Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Op donderdag 29 november a.s. organiseert de Special Interest Group KNVI “IT en Recht” in samenwerking met KNVI-JI een middag event bij het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) op het gebied van Artificial Intelligence en Data Science. Deelnemers zullen niet alleen KNVI-JI leden zijn maar ook KNVI “IT & Recht” leden en studenten van TILT. Juist deze mix leek ons interessant om over deze hot topics van gedachten te wisselen.

We zijn druk doende de middag gestalte te geven met een aantal interessante sprekers en een Q&A-sessie.

Voorlopig programma:

13:00 – 13:30      Walk in

13:30 – 13:45      Introduction (by host)

13:45 – 13:55      Student 1 speaks about study

13:55 – 14:05      Student 2 speaks about study

14:15 – 15:00      First speaker

15:00 – 15:45      Eric Tjong Tjin Tai speaks

15:45 – 16:15      Break

16:15 – 17:00      Third speaker

17:00 – 17:45      Q&A

18:00 – ..              Drinks

Interesse? Stuur dan een mail naar Natascha van Duuren, voorzitter van de SIG IT en Recht van het KNVI.

Het nuttige met het aangename verenigen tijdens de Actualiteitenlunch Onderwijsrecht bij De Clercq!

Heeft u ook zo genoten van de vakantie? Wij hebben de vakantieperiode gebruikt om belangrijke ontwikkelingen en interessante rechtspraak op het gebied van onderwijsrecht op een rijtje te zetten, en nemen deze graag met u door.

 

 • Heeft u alle pest-en social mediaprotocollen op de rit?
 • Hoe gaat u om met informatievoorziening aan gescheiden ouders?
 • Wat moet u als school doen voordat u een leerling mag verwijderen?
 • Wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van onderwijspersoneel?

 

Als u zelf een vraag heeft die u behandeld wilt hebben, horen we dat graag. We proberen dit dan in te passen in het programma.

U bent dinsdag 30 oktober 2018 vanaf 11.45 uur van harte welkom om aan deze interactieve lunchbijeenkomst mee te doen. Om 12.00 uur starten we met het inhoudelijke deel, terwijl u rustig een broodje kunt eten. Aansluitend is er tot 13.30 uur tijd om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen stellen aan de advocaten van De Clercq.

Als uw collega ook geïnteresseerd is in dit onderwerp, dan is hij of zij van harte welkom. Wilt u het ons laten weten wie u als introducé(e) meeneemt?

Wij kijken uit naar uw komst!

Deelname is kosteloos. Aanmelden? Klik hier. Let op: er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Na bevestiging van uw deelname rekenen we op uw komst.

De Clercq Advocaten Notariaat en OHM organiseren op 30 januari a.s. speciaal voor iedereen die te maken heeft met onderwijs een bijeenkomst over de nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 in werking treedt.

De nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft ook impact op onderwijsorganisaties en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe wet versterkt en breidt privacyrechten van onder meer leraren en leerlingen uit én zorgt voor meer verplichtingen voor onderwijsorganisaties bij de verwerking van persoonsgegevens. De nadruk in de AVG ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Tijdens de bijeenkomst op 30 januari 2018 komen vragen aan de orde als: Wat wijzigt er voor mijn onderwijsorganisatie op basis van deze nieuwe wetgeving? Welke actie moet mijn organisatie ondernemen en welke risico’s loopt zij als er nog geen actie is ondernomen? Wat moet en mag een school afgeven aan een ouder als deze het leerlingdossier opvraagt? En in hoeverre moet een school rekening houden met de privacy van docenten als er persoonlijke notities in het dossier zitten?

Natascha van Duuren en Anneloes Korremans praten u graag bij op 30 januari 2018. U bent vanaf 11.00 uur welkom. Om 11.15 uur starten we met het inhoudelijke deel. Van 12.30 tot 13.30 zijn er broodjes voor de lunch en kunt u ervaringen uitwisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen stellen aan de advocaten van De Clercq.

