Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Op 10 maart a.s. vindt hét Nationaal Congres voor ondernemingsraden in de zorg, bij de overheid en in de profitsector plaats in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort. Ons team is daarbij aanwezig: Renate Vink-Dijkstra, Montse Rodríguez Escudero en Guus Wife praten daar elke sector bij over een actueel onderwerp.

OR & Zorg

Governance: de driehoek MZ, bestuur en toezichthouder. Door Renate Vink.

Bestuurder, toezichthouder en medezeggenschap vormen een bijzonder samenspel van checks en balances. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk en waar moet de OR op letten wanneer zij in gesprek gaat met de toezichthouder? En hoe komt de OR überhaupt in gesprek met deze soms moeilijk bereikbare partij.

OR & Overheid

Politiek primaat & OR. Door: Renate Vink en Guus Wife.

Als OR binnen een overheidsorganisatie is het je vast een doorn in het oog: Het politiek primaat. Te pas en te onpas verschuilen overheidsbestuurders zich achter het politiek primaat, om maar geen adviesaanvraag aan de OR voor te leggen. Gek eigenlijk nu met de Wnra de arbeidsverhoudingen van de ambtenaar zijn genormaliseerd. Het is daarom niet voor niets dat steeds vaker de discussie opspeelt om de WOR aan te passen, zodat het primaat van de politiek alleen nog gebruikt kan worden wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Tijdens deze workshop zullen de wettelijke regeling en rechterlijke uitspraken over het politiek primaat aan bod komen en wordt een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Na het volgen van de workshop weten OR-leden hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van die inspraakmogelijkheden die zij toch kunnen uitoefenen.

OR & Profit

OR bij fusies, overnames en reorganisaties. Door: Montse Rodríguez Escudero.

2022 wordt een onzeker jaar, want hoe zien de naweeën van de coronacrisis eruit? Dat verschilt van sector tot sector. En wat betekent de energieprijsontwikkeling? In sommige bedrijven is de productie tijdelijk stilgelegd en aan werknemers gevraagd vakantiedagen in te leveren. Komt er een massale ontslaggolf aan? Of wordt jouw organisatie opeens een makkelijke prooi voor een bedrijfsovername? Tijdens dit college behandelen we de laatste ontwikkelingen en wat dit voor jouw organisatie betekent.

Lees verder op de website van Performa OR.

 

Op 25 maart 2021 vindt de OR wetgeving & actualiteitendag (digitaal) plaats. Specialisten van het team Medezeggenschap verzorgen twee presentaties en praten de aanwezigen bij over:

 • Wetgeving en actualiteiten deel I: De rol van de OR bij een reorganisatie of herstructurering
 • Wetgeving en actualiteiten deel II: De rol van de OR bij de wijziging van arbeidsvoorwaarden

Onze trainers zijn Renée Huijsmans en Janka Sintemaartensdijk. Wilt u meer informatie over deze online bijeenkomst of inschrijven? Bezoek dan de website van ORnet.

Onze specialist Advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschap

Renée Huijsmans

Renée studeerde Rechten aan de Universiteit Maastricht, waar ze Civiel recht als afstudeerrichting koos. Tijdens haar studie was ze als vrijwilligster actief bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Maastricht. Sinds 2009 werkt Renée als advocaat en juridisch adviseur, in 2016 kwam ze met de nodige praktijkervaring het team van De Clercq versterken. Binnen het arbeidsrecht heeft Renée zich gespecialiseerd op diverse deelgebieden, zoals medezeggenschap, reorganisaties en individueel en collectief ontslag. In 2015 rondde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen met succes de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht af.

Neem contact op met Renée
Onze specialist Advocaat Arbeidsrecht en Medezeggenschap

Janka Sintemaartensdijk

Na haar afstuderen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is Janka een aantal jaar als arbeidsrechtjurist werkzaam geweest bij een rechtsbijstandverzekeraar. In 2008 heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur en in 2011 rondde Janka de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA, Erasmus Universiteit) met succes af. Naast adviseren en procederen, deelt Janka haar kennis graag door middel van het geven van (inhouse) workshops en cursussen.

Neem contact op met Janka

In deze onzekere tijden vinden allerlei grote veranderingen plaats in de organisatie. Gezien deze ontwikkelingen is de OR nu belangrijker dan ooit. Hoe creëer je als OR meer invloed op de besluitvorming? Hoe zet je jouw OR nog verder in zijn kracht? En hoe vergroot je jullie invloed binnen de organisatie? Daarmee gaan we tijdens de landelijke OR dagen op 25 en 26 november met elkaar aan de slag.

