Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Als ondernemingsraad wil je maximaal invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie, zeker in deze coronacrisis. Dat is lang niet altijd even makkelijk. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt wel enige houvast, maar voor echte invloed moet de OR een stap verder zetten. Tijdens OR Invloed krijgen alle deelnemers in 1 dag voldoende handvatten aangereikt om deze stap te zetten.

Onze specialisten Medezeggenschapsrecht zijn aanwezig en verzorgen meerdere workshops. Uiteraard heeft u ook de gelegenheid om vragen te stellen en is er gedurende de dag voldoende gelegenheid om kennis te maken. Kijk voor meer informatie of om u direct in te schrijven op de website van Performa OR!

 


 

Het gespecialiseerde medezeggenschapsteam van De Clercq zet zich dagelijks in voor het inrichten en uitvoeren van medezeggenschap bij tal van organisaties, van (multi)nationals in de industrie tot zorginstellingen en van musea en orkesten tot overheids- en onderwijsinstellingen. Al deze organisaties hebben een eigen manier om medezeggenschap uit te oefenen. Ons team staat voor hen klaar en adviseert en begeleidt hen met grote passie en hoge kwaliteit. Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Bezoek dan onze speciale pagina Medezeggenschapsrecht.

 

Ook dit jaar is ons kantoor als partner verbonden aan OR Live: De grootste expo en workshopdag voor ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en PVT’s. Op woensdag 21 januari zijn onze specialisten aanwezig en geven diverse workshops. Daarnaast zijn wij ook actief tijdens Mainstage OR!

Dus noteer deze datum alvast in uw agenda, meer informatie volgt later!

In deze onzekere tijden vinden allerlei grote veranderingen plaats in de organisatie.  Gezien deze ontwikkelingen is de OR nu belangrijker dan ooit. Hoe creëer je als OR meer invloed op de besluitvorming? Hoe zet je jouw OR nog verder in zijn kracht? En hoe vergroot je jullie invloed binnen de organisatie? Daarmee gaan we tijdens de landelijke OR dagen op 25 en 26 november met elkaar aan de slag. Onze specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen zijn hierbij (digitaal) aanwezig én verzorgen een van de sessies.

Het congres wordt dit jaar volledig digitaal verzorgd. Je bent via livestream aanwezig, kunt direct je vragen stellen, contact houden met de sprekers en speeddaten met andere deelnemers.

Kijk voor meer info en inschrijven op: www.landelijkeordag.nl

Ook in 2019 zijn onze specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen aanwezig bij OR UpToDate, hét actualiteitencongres voor de ondernemingsraad. Tijdens OR UpToDate, op 12 december 2019, worden de bezoekers in 1 dag weer helemaal op de hoogte gebracht.

Onze specialisten verzorgen meerdere inhoudelijke bijdragen:

09:30 – 10:00 | Plenair |  2020 in vogelvlucht: wat verandert er voor de OR | Renate Vink

10:00 – 11:00 | Workshopronde 1 | Ambtenarenrecht afgeschaft? WNRA komt nu écht! | Renée Huijsmans

11:20 – 12:20 | Workshopronde 2 | Kritische succesfactoren bij een reorganisatie | Rick van Herk

13:45 – 14:45 | Workshopronde 3 | Pensioenakkoord: Werk van de winkel voor de OR | Ernst van Win

Bent u er bij op 12 december? Wij ontmoeten u graag! Inschrijven kan via de website van Performa.

OR Live is het grootste vakevenement voor medezeggenschap in Nederland. Bedoeld voor actieve OR-leden en ambtelijk secretarissen.

Onze specialisten op het gebied van medezeggenschapsrecht zijn natuurlijk de hele dag aanwezig én verzorgen meerdere workshops. Daarnaast is Ernst van Win een van de key-note speakers op Mainstage OR! Hij praat u bij over de flexibele schil en medezeggenschap.

08:45 – 09:15 | Mainstage OR | Flexibele schil en medezeggenschap | Ernst van Win

10:45 – 11:25 | Europese medezeggenschap | De Europese Ondernemingsraad | Rick van Herk

Grote internationale concerns hebben niet alleen te maken met een OR, GOR en COR in Nederland, maar ook met medezeggenschapsorganen in andere landen en ook een Europese Ondernemingsraad. Hoe werken deze verschillende medezeggenschapsorganen effectief samen. En wat betekent het voor jou als je zowel in de Nederlandse OR zit als in de EOR?

