a.s. om 11:00 uur over cookies. Welke soorten cookies zijn er en wat zijn de voorwaarden voor het gebruik?

Bijna iedere webshop maakt gebruik van cookies, denk aan noodzakelijke cookies maar ook aan tracking en analytische cookies. Het gebruik van cookies is echter aan regels gebonden.

In dit webinar geven wij inzage in de belangrijkste cookieregels en de recente ontwikkelingen op dit gebied. Die laatste zijn er op dit moment namelijk een heleboel:
Zo zijn in Europa momenteel hevige discussies gaande over Google Analytics;
Is ook Cookiebot al in een Duitse uitspraak voorbijgekomen, en:
Is IAB Europe recentelijk op de vingers getikt voor de door haar ontwikkelde cookiepop-up.

Kortom, genoeg interessante ontwikkelingen om u over bij te praten.

Live vragen stellen
Het gratis webinar ‘Cookies voor webshops’ vereist géén voorkennis en is ideaal voor iedere webshophouder die op de hoogte wil zijn van de huidige (en mogelijk toekomstige) cookieregels. Gedurende het webinar kunt u vragen stellen via de chatfunctie en na afloop ontvangt u van ons de sheets.

Na het webinar weet u:

Programma

11:00 uur Start11:30 uur Einde

Sprekers

Kevin Rijnsdorp is oprichter van Webshopmeeting.nl, een onafhankelijk platform dat webwinkels en toeleveranciers samenbrengt door het leveren van inhoudelijke content, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het faciliteren van een kennisbank.

Michelle Wijnant is advocaat op het gebied van IT, IE en privacy. Zij is op deze gebieden een van de specialisten binnen De Clercq. Zij adviseert en publiceert regelmatig en veel over privacy en informatiebeveiliging en over hoe om te gaan met wet- en regelgeving op dit terrein.

AANMELDEN

Schending van integriteit op de werkvloer is door de recente ontwikkelingen bij talentenjacht The Voice ook onder de aandacht gekomen binnen veel andere organisaties. En terecht! Wat mag er van u als werkgever en HR verwacht worden wanneer het aankomt op integriteit op de werkvloer? Aan welke regels en richtlijnen bent u gebonden? Wat zijn de meest voorkomende valkuilen? En wat kunt u doen om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zoveel als mogelijk te voorkomen?

Graag praten Renée Huijsmans en Sietske Bos-Bremmer (De Clercq advocaten) u bij over the do’s and don’ts bij integriteit op de werkvloer.

Na dit webinar bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken en heeft u, onder meer, handvaten om uw interne processen te laten voldoen aan wet- en regelgeving.

Wilt u deelnemen aan dit gratis live webinar op 10 maart van 09:00 tot 10:00 uur? Schrijf u in!

AANMELDEN

Speciaal voor webshops organiseren Kevin Rijnsdorp van Webshopmeeting en De Clercq-legal counsel Michelle Wijnant een gratis webinar op donderdag 3 februari om 11:00 uur over privacy: ‘Basisregels privacy voor webshops’.

Iedere webshophouder verwerkt persoonsgegevens. NAW-gegevens moeten immers worden gevraagd om producten toe te kunnen sturen. Contactgegevens zijn nodig om te informeren over bestellingen. Wellicht worden nieuwsbrieven verstuurd en cookies geplaatst? In dit webinar geven wij inzage in de belangrijkste privacyregels en de verplichtingen die hieruit voor webshops voortvloeien.

Het gratis webinar ‘Basisregels privacy voor webshops’ vereist géén voorkennis en is ideaal voor iedere webshophouder die kennis wil maken met de hoofdlijnen van de privacywetgeving. Gedurende het webinar kunt u vragen stellen via de chatfunctie en na afloop ontvangt u van ons de presentatie.

Na het webinar weet u:

 • Wanneer de privacywet- en regelgeving voor een webshophouder van toepassing is.
 • Wat de privacyregels voor een webshop inhouden.
 • Welke documenten en overeenkomsten een webshop moet opstellen en gebruiken om aan de privacywetgeving te voldoen.

Programma

11:00 uur Start
12:00 uur Einde

Sprekers

Kevin Rijnsdorp is oprichter van Webshopmeeting.nl, een onafhankelijk platform dat webwinkels en toeleveranciers samenbrengt door het leveren van inhoudelijke content, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het faciliteren van een kennisbank.

Michelle Wijnant is legal counsel op het gebied van IT, IE en privacy. Zij is op deze gebieden een van de specialisten binnen De Clercq. Zij adviseert en publiceert regelmatig en veel over privacy en informatiebeveiliging en over hoe om te gaan met wet- en regelgeving op dit terrein.

Aanmelden

Wat onderscheidt de arbeidsovereenkomst van de overeenkomst van opdracht? En wat zijn de arbeidsrechtelijke consequenties als achteraf toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst?

Werknemer of niet bij ‘online platforms’? Zelfstandig of (toch) een arbeidsovereenkomst?