Het congres wordt dit jaar volledig digitaal verzorgd. Je bent via livestream aanwezig, kunt direct je vragen stellen, contact houden met de sprekers en speeddaten met andere deelnemers. Kijk voor meer info en inschrijven op: www.landelijkeordag.nl

Onze sessie op 26 november: De rol van de OR bij de wijziging van arbeidsvoorwaarden.

In de huidige crisistijd zijn veranderingen aan de orde van de dag. Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden, met mogelijk ingrijpende gevolgen, zoals in verband met (tijdelijke) loonoffers die worden gevraagd. Maar ook de “nieuwe” manier van (thuis)werken, kan gevolgen hebben voor arbeidsvoorwaarden. Wij bespreken graag op (welke) proactieve wijze, de OR hierbij een rol kan spelen. Janka Sintermaartensdijk en Montse Rodriguez-Escudero hebben ruime ervaring met deze trajecten. Zij delen hun kennis en ervaring dan ook graag met u tijdens deze sessie.

Onze specialist

Montse Rodríguez Escudero

Montse studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar afstuderen startte ze haar carrière als advocaat arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht bij NautaDutilh te Rotterdam. Ze heeft de Postacademische Leergang Arbeidsrecht met goed gevolg afgerond. Verder heeft zij een mediation opleiding gevolgd. Sinds 2005 is zij werkzaam bij De Clercq.

Neem contact op met Montse
Onze specialist

Janka Sintemaartensdijk

Na haar afstuderen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is Janka een aantal jaar als arbeidsrechtjurist werkzaam geweest bij een rechtsbijstandverzekeraar. In 2008 heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur en in 2011 rondde Janka de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA, Erasmus Universiteit) met succes af. Naast adviseren en procederen, deelt Janka haar kennis graag door middel van het geven van (inhouse) workshops en cursussen.

Neem contact op met Janka

Als ondernemingsraad wil je maximaal invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie, zeker in deze coronacrisis. Dat is lang niet altijd even makkelijk. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt wel enige houvast, maar voor echte invloed moet de OR een stap verder zetten. Tijdens OR Invloed krijgen alle deelnemers in 1 dag voldoende handvatten aangereikt om deze stap te zetten.

Onze specialisten Medezeggenschapsrecht zijn aanwezig en verzorgen meerdere workshops. Uiteraard heeft u ook de gelegenheid om vragen te stellen en is er gedurende de dag voldoende gelegenheid om kennis te maken. Kijk voor meer informatie of om u direct in te schrijven op de website van Performa OR!

 


 

Het gespecialiseerde medezeggenschapsteam van De Clercq zet zich dagelijks in voor het inrichten en uitvoeren van medezeggenschap bij tal van organisaties, van (multi)nationals in de industrie tot zorginstellingen en van musea en orkesten tot overheids- en onderwijsinstellingen. Al deze organisaties hebben een eigen manier om medezeggenschap uit te oefenen. Ons team staat voor hen klaar en adviseert en begeleidt hen met grote passie en hoge kwaliteit. Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Bezoek dan onze speciale pagina Medezeggenschapsrecht.

 

Ook dit jaar is ons kantoor als partner verbonden aan OR Live: De grootste expo en workshopdag voor ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en PVT’s. Op woensdag 20 januari zijn onze specialisten aanwezig en geven diverse workshops. Daarnaast zijn wij ook actief tijdens Mainstage OR!

Dus noteer deze datum alvast in uw agenda, meer informatie volgt later!

In deze onzekere tijden vinden allerlei grote veranderingen plaats in de organisatie. Gezien deze ontwikkelingen is de OR nu belangrijker dan ooit. Hoe creëer je als OR meer invloed op de besluitvorming? Hoe zet je jouw OR nog verder in zijn kracht? En hoe vergroot je jullie invloed binnen de organisatie? Daarmee gaan we tijdens de landelijke OR dagen op 25 en 26 november met elkaar aan de slag.

Het congres wordt dit jaar volledig digitaal verzorgd. Je bent via livestream aanwezig, kunt direct je vragen stellen, contact houden met de sprekers en speeddaten met andere deelnemers. Kijk voor meer info en inschrijven op: www.landelijkeordag.nl

Onze sessie op 25 november: Reorganisatie of herstructurering en de rol van de OR

Veel ondernemingen worden vroeg of laat geconfronteerd met de situatie dat moet worden ingegrepen zodat de onderneming weer gezond wordt én blijft. Een reorganisatie of herstructurering is één van de mogelijkheden om dit te bereiken. De OR speelt daarbij een belangrijke rol. Hij let niet alleen op de consequenties voor de medewerkers, maar ook op de continuïteit van de organisatie. Renée Huijsmans en Rick van Herk hebben ruime ervaring met deze trajecten. Zij delen hun kennis en ervaring dan ook graag met u tijdens deze sessie.