De verkoop van franchisevestigingen is een actueel onderwerp. Maar wat is uw rol als franchisegever daarin? Mag u zich bemoeien met de waardebepaling? Moet u geïnteresseerde kopers waarschuwen als de vraagprijs te hoog is? En heeft u inspraak op de eisen aan de nieuwe franchisenemer? Heeft de verkopende franchisenemer een aanbiedingsplicht aan u? Mag hij het onderhands verkopen aan andere franchisenemers? En aan wie komt nu de waarde van de opgebouwde goodwill toe? Het is duidelijk: er is het nodige te zeggen over dit onderwerp.

Door deel te nemen aan deze bijeenkomst krijgt u als franchisegever in een korte tijd een goed beeld van wat uw rol en verplichting is in dit proces. Ook krijgt u tips om uw franchisecontract zo in te richten dat u grip heeft op dit proces en u discussies met uw franchisenemers tot een minimum kan beperken. In de aansluitende borrel kunt u onder het genot van een hapje en een drankje verder van gedachten wisselen met uw collega-franchisegevers. Kortom, zonder meer een bijeenkomst die het bezoeken waard is!

Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor franchisegevers. U kunt zich kosteloos aanmelden: klik hier. Indien u vooraf al vragen heeft, horen wij dat graag zodat wij deze in onze voorbereiding mee kunnen nemen.

Het programma:

16:00 uur Ontvangst

16.15 uur Presentatie door Jan-Willem Kolenbrander

17.15 uur Discussie aan de hand van stellingen

17.30 uur Rondvraag en afsluiting

17.45 uur Borrel

Heeft u voor de invoering van GDPR al nagedacht over de gebruiksvriendelijkheid voor uw medewerkers? Hoe kunt u ervoor zorgen dat ook zij de privacywetgeving naleven, zonder dat de dagelijkse werkzaamheden hieronder lijden?


De komst van de GDPR/AVG wetgeving heeft grote impact binnen de zorgsector. Een grote uitdaging is de processen en systemen zo in te richten dat het werkbaar blijft voor uw medewerkers. Wij bespreken graag praktische ideeën en slimme technieken die dit mogelijk maken. De ervaring leert dat de juiste techniek uw medewerkers goed kan ondersteunen, wanneer zij met privacygevoelige informatie te maken krijgen. Zo kunnen zij zich richten op het verlenen van zorg, in plaats van op bijkomende administratieve handelingen.

Graag nodigen wij u uit voor een gratis kennissessie, waarin u bijgepraat wordt over de impact van deze wetgeving voor de zorgsector. Experts delen hun beste tips en tricks met u. Aansluitend heeft u de gelegenheid om met alle experts te speeddaten. Zo kunt u opgedane ideeën direct bij hen toetsen, en een stap maken naar de meest praktische uitvoering voor uw medewerkers.

Programma:
14:00 – 14:30 ontvangst
14:30 – 15:45 presentaties
16:00 – 18:00 speeddate sessies & netwerkborrel

Wilt u zich aanmelding voor dit evenement? Klik dan hier.

Sprekers:

Natascha H.A. van Duuren
Managing Partner/Partner IT, IE & Privacy
Natascha van Duuren is advocate en partner bij De Clercq advocaten notariaat en is gespecialiseerd in privacy en IT. Zij heeft een postdoctorale opleiding Informaticarecht en een specialisatieopleiding Privacy en persoonsgegevens afgerond. Zij is tevens voorzitter van de Special Interest Group IT-Recht van het KNVI, docent aan de leergang Data Protection Officer aan de HAN en gastdocent aan de Vrije Universiteit waar zij college geeft over de juridische aspecten van eHealth. Daarnaast publiceert zij regelmatig. Zo is zij mede-auteur van het boek Digitaal recht voor IT-professionals.