11:45 – 12:25 | Rechtspositie ambtenaren | Stilzitten is geen optie! | Renée Huijsmans

Op 1 januari 2020 treedt de Ambtenarenwet 2017 in werking. Vanaf dat moment zijn ambtenaren op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam én wordt de rechtsverhouding gereguleerd door het civiele (arbeids)recht. Hierdoor duiken zij onmiddellijk in de wondere wereld van de WWZ en de WAB. De praktijk zal wijzigen en een cultuuromslag is in de overheidssector is noodzakelijk. Aan de hand van praktische tips wordt u bijgepraat over de gewijzigde rechtspositie en de rol van de medezeggenschap!

12:45 – 13:25 | Duurzame inzetbaarheid | De instrumenten van de OR | Ernst van Win

Duurzame inzetbaarheid is op dit moment binnen vrijwel elke organisatie een toverwoord. Wat is het? En hoe kan de OR een actieve rol vervullen om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal worden ingezet binnen het bedrijf en met plezier aan het werk zijn? Een inkijk in de “juridische instrumenten” om dat voor elkaar te krijgen.

13:45 – 14:25 | Beroep instellen bij de OK | Een goed begin… | Janka Sintemaartensdijk

Als de bestuurder ten onrechte geen advies gevraagd heeft of het advies van de OR niet opvolgt, kan de OR beroep instellen bij de Ondernemingskamer. Wordt de OR in het gelijk gesteld, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de bestuurder en daarmee voor de organisatie. Maar wat zijn de kritische succesfactoren voor een succesvolle procedure bij de OK?

14:45 – 15:25 | Outsourcing, de rol van de OR | Invloed? Wees tijdig betrokken | Montse Rodriguez Escudero

Steeds vaker worden activiteiten, zoals de catering, ICT, schoonmaakwerkzaamheden, receptiewerkzaamheden etc. uitbesteed. Outsourcing kan dikwijls worden gekwalificeerd als overgang van onderneming. Wanneer is sprake van een overgang van onderneming? Welke arbeidsrechtelijke consequenties (personele gevolgen) heeft dit voor de betrokken werknemers? Moet bij outsourcing door de ondernemer advies worden gevraagd aan de OR en zo ja, wanneer? Wat kan de verdere betrokkenheid van de OR bij outsourcing zijn? Deze vragen komen aan bod in deze workshop.

Als relatie van ons kantoor heeft u de mogelijkheid om met 20% korting OR live 2019 te bezoeken! Gebruik bij uw inschrijving via de website van OR Live de kortingscode DECLERCQ. De korting wordt dan direct verrekend.

Mogen wij u begroeten op 9 oktober?

OR Spring is het vakevenement voor de meer ervaren medezeggenschapper in grotere en complexere organisaties en voor ambtelijk secretarissen die dieper op de materie willen ingaan. Eerdere edities worden steevast beoordeeld met een zeer ruime 8.

Wat kan je van OR Spring verwachten?

 • Stel je eigen programma samen, door te kiezen uit vier verschillende lijnen, die elk uit drie interactieve workshops bestaan. Deze interactieve workshops gaan in op belangrijke vraagstukken die van invloed zijn op de rol van de OR.
 • Een expertlunch, waar de sprekers jouw gastheer zijn. Geef zelf aan over welk thema jij met een expert om de tafel wil gaan.
 • Een unieke en sfeervolle locatie. Tussen het volle programma kan je dus even in alle rust ontspannen.
 • De mogelijkheid tientallen nieuwe collega medezeggenschappers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Uiteraard verzorgt ons WOR-team verschillende workshops op deze dag!

Al meer dan 35 jaar hét OR-event van Nederland
De economie trekt aan – tegelijkertijd vinden er allerlei grote veranderingen plaats in organisaties. Denk bijvoorbeeld aan digitalisering, nieuwe wetgevingen en duurzame inzetbaarheid. Gezien alle veranderingen is het noodzakelijk om als ondernemingsraadslid op de hoogte te zijn van recente wetswijzigingen en ontwikkelingen. De OR is nu belangrijker dan ooit!

Stel je eigen programma samen:
Tijdens de Landelijke OR dag hebben we een ruim aanbod keuzesessies met de klassieke OR thema’s en nieuwe actuele onderwerpen. Tijdens interactieve sessies ga je met elkaar aan de slag rondom een bepaald thema. Er is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Leer van én met elkaar.

Uiteraard verzorgt ons WOR-team verschillende sessies op deze dag. Mis het niet!