Tijdens deze online sessie van 90 minuten bespreekt Jaouad Seghrouchni, arbeidsrechtadvocaat bij De Clercq, op donderdag 27 januari om 08:15 uur recente uitspraken binnen de snelgroeiende platformeconomie. Zo is door bedrijven als Deliveroo, Uber en Helpling de problematiek van de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst op scherp gezet. De uitspraken geven nieuwe inzichten die voor alle sectoren relevant zijn.

Na deze ontbijtsessie weet u:

 • Wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst.
 • Waarmee in de praktijk rekening dient te worden gehouden bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie.
 • Hoe de arbeidsrelatie tussen een platformwerker en online platform wordt gekwalificeerd.
 • Wat de gevolgen van de huidige rechtspraak en aankomende (Europese) wetgeving (kunnen) zijn.
 • Wat de consequenties zijn als achteraf geoordeeld wordt dat toch sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Programma
08:15 uur – Digitale inloop
08:30 uur – Start sessie
10:00 uur – Einde sessie

Het webinar wordt georganiseerd i.s.m. NVP Netwerk voor HR-professionals.

Aanmelden
Deze sessie is kosteloos toegankelijk voor zowel NVP-leden als niet-leden.
AANMELDEN via de website van NVP Netwerk voor HR-professionals.

Sinds 1 januari 2021 is de Wet franchise van kracht geworden. Het doel van deze wet is om de positie van franchisenemers te versterken in de precontractuele fase en gedurende de looptijd van de franchise. Maar wat is er nu precies veranderd voor franchisegevers en franchisenemers door deze wet?

Op donderdag 27 mei organiseren wij in samenwerking met Franchise+ een webinar voor franchisegevers, waarin specialist Jan-Willem Kolenbrander  in een uur tijd enkele noemenswaardige veranderingen van de Wet franchise onder de loep neemt. Denk daarbij aan de nieuwe informatieverplichtingen in de precontractuele fase, de goodwill-regeling en drempelwaarden. Tijdens het webinar is er uiteraard voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Wilt u meer weten over de veranderingen die de Franchisewet met zich mee heeft gebracht? Meld u zich dan nu aan voor dit gratis live webinar!

AANMELDEN

Onze specialist

Jan-Willem Kolenbrander

Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichting Civiel recht) werkte Jan-Willem enkele jaren bij de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland. Daar werd zijn interesse voor commerciële samenwerkingsverbanden – zoals agentuur en franchise – aangewakkerd. Na zijn overstap in 2008 naar de advocatuur richt Jan-Willem zich volledig op franchise en franchise-gerelateerde kwesties. Sinds 2012 werkt hij bij De Clercq als gespecialiseerd franchiseadvocaat. Verder ondersteunt Jan-Willem met zijn kennis en ervaring van litigation andere teams binnen kantoor, zoals het arbeidsrechtteam en het IT, IE en privacy team. Ook staat Jan-Willem met enige regelmaat handelsagenten en principalen bij.

Neem contact op met Jan-Willem

Webinar on tax and labour law aspects of home working policies, including from an international and cross-border perspective

As COVID-19 has been going around the world for some time now and we are expected to work from home as much as possible, organizations and employees are more and more aware of the fact that working from home may well become the new norm. Many issues may arise from this and additional issues are to be expected for cross-border employees, in particular if an employee works from home in his country of residence, where his employer is situated in another country.

During this online workshop we will discuss the employment law, tax and social security consequences of working from home, whether or not cross-border. What facilities can an employer offer in a tax-friendly way? What obligations occur when my employee wants to work from home in another country? And in which creative ways can employers facilitate their employees?

Saskia Hemmes (HBK), Caroline Mehlem and Renée Huijsmans (De Clercq advocaten) would like to update you on the international tax and labour law aspects of introducing a home working policy. They will also discuss the measures taken by the government.

After this webinar, you will be aware of the latest developments and you will have tools to comply your home-working policy with (international) laws and regulations.

The webinar lasts from 9:00 AM to 10:15 AM. There will be ample opportunity to ask your questions live to our specialists. Would you like to participate in this free live webinar? Register here!

 

Register

Nu COVID-19 al enige tijd de wereld over gaat en wij geacht worden zoveel als mogelijk thuis te werken, dringt steeds meer door tot organisaties en medewerkers dat thuiswerken wel eens de (gedeeltelijk) nieuwe norm zal worden. Welke voorzieningen voor thuiswerken kan een werkgever fiscaalvriendelijk aanbieden? Mag een nieuwe medewerker nog wel een vaste onkostenvergoeding ontvangen? En op welke creatieve manieren kunnen werkgevers hun werknemers tegemoet komen?

Graag praten Saskia Hemmes (HBK) en Renée Huijsmans (De Clercq advocaten) u bij over de fiscale en arbeidsrechtelijke aspecten bij het invoeren van thuiswerkbeleid. Daarbij bespreken zij ook de maatregelen van de overheid.

Na dit webinar bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken en heeft u handvaten om uw thuiswerkbeleid te laten voldoen aan wet- en regelgeving.

Wilt u deelnemen aan dit gratis live webinar? Schrijf u dan nu direct in!