Ronnie Overgoor
Senior adviseur informatiebeveiliging – BDO Utrecht
Ronnie Overgoor is een zeer ervaren security professional met meer dan tien jaar ervaring in informatiebeveiliging in diverse omgevingen zoals zorg, overheid en familiebedrijven. Naast de consultancyrol heeft Ronnie ook ervaring als Corporate Information Security Officer. 
Hij is zeer bedreven in het inrichten van informatiebeveiligingsmanagementsystemen (ISMS) en bedrijfscontinuïteitsmanagement, uitvoeren risicoanalyses en business impact analyses

De Clercq Advocaten Notariaat en OHM organiseren op 12 oktober a.s. speciaal voor iedereen die te maken heeft met onderwijs een bijeenkomst over de nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 in werking treedt.

De nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft ook impact op onderwijsorganisaties en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe wet versterkt en breidt privacyrechten van onder meer leraren en leerlingen uit én zorgt voor meer verplichtingen voor onderwijsorganisaties bij de verwerking van  persoonsgegevens. De nadruk in de AVG ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Tijdens de bijeenkomst op 12 oktober 2017 komen vragen aan de orde als: Wat wijzigt er voor mijn onderwijsorganisatie op basis van deze nieuwe wetgeving? Welke actie moet mijn organisatie ondernemen en welke risico’s loopt zij als er nog geen actie is ondernomen? Wat moet en mag een school afgeven aan een ouder als deze het leerlingdossier opvraagt? En in hoeverre moet een school rekening houden met de privacy van docenten als er persoonlijke notities in het dossier zitten?

Natascha van Duuren en Anneloes Korremans praten u graag bij op 12 oktober 2017. U bent vanaf 11.00 uur welkom. Om 11.15 uur starten we met het inhoudelijke deel. Van 12.30 tot 13.30 zijn er broodjes voor de lunch en kunt u ervaringen uitwisselen met andere deelnemers of op informele wijze vragen stellen aan de advocaten van De Clercq.

Wij zien uw komst graag tegemoet!

Deelname is kosteloos. Aanmelden? Vul hieronder uw gegevens in.

Het KNVI is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor IT-professionals en -managers. Het is een onafhankelijk platform waar leden al meer dan 50 jaar hun vakkennis bijhouden en hun netwerk onderhouden. Binnen het KNVI zijn verschillende Special Interest Groups (SIG) actief. Als voorzitter van de SIG IT-Recht nodigt Natascha van Duuren (advocaat en partner IT, IE & Privacy) u van harte uit voor de bijeenkomst Hoe bereidt een bedrijf als Atos zich voor op de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vorig jaar mei in werking getreden. Instellingen en bedrijven hebben nog maar tot 25 mei 2018 de tijd om volledig aan de verordening te voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens raadt organisaties aan op tijd te beginnen met de implementatie van de nieuwe regels. Begin januari dit jaar publiceerde AGConnect de resultaten van een onderzoek waaruit bleek dat een kwart van de organisaties op dat moment nog niet eens was begonnen met de voorbereiding op de AVG. De reden zou zijn dat de benodigde kennis bij deze organisaties ontbreekt. Er zijn ook bedrijven die al wel ver zijn met de voorbereidingen, zoals bijvoorbeeld Atos. De SIG IT-Recht heeft Paul Oor (Chief Security Officer Benelux & The Nordics (BTN) at Atos – ‎MSP-ISAC-NL) bereid gevonden te vertellen hoe een bedrijf als Atos zich voorbereidt op de AVG. De bijeenkomst vindt plaats op 5 juli 2017 in een locatie van de Hogeschool Utrecht aan de Koningsbergerstraat 9 te (3531 AJ) Utrecht (https://www.hu.nl/Data/Opleidingslocatie/Koningsbergerstraat%209%20Utrecht)

Paul Oor

Nadat hij zijn carrière begon als administrateur, werkte Paul meer dan 20 jaar als ICT verander- en interimmanager in diverse sectoren. Zijn ervaring met implementatie van innovatie vanuit technisch, organisatorisch en procesmatig perspectief, zette hij vanaf 1999 in als ICT Consultant en programma manager voor opdrachtgevers van de Europese Devoteam Group. Daarnaast specialiseerde hij zich in informatieveiligheid. Inmiddels werkt hij alweer bijna 10 jaar als ‘Chief Security Officer’ van de Global Business Unit Benelux & The Nordics van Atos.

