Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Hoort u al bij de succesvolle 16%? Stel u wilt de arbeidsovereenkomst met uw niet-functionerende werknemer laten ontbinden door de kantonrechter. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 84% van de werkgevers met een afwijzing van de kantonrechter naar huis worden gestuurd. Leer hoe u uw kansen bij de ontbindingsrechter kunt vergroten. Of een voorbeeld kan worden van goed werkgeverschap door uw werknemer te motiveren dan wel een wankele arbeidsrelatie te versterken.

Met praktijkvoorbeelden en ‘tips & tricks’ nemen we in de cursus ‘Omgaan met disfunctioneren’ de verschillende stappen met u door:

 

  • Lastige gesprekken voeren
  • Een goede vastlegging
  • Het verbetertraject
  • Dossieropbouw
  • Mediation
  • De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

Na deze 3 uur durende cursus bent u helemaal up-to-date! En heeft u praktische handvatten gekregen om direct in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Praktische informatie:

Datum en tijd:  Donderdag 16 mei 13:00 – 16:00

Kosten: € 249,00

Locatie: De Clercq Advocaten Notariaat, Leiden

De specialisten:

Haar carrière als advocaat startte in een brede rechtspraktijk, pas later verlegde Henriëtte van Baalen haar focus naar het arbeidsrecht. Daarbij kun je denken aan kwesties met betrekking tot ontslag, reorganisaties, cao’s, ondernemingsraden, statutair bestuurders en zieke of disfunctionerende werknemers. Maar ook het opstellen en redigeren van contracten en cao’s behoort tot haar dagelijks werk. Door de jaren heen is zij bovendien regelmatig bij grote bedrijven en instellingen betrokken geweest bij fusies, reorganisaties en overnames.

 

Karen Helbers startte haar carrière in de vastgoedwereld, waar ze gedurende twaalf jaar diverse juridische en niet-juridische functies afwisselde. ‘Ergens’ tussendoor behaalde ze aan de Erasmus Universiteit Rotterdam haar propedeuse Nederlands recht. In 2002 trad ze bij De Clercq in dienst als juridisch secretaresse, in 2009 werd ze paralegal. Sindsdien heeft Karen zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, terwijl ze naast haar drukke werkzaamheden bleef studeren. En met succes: in 2013 behaalde ze haar diploma hbo-Recht.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Wat betekent de invoering van de Wnra voor uw overheidsorganisatie? Hoe ziet het overgangsrecht eruit en wat kunt u in de overgangsperiode regelen?

Op 18 april 2019 geeft mr. Vincent Stavleu een cursus over dit onderwerp. Hij gaat in deze cursus uitgebreid in op het overgangsrecht en de vraagstukken die juist bij de overgang van het oude naar het nieuwe recht spelen. Daarbij gaat het over de omzetting van de eenzijdige aanstelling naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst, hoe om te gaan met lopende dossiers en de belangrijkste aandachtspunten voor de HR-praktijk. Ook komen bijzondere arbeidsrechtelijke bedingen aan bod en wordt ingegaan op praktische vraagstukken, zoals het wel of niet opstellen van een arbeidsovereenkomst. In drie uur tijd wordt u helemaal bijgepraat en krijgt u praktische handvatten aangereikt voor uw dagelijkse praktijk.

Praktische informatie:

Datum en tijd:  Donderdag 18 april 13:00 – 16:00

Kosten: € 249,00

Locatie: De Clercq Advocaten Notariaat, Leiden

mr. Vincent Stavleu heeft een tienjarige loopbaan bij de politie gehad. Allereerst bij de politie Haaglanden en vervolgens als juridisch adviseur bij de Korpsstaf van de Nationale Politie. Tijdens zijn werkzaamheden bij de Nationale Politie heeft Vincent in vier jaar zijn Master Rechten afgerond, waarna hij de overstap heeft gemaakt naar de advocatuur. Naast het reguliere arbeidsrecht houdt hij zich ook bezig met bestuursrecht en het ambtenarenrecht, waaronder de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. De ervaring die hij in zijn ‘vorige leven’ heeft opgedaan, komt hem daarbij uitstekend van pas.

Heeft u vragen over deze cursus of over de Wnra? Neem dan contact op met mr. Vincent Stavleu.