Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Op 14 mei 2019 wordt het Nationaal Blockchain Debat gehouden op initiatief van First Life en KNVI. Tijdens deze bijeenkomst zullen diverse aspecten van  blockchain technologie – zowel technische als juridische – aan bod komen. Een panel van deskundigen gaat, onder leiding van een professionele discussieleider, met elkaar en met de aanwezigen in de zaal in discussie gaan over de voor- en nadelen van blockchain technologie.

 

Natascha van Duuren is advocaat/partner IT, IE & Privacy. Daarnaast is zij voorzitter van de Special Interest Group (SIG) IT-recht van het KNVI. Zij publiceert onder andere via ons kennisblog, en wordt als expert op het gebied van IT- en Privacyrecht regelmatig gevraagd als spreker voor lezingen en congressen. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan direct contact op! Ook is zij een van de auteurs van het onlangs verschenen boek: “Multidisciplinaire aspecten van blockchain”. Meer weten over het boek of bestellen? Klik hier!

 

Vlak voor de herfstvakantie nog even bij worden gepraat tijdens onze actualiteitenlunch onderwijsrecht? U bent van harte welkom op 8 oktober 2019 vanaf 11.45 uur! Geniet van uw verzorgde lunch terwijl u deelneemt aan onze interactieve sessie.

Zoekt u naar gedreven, kundige specialisten voor onderwijsvraagstukken, die een persoonlijke en vooral praktische aanpak voorstaan? Dan stellen wij ons graag aan u voor.

Al jarenlang staat ons team diverse onderwijswerkgevers bij: zo zijn we vaste sparringpartner van onder andere universiteiten, overkoepelende onderwijsstichtingen (PO en VO) en regionale opleidingscentra. Maar ook individuele onderwijswerknemers, medezeggenschapsraden, leerlingen/studenten en hun ouders weten ons goed te vinden.

Henriëtte van Baalen, Caroline Mehlem, Renée Huijsmans en Karen Helbers vormen het onderwijsrechtteam van De Clercq. Heeft u vragen of bent u op zoek naar een sparringpartner? Neem dan vooral contact met ons op! Wij komen graag langs voor een kennismaking.

De zieke werknemer: wij praten u graag bij! Op donderdag 11 april 2019 vanaf 7.45 uur bent u van harte welkom om deel te nemen aan de interactieve ontbijtbijeenkomst. Om 8.00 uur starten we met het inhoudelijke deel, terwijl u rustig kunt ontbijten. Aansluitend is er tot 9.30 uur tijd om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen te stellen aan de advocaten van De Clercq.

Als uw collega of zakenrelatie ook geïnteresseerd is in dit onderwerp, dan is hij of zij van harte welkom. Wilt u het ons laten weten wie u als introducé meeneemt?

Op dinsdag 19 maart om 11.45 vindt er een nieuwe actualiteitenlunch Onderwijsrecht plaats! U bent van harte welkom om aan deze interactieve sessie mee te doen. Geniet van uw lunch terwijl onze specialisten u bijpraten over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Onderwijsrecht.

Zoekt u naar gedreven, kundige specialisten voor onderwijsvraagstukken, die een persoonlijke en vooral praktische aanpak voorstaan? Dan stellen wij ons graag aan u voor.

Al jarenlang staat ons team diverse onderwijswerkgevers bij: zo zijn we vaste sparringpartner van onder andere universiteiten, overkoepelende onderwijsstichtingen (PO en VO) en regionale opleidingscentra. Maar ook individuele onderwijswerknemers, medezeggenschapsraden, leerlingen/studenten en hun ouders weten ons goed te vinden.

Henriëtte van Baalen, Caroline Mehlem, Renée Huijsmans en Karen Helbers vormen het onderwijsrechtteam van De Clercq. Heeft u vragen of bent u op zoek naar een sparringpartner? Neem dan vooral contact met ons op! Wij komen graag langs voor een kennismaking.

Actualiteiten Arbeidsrecht voor HRM 2019: Onze specialisten signaleren voor u de belangrijkste wijzigingen in 2018 en wat we kunnen verwachten in het komende jaar.

Het is inmiddels een goede traditie. Aan het begin van het nieuwe jaar maken de arbeidsrechtspecialisten van De Clercq voor onze goede relaties een handig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. Er wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en alvast vooruit geblikt. Dit jaar doen we dat voor de 10e keer. Dit jubileum vieren we graag met u tijdens een ontbijtsessie. We nemen de ontwikkelingen door en geven achtergrondinformatie en tips.