De verkoop van franchisevestigingen is een actueel onderwerp. Maar wat is uw rol als franchisegever daarin? Mag u zich bemoeien met de waardebepaling? Moet u geïnteresseerde kopers waarschuwen als de vraagprijs te hoog is? En heeft u inspraak terzake van de eisen die aan de nieuwe franchisenemer worden gesteld? Heeft de verkopende franchisenemer een aanbiedingsplicht aan u? Mag hij het onderhands verkopen aan andere franchisenemers? En aan wie komt nu eigenlijk de waarde van de opgebouwde goodwill toe? Welke rol spelen (generieke- en franchiseketen-specifieke) softwarelicenties en privacyaspecten (klantgegevens) hierbij?

Het is duidelijk: er is het nodige te zeggen over dit onderwerp.

Door deel te nemen aan deze bijeenkomst krijgt u als franchisegever in een korte tijd een goed beeld van wat uw rol en verplichting is in dit proces. Ook krijgt u tips om uw franchisecontract zo in te richten dat u grip hebt op dit proces en discussies met uw franchisenemers tot een minimum kan beperken. In de aansluitende borrel kunt u onder het genot van een hapje en een drankje verder van gedachten wisselen met collega-franchisegevers. Kortom, zonder meer een bijeenkomst die het bezoeken waard is!

Programma

 • 15:45 uur             Ontvangst
 • 16:00 uur             Presentatie door Jan-Willem Kolenbrander
 • 16:30 uur             Presentatie door Robert-Jan van der Wart
 • 17:00 uur             Discussie aan de hand van stellingen
 • 17:30 uur             Rondvraag en afsluiting
 • 17:45 uur             Borrel

Er zijn grote veranderingen op komst op het gebied van privacy. Is uw organisatie al voldoende voorbereid om tijdig compliant te zijn?

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (‘AVG’) van kracht zijn. Toezichthouders krijgen de bevoegdheid boetes op te leggen van maximaal € 20.000.000,– per overtreding of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet. Bovendien kunnen bestuurders van organisaties, die zich niet aan de AVG houden, hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Het is dus zaak uw organisatie tijdig voor te bereiden.

Tijdens het seminar brengen onze privacyspecialisten u op de hoogte van de grootste veranderingen. Zo komt er een veel grotere nadruk op compliance (en het kunnen aantonen daarvan), zullen betrokkenen meer rechten krijgen en zullen op bewerkers meer rechtstreekse verplichtingen gaan rusten. Onze specialisten zullen u informeren over de concrete stappen die u zult moeten nemen om ervoor te zorgen dat u tijdig aan de nieuwe regels voldoet. Daarbij zal ook kort worden ingegaan op de meldplicht datalekken die al vanaf 1 januari 2016 in werking is en op grond waarvan al zo’n 5500 meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn gedaan.

Sprekers zijn Natascha van Duuren (partner IT, IE & Privacy en tevens docent aan de HAN bij de Leergang Functionaris voor de Gegevensbescherming) en Marijn Storm (advocaat IT, IE & Privacy).

Programma:

 • 15:30 uur: Inloop
 • 16:00 uur: Presentaties en gelegenheid tot het stellen vragen
 • +/- 18:00 uur: Borrel

Het KNVI is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor IT-professionals en -managers. Het is een onafhankelijk platform waar leden al meer dan 50 jaar hun vakkennis bijhouden en hun netwerk onderhouden. Binnen het KNVI zijn verschillende Special Interest Groups (SIG) actief. Als voorzitter van de SIG IT-Recht nodigt Natascha van Duuren (advocaat en partner IT, IE & Privacy) u van harte uit voor de bijeenkomst over privacy by design: Privacy: het nieuwe groen.