Onze specialist

Renée Huijsmans

Renée studeerde Rechten aan de Universiteit Maastricht, waar ze Civiel recht als afstudeerrichting koos. Tijdens haar studie was ze als vrijwilligster actief bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Maastricht. Sinds 2009 werkt Renée als advocaat en juridisch adviseur, in 2016 kwam ze met de nodige praktijkervaring het team van De Clercq versterken. Binnen het arbeidsrecht heeft Renée zich gespecialiseerd op diverse deelgebieden, zoals medezeggenschap, reorganisaties en individueel en collectief ontslag. In 2015 rondde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen met succes de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht af.

Neem contact op met Renée
Onze specialist

Rick van Herk

Rick studeerde in 2011 af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij de master Strafrecht voltooide. Tijdens en na zijn studie deed hij bij de Rechtbank Amsterdam als griffier veel ervaring op in het handelsrecht en het procesrecht. In 2014 stapte Rick over naar de advocatuur, waarna hij in een algemene civiele praktijk ondernemers en particulieren adviseerde en bijstond in kwesties met betrekking tot het arbeidsrecht, het ondernemingsrecht, het huurrecht en het financieel recht. Bij De Clercq specialiseert Rick zich sinds 2015 in het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht en het raakvlak met het privacyrecht.

Neem contact op met Rick

Op 5 oktober organiseert ORnet het congres OR in de Zorg. Onze specialist Renate Vink-Dijkstra is aanwezig en verzorgt één van de plenaire sessies!

Good governance: driemaal is scheepsrecht!

In deze workshop staat de governance centraal: de verhoudingen met de mogelijke gesprekspartners van een ondernemingsraad. Hoe zit de driehoek van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad precies in elkaar? Wat zijn de verschillende taken en verantwoordelijkheden? Wat mag van hen worden verwacht ten aanzien van medezeggenschap?

In de Governancecode Zorg zijn hiervoor belangrijk uitgangspunten en regels opgenomen. Renate geeft voorbeelden uit de praktijk hoe je dit het beste toepast. Zo krijg je hier diepgaand inzicht in.

Ook staan we stil bij de onderlinge verhoudingen binnen de ondernemingsraad. Die moeten op de juiste wijze worden gereguleerd om zorg te dragen voor zorgvuldige invulling van de medezeggenschap. We geven tips waar je direct mee aan de slag kunt. Uiteraard betrekken we hierbij de samenwerking met andere stakeholders, zoals de cliëntenraad.

Dit leer je: 

 • Inzicht in “de gouden driehoek”: De relatie van de OR met de bestuurder en de raad van toezicht.
 • Maak goede werkafspraken met de bestuurder. Wat mag je van een bestuurder verwachten? Je krijgt tips en inzichten om elkaar op een goede manier aan te spreken.
 • En kun je als OR naar de Raad van Toezicht, hoe werkt dat en wat kan de OR van een Raad van Toezicht verwachten?
 • Leer hoe interne governance werkt en krijg de tools om dit goed te regelen binnen jouw organisatie
 • Relatiemanagement met belangrijke stakeholders zoals de cliëntenraad

Meer info en aanmelden

Onze specialist

Renate Vink-Dijkstra

Renate doorliep haar rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en studeerde af in Civiel recht. Tijdens haar studie werkte ze als juridisch medewerker en was ze als vrijwilliger verbonden aan de Rechtswinkel in Alphen aan den Rijn. Sinds haar afstuderen in 2008 werkt Renate bij De Clercq. Als advocaat heeft ze zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, meer in het bijzonder in de medezeggenschap. In dat kader rondde Renate in 2015 met succes de specialisatieopleiding Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap af aan de Universiteit van Amsterdam.

Neem contact op met Renate

Ook in 2019 zijn onze specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen aanwezig bij OR UpToDate, hét actualiteitencongres voor de ondernemingsraad. Tijdens OR UpToDate, op 12 december 2019, worden de bezoekers in 1 dag weer helemaal op de hoogte gebracht.

Onze specialisten verzorgen meerdere inhoudelijke bijdragen:

09:30 – 10:00 | Plenair |  2020 in vogelvlucht: wat verandert er voor de OR | Renate Vink

10:00 – 11:00 | Workshopronde 1 | Ambtenarenrecht afgeschaft? WNRA komt nu écht! | Renée Huijsmans

11:20 – 12:20 | Workshopronde 2 | Kritische succesfactoren bij een reorganisatie | Rick van Herk

13:45 – 14:45 | Workshopronde 3 | Pensioenakkoord: Werk van de winkel voor de OR | Ernst van Win

Bent u er bij op 12 december? Wij ontmoeten u graag! Inschrijven kan via de website van Performa.

