Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Is uw OR al klaar voor de uitdagingen van 2019? Er speelt een hoop. Tijdens OR UpToDate wordt u in 1 dag weer helemaal op de hoogte gebracht. Waar gaan we het deze editie over hebben?

 • 2019 in vogelvlucht: Wat verandert er voor de OR?
 • Privacy en de rol van de OR
 • Om tafel met bestuurder én toezichthouder
 • Arbeidsvoorwaarden: 7 tips voor het onderhandelingsproces
 • Pensioenen: OR als belangrijkste gesprekspartner

Natuurlijk zijn onze specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen aanwezig en verzorgen zij ook diverse workshops.

Juridische kwartiertjes: Tijdens OR UpToDate kunt u uw medezeggenschapsvraagstukken voorleggen aan een van onze juristen. Hoe werkt dat? Simpel: ongeveer een week voor aanvang van OR UpToDate kunt u uw vraag indienen. De organisatie zorgt ervoor dat u op de dag zelf wordt gelinkt met de expert die het beste antwoord kan geven op uw vraag!

Wilt u meer informatie over OR UpToDate? Kijk dan op de website.

OR Spring is hét vakevenement voor de meer ervaren medezeggenschapper in grotere en complexere organisaties en voor ambtelijk secretarissen die dieper op de materie willen ingaan. Eerdere edities worden steevast beoordeeld met een zeer ruime 8. OR Spring wordt georganiseerd door Performa.

Ons kantoor is partner van OR Spring en onze specialisten Medezeggenschapsrecht zijn natuurlijk aanwezig! Zij verzorgen de volgende workshops:

Wanneer en waar?

OR Spring vindt plaats op 7 juni 2018 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Een unieke historische locatie midden in het land. Met de auto uitstekend te bereiken. Ook met het OV ben je er zo.

Wat kan je van OR Spring verwachten?

 

 • Stel je eigen programma samen, door te kiezen uit vier verschillende lijnen, die elk uit drie interactieve workshops bestaan. Deze interactieve workshops gaan in op belangrijke vraagstukken die van invloed zijn op de rol van de OR.
 • Een expertlunch, waar de sprekers jouw gastheer zijn. Geef zelf aan over welk thema jij met een expert om de tafel wil gaan.
 • Een unieke en sfeervolle locatie. Tussen het volle programma kan je dus even in alle rust ontspannen.
 • De mogelijkheid tientallen nieuwe collega medezeggenschappers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Kijk voor meer informatie op www.orspring.nl

Tijdens OR Arbo, op 6 maart 2018, wordt u in 1 dag weer helemaal op de hoogte gebracht op het gebied van arbeidsomstandigheden. OR Arbo wordt georganiseerd door Performa, ons kantoor is een van de partners.

Goede arbeidsomstandigheden zijn een van de meest veelbesproken issues van elke ondernemingsraad. En terecht, want weinig is zo belangrijk als de zorg voor een goede veiligheid en gezondheid van werknemers. Maar hoe zorg je als ondernemingsraad dat je optimaal gebruik maakt van alle (wettelijke) bevoegdheden die je hebt? En welke struikelblokken moet je zien te voorkomen?

Wat kun je verwachten:

 • Uitgebreid programma
  • zelf samen te stellen
  • actueel en diepgaand
  • gerenommeerde sprekers
 • Persoonlijk advies tijdens de arbo-consults
 • Sfeervolle locatie
 • Goed verzorgde dag

Twee specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen verzorgen als spreker een workshop. Ernst van Win bespreekt het thema: Duurzame inzetbaarheid & de WOR. Daarnaast verzorgt Janka Sintemaartensdijk een workshop over de nieuwe Arbowet.

Waar en wanneer?
OR Arbo vindt dit jaar plaats op 6 maart 2018, Klooster Kontakt der Kontinenten in Amersfoort. U kunt zich hier inschrijven.

Is jouw OR al klaar voor de uitdagingen van 2018? Er speelt een hoop. Tijdens OR UpToDate word je in 1 dag weer helemaal op de hoogte gebracht. De organisatie is in handen van Performa. Als partner zijn onze specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen nauw bij dit evenement betrokken én zullen zij ook diverse workshops verzorgen.

Wat zijn de onderwerpen van deze editie?