Tijdens de Landelijke VGWM-dag worden de bezoekers door verschillende experts in één dag helemaal bijgepraat over alle belangrijke VGWM-onderwerpen. Ook onze specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen zullen hier bij aanwezig zijn en een workshop verzorgen.

Renate Vink-Dijkstra en Janka Sintemaartensdijk zijn aanwezig en verzorgen de workshop ‘De rol van de OR bij strategische personeelsplanning’. Hoe kan de OR een proactieve bijdrage leveren aan een succesvol HR-beleid en daarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Denk hierbij aan flexibele inzet van medewerkers (flexibele schil, externe inhuur; doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd), opleiding en  ontwikkeling en (flexibele) arbeidsvoorwaarden.

Aan de hand van de WOR, maar ook aan de hand van arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving en praktijkvoorbeelden bespreken wij de rol van de OR bij de totstandkoming van een strategisch HR-beleid en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze instrumenten kunnen bijdragen aan stabiliteit,  continuïteit én ontwikkeling van en voor medewerkers en de onderneming.

Na het volgen van de workshop heeft u inzicht verkregen in de rol van de OR bij:

 • Gebruik maken van duurzame inzetbaarheid voor medewerkers.
 • Bevorderen van opleiding en ontwikkeling van medewerkers.
 • Mogelijk maken van een flexibele schil.

 

Waarom je deze dag niet mag missen:

 • Interessant plenair programma vol inspirerende keynotes
 • Keuze uit ruim 30 sessies over alle belangrijke VGWM-onderwerpen
 • Altijd ingespeeld op actualiteiten en kennis die je de volgende dag direct kunt toepassen in de praktijk
 • Hét programma om met de gehele commissie te volgen zodat alle kennis wordt verankerd; voor beginnende en gevorderde VGWM-leden

Deze dag is interessant voor:

 • VGWM-leden
 • OR-leden
 • Preventiemedewerkers
 • ARBO-professionals

Meer informatie of aanmelden? Klik dan hier.

De samenleving transformeert door digitale technologie en daarmee verandert de rol en de plaats van de mensheid. Maar de visies verschillen. De een verwacht dat robots en algoritmes de wereld overnemen, de ander ziet een prachtige samensmelting van mens en cybernetica, terwijl weer anderen de mensheid via ICT de vervuilde aarde zien terugbrengen naar een biologisch juiste balans. Hoe het ook zij, de mens staat centraal in onze informatiemaatschappij en behoort centraal te blijven staan; ook bij alle huidige en toekomstige veranderingen. Daarom organiseert de KNVI Smart Humanity op 13 december in Eye Amsterdam.

Smart Humanity is de opvolger van het jaarlijkse congres. Meld u hier aan!

Natascha van Duuren is advocaat/partner IT, IE & Privacy. Daarnaast is zij voorzitter van de Special Interest Group (SIG) IT-recht van het KNVI. Zij publiceert onder andere via ons kennisblog, en wordt als expert op het gebied van IT- en Privacyrecht regelmatig gevraagd als spreker voor lezingen en congressen. Natascha schreef mee aan het boek Multidisciplinaire aspecten van Blockchain. Van dit boek zal tijdens het congres het eerste exemplaar worden uitgereikt. 

Is uw OR al klaar voor de uitdagingen van 2019? Er speelt een hoop. Tijdens OR UpToDate wordt u in 1 dag weer helemaal op de hoogte gebracht. Waar gaan we het deze editie over hebben?

 • 2019 in vogelvlucht: Wat verandert er voor de OR?
 • Privacy en de rol van de OR
 • Om tafel met bestuurder én toezichthouder
 • Arbeidsvoorwaarden: 7 tips voor het onderhandelingsproces
 • Pensioenen: OR als belangrijkste gesprekspartner

Natuurlijk zijn onze specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen aanwezig en verzorgen zij ook diverse Lezingen en Workshops.

10:10 – 11:00 – Plenair: 2019 in vogelvlucht – Arbeid en medezeggenschap (Renate Vink-Dijkstra)

13:15 – 14:30 – OR & Pensioenen (Ernst van Win)

15:00  -16:15 – Rol OR bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden (Janka Sintemaartensdijk)

Daarnaast staan onze specialisten voor u klaar tijdens de Juridische kwartiertjes! Hoe werkt dat? Simpel: ongeveer een week voor aanvang van OR UpToDate kunt u uw vraag indienen. De organisatie zorgt ervoor dat u op de dag zelf wordt gelinkt met de expert die het beste antwoord kan geven op uw vraag!

Wilt u meer informatie over OR UpToDate? Kijk dan op de website.