Deze sessie wordt georganiseerd door de SIG IT-Recht in samenwerking met de SIG architectuur.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in alle EU-lidstaten van toepassing. Alle organisaties in de publieke en private sector worden geacht om vanaf die datum hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen. Daarna mag iedereen een organisatie op de naleving van de AVG aanspreken en is er een kans op boeterisico’s tot 20 miljoen euro of maximaal 4% van de wereldwijde jaaromzet. De AVG kent een hoop nieuwe verplichtingen, waaronder de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming, documentatieplicht, het uitvoeren van Privacy Impact Assessments en het toepassen van Privacy by Design en Privacy by Default.Privacy wordt steeds belangrijker en de verwerking van persoonsgegevens wordt steeds verder gereguleerd. Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht worden. Eén van de concrete verplichtingen die volgt uit de AVG is om “Privacy by Design” en “Privacy by Default” te hanteren als uitgangspunt voor de verwerking van persoonsgegevens. Wat houdt dit volgens de wetgever precies in? Welke concrete aanknopingspunten biedt de huidige en toekomstige wetgeving?

Nadat Natascha van Duuren vanuit een juridisch perspectief kort is ingegaan op ‘Privacy by Design’, zal Richard Claassen vanuit de praktijk en vanuit zijn jarenlange ervaring vertellen hoe een gestructureerde Privacy by Design methode gaat helpen om een organisatie met een complex ecosysteem, aantoonbaar privacy-vriendelijk en -compliant te maken. Een certificeringsmechanisme dat ingevolge artikel 42 van de AVG is goedgekeurd, kan voor de aantoonbaarheid worden gebruikt. De verwachting is dat overeenkomsten in combinatie met certificeringen de voorkeursroute gaat worden om risico’s, die uit ketenaansprakelijkheid voortvloeien, te kunnen managen. Ook wanneer deze route bewandeld gaat worden is een gestructureerde Privacy by Design methode aan te bevelen. Het advies is om nu te starten aan de hand van een methode aan waarin alle relevante aandachtspunten worden meegenomen.

Richard Claassens is 2 jaar lang lead architect geweest voor het programma Privacy bij SNS Bank NV en heeft in het kader daarvan diverse privacy-opleidingen en -certificeringen gedaan. Tien jaar lang was hij de applicatiearchitect voor klantgerichte processen en systemen van de bank. Hij was betrokken bij innovatie-, databasemarketing- en compliance-projecten. Daarvoor was hij 10 jaar bij een groot aantal private en publieke organisaties als IT Architect actief, veelal bij de start van projecten. In 1990 is Richard begonnen als database-ontwerper en -beheerder. Vanuit die rol is hij betrokken geweest bij het ontwikkelen van oplossingen en opleidingen voor client/server-architecturen en datawarehouse omgevingen. Door de postdoctorale opleiding tot Master of Information Management opleiding (MIM) heeft hij expertise ontwikkeld ten aanzien van organisatorische processen in relatie tot informatieverwerking.

Natascha van Duuren werkt sinds 1998 als advocaat bij De Clercq. In 2002 voltooide zij de postdoctorale opleiding Informaticarecht aan de Grotius Academie. Tien jaar later rondde ze ook de specialisatieopleiding Privacy en Persoonsgegevens aan de TILT (Tilburg Institute for Law, Technology and Society) af. Nu adviseert Natascha bij De Clercq nationale en internationale cliënten over kwesties met betrekking tot IT en privacy. In 2013 werd Natascha door Global Law Experts uitgeroepen tot IT-Lawyer Of The Year. Sinds 2014 is zij Managing Partner van De Clercq. Daarnaast is zij docent aan de HAN bij de Leergang Functionaris voor de Gegevensbescherming en voorzitter van de Special Interest Group IT-Recht van het KNVI.

Datum: 22-02-2017
Tijd: 19:00 tot 21:30 uur
Locatie: TFG House, Rontgenlaan 27, Zoetermeer

Geïnteresseerden kunnen zich hier inschrijven voor dit evenement.