OR Live is het grootste vakevenement voor medezeggenschap in Nederland. Bedoeld voor actieve OR-leden en ambtelijk secretarissen.

Onze specialisten op het gebied van medezeggenschapsrecht zijn natuurlijk de hele dag aanwezig én verzorgen meerdere workshops. Daarnaast is Ernst van Win een van de key-note speakers op Mainstage OR! Hij praat u bij over de flexibele schil en medezeggenschap.

08:45 – 09:15 | Mainstage OR | Flexibele schil en medezeggenschap | Ernst van Win

10:45 – 11:25 | Europese medezeggenschap | De Europese Ondernemingsraad | Rick van Herk

Grote internationale concerns hebben niet alleen te maken met een OR, GOR en COR in Nederland, maar ook met medezeggenschapsorganen in andere landen en ook een Europese Ondernemingsraad. Hoe werken deze verschillende medezeggenschapsorganen effectief samen. En wat betekent het voor jou als je zowel in de Nederlandse OR zit als in de EOR?

11:45 – 12:25 | Rechtspositie ambtenaren | Stilzitten is geen optie! | Renée Huijsmans

Op 1 januari 2020 treedt de Ambtenarenwet 2017 in werking. Vanaf dat moment zijn ambtenaren op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam én wordt de rechtsverhouding gereguleerd door het civiele (arbeids)recht. Hierdoor duiken zij onmiddellijk in de wondere wereld van de WWZ en de WAB. De praktijk zal wijzigen en een cultuuromslag is in de overheidssector is noodzakelijk. Aan de hand van praktische tips wordt u bijgepraat over de gewijzigde rechtspositie en de rol van de medezeggenschap!

12:45 – 13:25 | Duurzame inzetbaarheid | De instrumenten van de OR | Ernst van Win

Duurzame inzetbaarheid is op dit moment binnen vrijwel elke organisatie een toverwoord. Wat is het? En hoe kan de OR een actieve rol vervullen om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal worden ingezet binnen het bedrijf en met plezier aan het werk zijn? Een inkijk in de “juridische instrumenten” om dat voor elkaar te krijgen.

13:45 – 14:25 | Beroep instellen bij de OK | Een goed begin… | Janka Sintemaartensdijk

Als de bestuurder ten onrechte geen advies gevraagd heeft of het advies van de OR niet opvolgt, kan de OR beroep instellen bij de Ondernemingskamer. Wordt de OR in het gelijk gesteld, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de bestuurder en daarmee voor de organisatie. Maar wat zijn de kritische succesfactoren voor een succesvolle procedure bij de OK?

14:45 – 15:25 | Outsourcing, de rol van de OR | Invloed? Wees tijdig betrokken | Montse Rodriguez Escudero

Steeds vaker worden activiteiten, zoals de catering, ICT, schoonmaakwerkzaamheden, receptiewerkzaamheden etc. uitbesteed. Outsourcing kan dikwijls worden gekwalificeerd als overgang van onderneming. Wanneer is sprake van een overgang van onderneming? Welke arbeidsrechtelijke consequenties (personele gevolgen) heeft dit voor de betrokken werknemers? Moet bij outsourcing door de ondernemer advies worden gevraagd aan de OR en zo ja, wanneer? Wat kan de verdere betrokkenheid van de OR bij outsourcing zijn? Deze vragen komen aan bod in deze workshop.

Als relatie van ons kantoor heeft u de mogelijkheid om met 20% korting OR live 2019 te bezoeken! Gebruik bij uw inschrijving via de website van OR Live de kortingscode DECLERCQ. De korting wordt dan direct verrekend.

Mogen wij u begroeten op 9 oktober?

OR Spring is het vakevenement voor de meer ervaren medezeggenschapper in grotere en complexere organisaties en voor ambtelijk secretarissen die dieper op de materie willen ingaan. Eerdere edities worden steevast beoordeeld met een zeer ruime 8.

Wat kan je van OR Spring verwachten?

 • Stel je eigen programma samen, door te kiezen uit vier verschillende lijnen, die elk uit drie interactieve workshops bestaan. Deze interactieve workshops gaan in op belangrijke vraagstukken die van invloed zijn op de rol van de OR.
 • Een expertlunch, waar de sprekers jouw gastheer zijn. Geef zelf aan over welk thema jij met een expert om de tafel wil gaan.
 • Een unieke en sfeervolle locatie. Tussen het volle programma kan je dus even in alle rust ontspannen.
 • De mogelijkheid tientallen nieuwe collega medezeggenschappers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Uiteraard verzorgt ons WOR-team verschillende workshops op deze dag!