U bent donderdag 24 januari 2019 vanaf 7.45 uur van harte welkom om deel te nemen aan de interactieve ontbijtbijeenkomst. Om 8.00 uur starten we met het inhoudelijke deel, terwijl u rustig kunt ontbijten. Aansluitend is er tot 9.30 uur tijd om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen te stellen aan de advocaten van De Clercq.

Voor deze bijeenkomst is het maximum aantal deelnemers inmiddels bereikt, de inschrijving is dan ook gesloten. Het is wel mogelijk dat u op de reservelijst wordt geplaatst. Wanneer een aanmelding wordt geannuleerd, kunt u er alsnog bij zijn! Wilt u op de reservelijst geplaatst worden? Klik dan hier, en laat een bericht achter.

Het is geen geheim dat misbruik van persoonlijke data een bedrijf in juridische problemen kan brengen. Met kennis van het recht kan een data scientist zijn voordeel doen. Maar kan data science ook het recht behulpzaam zijn? Gaan overheid en geautomatiseerde beslissingen samen? Deze en andere vragen worden beantwoord in het Law meets Data Science Symposium.

Er zijn drie geweldige sprekers vanuit verschillende disciplines. Ook zullen studenten vertellen over hun onderzoek. Er wordt afgesloten met een paneldiscussie, waarin stellingen worden geponeerd die tot verhitte discussies kunnen leiden. Blijf dus tot het eind! Na afloop wordt gezorgd voor een drankje en gelegenheid om mee te discussiëren.

Voor dit event hebben de Universiteit Tilburg (Magister JFTen D.S.A. Pattern), Universiteit Leiden (E-law) en KNVI (Interessegroep JI & IT-Recht) de krachten gebundeld. Het symposium vindt plaats op 29 november 2018.

Meer info of inschrijven? Klik hier.

Natascha van Duuren is advocaat/partner IT, IE & Privacy. Daarnaast is zij voorzitter van de Special Interest Group (SIG) IT-recht van het KNVI. Zij publiceert onder andere via ons kennisblog, en wordt als expert op het gebied van IT- en Privacyrecht regelmatig gevraagd als spreker voor lezingen en congressen. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan direct contact op!

Het nuttige met het aangename verenigen tijdens de Actualiteitenlunch Onderwijsrecht bij De Clercq!

Heeft u ook zo genoten van de vakantie? Wij hebben de vakantieperiode gebruikt om belangrijke ontwikkelingen en interessante rechtspraak op het gebied van onderwijsrecht op een rijtje te zetten, en nemen deze graag met u door.

 

  • Heeft u alle pest-en social mediaprotocollen op de rit?
  • Hoe gaat u om met informatievoorziening aan gescheiden ouders?
  • Wat moet u als school doen voordat u een leerling mag verwijderen?
  • Wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van onderwijspersoneel?

 

Als u zelf een vraag heeft die u behandeld wilt hebben, horen we dat graag. We proberen dit dan in te passen in het programma.

U bent dinsdag 30 oktober 2018 vanaf 11.45 uur van harte welkom om aan deze interactieve lunchbijeenkomst mee te doen. Om 12.00 uur starten we met het inhoudelijke deel, terwijl u rustig een broodje kunt eten. Aansluitend is er tot 13.30 uur tijd om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen stellen aan de advocaten van De Clercq.

Als uw collega ook geïnteresseerd is in dit onderwerp, dan is hij of zij van harte welkom. Wilt u het ons laten weten wie u als introducé(e) meeneemt?

Wij kijken uit naar uw komst!

Deelname is kosteloos. Aanmelden? Klik hier. Let op: er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Na bevestiging van uw deelname rekenen we op uw komst.

De Clercq Advocaten Notariaat en OHM organiseren op 30 januari a.s. speciaal voor iedereen die te maken heeft met onderwijs een bijeenkomst over de nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 in werking treedt.

De nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft ook impact op onderwijsorganisaties en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe wet versterkt en breidt privacyrechten van onder meer leraren en leerlingen uit én zorgt voor meer verplichtingen voor onderwijsorganisaties bij de verwerking van persoonsgegevens. De nadruk in de AVG ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Tijdens de bijeenkomst op 30 januari 2018 komen vragen aan de orde als: Wat wijzigt er voor mijn onderwijsorganisatie op basis van deze nieuwe wetgeving? Welke actie moet mijn organisatie ondernemen en welke risico’s loopt zij als er nog geen actie is ondernomen? Wat moet en mag een school afgeven aan een ouder als deze het leerlingdossier opvraagt? En in hoeverre moet een school rekening houden met de privacy van docenten als er persoonlijke notities in het dossier zitten?