 • Arbowet
 • Privacywetgeving
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Sociaal plan
 • Normalisering rechtspositie ambtenaren
 • Nieuwe regering

UNIEK: Juridische kwartiertjes. Tijdens OR UpToDate kun je al jouw medezeggenschapsvraagstukken voorleggen aan een jurist of adviseur. Hoe werkt dat? Simpel: ongeveer een week voor aanvang van OR UpToDate kun je je vraag indienen. Wij zorgen dan dat je op de dag zelf wordt gelinkt met de expert die het beste antwoord kan geven op jouw vraag!

Kosten
Deelname bedraagt nu slechts € 350. Let wel op! Tot 17 november geldt de vroegboekkorting van € 75. Daarna bedraagt de toegangsprijs het reguliere tarief van € 425. Dat is inclusief een goed verzorgde biologische lunch en unieke locatie. Bovendien krijg je kosteloos het nieuwste boek in de serie Rechten van de OR:  Faciliteiten & budget t.w.v. € 15. Alle prijzen zijn exclusief btw. Voor aanmelden klik hier.

OR Spring is het vakevenement voor de meer ervaren medezeggenschapper in grotere en complexere organisaties en voor ambtelijk secretarissen die dieper op de materie willen ingaan. Eerdere edities worden steevast beoordeeld met een een zeer ruime 8.

Wanneer en waar?

OR Spring vindt plaats op 15 juni 2017 in de Mariënhof in Amersfoort. Een unieke historische locatie midden in het land. Met de auto uitstekend te bereiken. Ook met het OV ben je er zo.

Wat kan je van OR Spring verwachten?

 • Een afwisselend, diepgaand programma van plenaire colleges en interactieve workshops.
 • Stel je eigen programma samen, door te kiezen uit drie verschillende lijnen, die elk uit drie interactieve workshops bestaan. Deze interactieve workshops gaan in op belangrijke vraagstukken die van invloed zijn op de rol van de OR.
 • Een biologische expertlunch, waar de sprekers jouw gastheer zijn. Geef zelf aan over welk thema jij met een expert om de tafel wil gaan.
 • Een unieke en sfeervolle locatie met prachtige tuin. Tussen het volle programma kan je dus even in alle rust ontspannen. De Mariënhof ligt bovendien centraal in het land, biedt volop (betaalde) parkeergelegenheid en is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.
 • De mogelijkheid tientallen nieuwe collega medezeggenschappers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Advocaten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen zijn ook dit jaar weer aanwezig en verzorgen workshops. Natuurlijk is er volop gelegenheid om kennis te maken en vragen te stellen. Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven voor OR Spring? Kijk dan op de website www.orspring.nl.

Op 14 maart a.s. zal Natascha van Duuren in de Jaarbeurs Utrecht spreken op het Medische Technologie Congres over de impact van (technologische) innovaties op het gezondheidsmodel. De titel van haar lezing is: “Zorg dat onvoldoende aandacht voor wet- en regelgeving uw (e-health) innovatie niet in de weg staat!”

Bij de implementatie van e-health innovaties dient rekening te worden gehouden met een complex juridisch kader. Zo dient in ieder geval voldaan te worden aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Indien gebruik wordt gemaakt van het BSN geldt ook de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wgbsn-z). Daarnaast zijn er verschillende beroepsnormen en zogenaamde NEN-normen van toepassing.

In de praktijk blijkt de interpretatie van dit geheel aan deels overlappende wetten en normen veel vragen op te leveren. Bovendien houdt de wet- en regelgeving helaas geen gelijke tred met de vlucht van eHealth. Dit zorgt er helaas voor dat veel innovaties in de zorg de eindstreep niet halen of al snel een zachte dood sterven. Indien immers vooraf niet goed wordt nagedacht over de toepasselijke wet- en regelgeving en hoe deze dient te worden geïmplementeerd, zal een e-health innovatie niet levensvatbaar zijn. Dit met alle gevolgen van dien voor de initiatiefnemer (en investeerder) van de innovatie. Ook voor de afnemer die heeft geïnvesteerd in de aanschaf en die – te laat – tot de conclusie komt dat hij met de applicatie niet compliant is met de wet- en regelgeving, kunnen de gevolgen groot zijn.

Tijdens het Medische Technologie Congres zal Natascha van Duuren ingaan op de belangrijkste valkuilen en een aantal adviezen geven. Het is onontkoombaar dat e-health de komende jaren een enorme vlucht neemt. Er dient dan ook voorkomen te worden dat onvoldoende aandacht voor wet- en regelgeving e-health innovaties in de weg staan.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IT, IE & Privacy.