INSCHRIJVEN

Advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschap

Renée Huijsmans

Renée Huijsmans is – zoals een cliënt haar eens omschreef – nuchter en to the point. Ze past daarmee goed bij De Clercq. Door haar luisterend oor en oprechte interesse weet zij zich eenvoudig in uw situatie te verplaatsen, wat het prettig maakt om met haar te sparren.

Renée Huijsmans
Global mobility tax advisor

Saskia Hemmes

Gedreven en enthousiaste fiscaal jurist, sinds jaar en dag gespecialiseerd in expat belastingvraagstukken. Houdt ervan complexe vraagstukken in praktische oplossingen om te buigen.

Saskia Hemmes

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de coronacrisis uitbrak. Door de ingrijpende coronamaatregelen (waaronder de sluiting van bedrijven) is de afgelopen tijd voor veel ondernemingen zwaar geweest. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij ingrijpende maatregelen hebben getroffen en mogelijk nog moeten treffen om gezond te blijven. Een reorganisatie of herstructurering is één van de mogelijkheden om dat te bereiken. Het doel is uiteraard om er weer te staan als de maatregelen straks kunnen worden versoepeld!

Het besluit en de gevolgen daarvan zijn complex en ingrijpend voor ondernemers, medewerkers, klanten en crediteuren. In korte tijd zien betrokken partijen zich dan geconfronteerd met allerhande problemen. Daarbij bestaat behoefte aan snel en doortastend handelen, advies over posities, mogelijkheden en oplossingen, maar ook aan inzichten vanuit diverse invalshoeken. Niet alleen met als doel de onderneming of een deel daarvan in veilig vaarwater te brengen, maar ook om belangen van bijvoorbeeld crediteuren, aandeelhouders of werknemers veilig te stellen. Bovendien is de vraag: hoe gaan we verder ná een reorganisatie en/of herstructurering. Het vergt vaak van iedereen aanpassingen.

In 2020 deelden onze specialisten hun kennis over deze onderwerpen al eerder tijdens live webinars. Vanwege de grote belangstelling organiseren wij dit webinar nogmaals op vrijdag 5 maart a.s. van 09.30-11.30 uur. Uiteraard met aandacht voor de inmiddels aangepaste wet- en regelgeving zoals de WHOA die op 1 januari jl. in werking is getreden. Ook de laatste updates ten aanzien van de NOW-regeling komen aan bod! Het webinar is speciaal bedoeld voor:

 • Directeuren en bedrijfseigenaren
 • HR-managers
 • Ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen

Wilt u deelnemen aan dit live webinar? Meld u dan direct aan via de onderstaande knop. U ontvangt een bevestiging met link voor deelname in uw mailbox.

Wij spreken u graag op vrijdag 5 maart a.s.!

AANMELDEN

Programma:

09:30 – 10:00 Herstructurering
10:00 – 10:30 Medezeggenschap in geval van reorganisatie of herstructurering

10:30 – 10:40 Pauze
10:40 – 11:30 Reorganisatie en ontslag

Onze sprekers

Onze specialist Advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschap

Renate Vink-Dijkstra

Renate kan u ondersteunen bij allerlei vraagstukken op het gebied van arbeid en medezeggenschap. Zo begeleid zij bijvoorbeeld met veel plezier ondernemingsraden en/of bestuurders bij uiteenlopende trajecten, zoals het vormgeven van medezeggenschap, het opstellen van reglementen en convenanten, herstructureringen, reorganisaties, fusies, arbeidsvoorwaardenvorming en het wijzigen van pensioenregelingen. Maar zij voert ook regelmatig procedures bij de Ondernemingskamer en de kantonrechter. Daarnaast geeft Renate cursussen aan ondernemingsraden en/of HR-adviseurs en publiceert zij regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van arbeid en medezeggenschap.

Neem contact op met Renate
Onze specialist Advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschap

Renée Huijsmans

Binnen de teams Arbeid & Pensioen en Medezeggenschap legt Renée zich voornamelijk toe op het individuele en collectieve ontslagrecht. Daarnaast adviseert zij over zaken in relatie tot arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeids-ongeschiktheid, disfunctioneren en de arbeidsrechtelijke aspecten rondom reorganisaties. Renée heeft veel ervaring met advisering binnen het onderwijs en de overheid en staat regelmatig ondernemingsraden en bestuurders bij in medezeggenschapsrechtelijke kwesties.

Neem contact op met Renée
Onze specialist Advocaat Ondernemingsrecht

Eveline Bakker

Binnen het team Ondernemingsrecht houdt Eveline zich onder meer bezig met aansprakelijkheidskwesties en adviseert zij bij geschillen binnen ondernemingen (zoals aandeelhoudersgeschillen), geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders én geschillen met derden. Daarnaast helpt zij haar cliënten graag met juridisch advies op het gebied van het contractenrecht. Tot slot is Eveline actief betrokken bij interessante zaken met een accent op het faillissementsrecht en de daarmee verbonden complexe vraagstukken.

Neem contact met Eveline