Natascha van Duuren en Anneloes Korremans praten u graag bij op 30 januari 2018. U bent vanaf 11.00 uur welkom. Om 11.15 uur starten we met het inhoudelijke deel. Van 12.30 tot 13.30 zijn er broodjes voor de lunch en kunt u ervaringen uitwisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen stellen aan de advocaten van De Clercq.

De verkoop van franchisevestigingen is een actueel onderwerp. Maar wat is uw rol als franchisegever daarin? Mag u zich bemoeien met de waardebepaling? Moet u geïnteresseerde kopers waarschuwen als de vraagprijs te hoog is? En heeft u inspraak op de eisen aan de nieuwe franchisenemer? Heeft de verkopende franchisenemer een aanbiedingsplicht aan u? Mag hij het onderhands verkopen aan andere franchisenemers? En aan wie komt nu de waarde van de opgebouwde goodwill toe? Het is duidelijk: er is het nodige te zeggen over dit onderwerp.

Door deel te nemen aan deze bijeenkomst krijgt u als franchisegever in een korte tijd een goed beeld van wat uw rol en verplichting is in dit proces. Ook krijgt u tips om uw franchisecontract zo in te richten dat u grip heeft op dit proces en u discussies met uw franchisenemers tot een minimum kan beperken. In de aansluitende borrel kunt u onder het genot van een hapje en een drankje verder van gedachten wisselen met uw collega-franchisegevers. Kortom, zonder meer een bijeenkomst die het bezoeken waard is!

Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor franchisegevers. U kunt zich kosteloos aanmelden: klik hier. Indien u vooraf al vragen heeft, horen wij dat graag zodat wij deze in onze voorbereiding mee kunnen nemen.

Het programma:

16:00 uur Ontvangst

16.15 uur Presentatie door Jan-Willem Kolenbrander

17.15 uur Discussie aan de hand van stellingen

17.30 uur Rondvraag en afsluiting

17.45 uur Borrel

Heeft u voor de invoering van GDPR al nagedacht over de gebruiksvriendelijkheid voor uw medewerkers? Hoe kunt u ervoor zorgen dat ook zij de privacywetgeving naleven, zonder dat de dagelijkse werkzaamheden hieronder lijden?


De komst van de GDPR/AVG wetgeving heeft grote impact binnen de zorgsector. Een grote uitdaging is de processen en systemen zo in te richten dat het werkbaar blijft voor uw medewerkers. Wij bespreken graag praktische ideeën en slimme technieken die dit mogelijk maken. De ervaring leert dat de juiste techniek uw medewerkers goed kan ondersteunen, wanneer zij met privacygevoelige informatie te maken krijgen. Zo kunnen zij zich richten op het verlenen van zorg, in plaats van op bijkomende administratieve handelingen.

Graag nodigen wij u uit voor een gratis kennissessie, waarin u bijgepraat wordt over de impact van deze wetgeving voor de zorgsector. Experts delen hun beste tips en tricks met u. Aansluitend heeft u de gelegenheid om met alle experts te speeddaten. Zo kunt u opgedane ideeën direct bij hen toetsen, en een stap maken naar de meest praktische uitvoering voor uw medewerkers.

Programma:
14:00 – 14:30 ontvangst
14:30 – 15:45 presentaties
16:00 – 18:00 speeddate sessies & netwerkborrel

Wilt u zich aanmelding voor dit evenement? Klik dan hier.

Sprekers:

Natascha H.A. van Duuren
Managing Partner/Partner IT, IE & Privacy
Natascha van Duuren is advocate en partner bij De Clercq advocaten notariaat en is gespecialiseerd in privacy en IT. Zij heeft een postdoctorale opleiding Informaticarecht en een specialisatieopleiding Privacy en persoonsgegevens afgerond. Zij is tevens voorzitter van de Special Interest Group IT-Recht van het KNVI, docent aan de leergang Data Protection Officer aan de HAN en gastdocent aan de Vrije Universiteit waar zij college geeft over de juridische aspecten van eHealth. Daarnaast publiceert zij regelmatig. Zo is zij mede-auteur van het boek Digitaal recht voor IT-professionals.

Ronnie Overgoor
Senior adviseur informatiebeveiliging – BDO Utrecht
Ronnie Overgoor is een zeer ervaren security professional met meer dan tien jaar ervaring in informatiebeveiliging in diverse omgevingen zoals zorg, overheid en familiebedrijven. Naast de consultancyrol heeft Ronnie ook ervaring als Corporate Information Security Officer. 
Hij is zeer bedreven in het inrichten van informatiebeveiligingsmanagementsystemen (ISMS) en bedrijfscontinuïteitsmanagement, uitvoeren risicoanalyses en business impact analyses