Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

“Open innovatie in de waardeketen”

De innovatie paradox: er is een overvloed aan kennis, geld en experts maar de (maatschappelijke) problemen
worden groter en complexer. We slagen er in de huidige aanpak niet in om ze op te lossen. Dit vraagt om een
nieuwe aanpak: “Open Innovatie in de waardeketen”. We moeten van een geïsoleerde, individuele innovatie
aanpak naar een open, gezamenlijke innovatie aanpak. Waarin de hele waardeketen, dus inclusief de eindgebruiker, is vertegenwoordigd, meedenkt en meedoet.

Vragen die hierbij aan de orde zullen komen zijn:

  • Wanneer is een partij een geschikte partner om mee samen te werken en wanneer niet?
  • Wat moet je goed afspreken voor je een samenwerking start?
  • Hoe ga je om met ieders kennis en intellectuele eigendom als je co-innoveert?
  • Waar moet je op letten wanneer je innoveert in een keten? Hoe pak je dat aan?

Prikkelende onderwerpen waar we ongetwijfeld een interessante discussie over zullen hebben!

Programma
14.30 Inloop
14.45 Welkom bij de Clercq Advocaten door Natascha van Duuren, Managing Partner IT, Privaty & Security
14.50 Introductie Innovationlink door Hans Kamphuis
15.00 Presentaties, door Mirjam Ros, Founder Sparkling Eyes Innovation over Open Innovatie in de waardeketen en Herman van der Vegt, co-owner npk design, over zijn ervaring met innovatie in de keten in de praktijk.
16.15 Pitches van innovatieve start-up’s
17.00 Matchen & netwerken met een glas wijn
18.00 Afsluiting

Natascha van Duuren introduceert De Clercq Advocaten. Samen kennis ontwikkelen en op waarde schatten (‘valoriseren’) biedt kansen, maar alleen als er duidelijke afspraken worden gemaakt over onder andere intellectueel eigendom (IE) en de samenwerking.

Mirjam Ros is founder van Sparkling Eyes Innovation en schreef het boek the Innovation Matrix. Mirjam is een bedrijfsstrateeg die gelooft in het vereenvoudigen van het complexiteit door het gebruik van visualisering en simplificering. De afgelopen tien jaar bekleedde zij managementfuncties bij een gerenommeerd Nederlands lucht- en ruimtevaartbedrijf.

Herman van der Vegt van NPK is een probleemoplossend ontwerper met meer dan 25 jaar projectmanagement ervaring in complexe projecten. Specialist op het gebied van nieuwe energieën, maar ook binnen de semicon en de medische industrie. Is sterk overtuigd dat designinnovatie de motor is voor de transitie naar een circulaire economie.

Pitches
Binnenkort worden de pitchers bekend gemaakt.

Locatie: De Clercq Advocaten Notariaat, Hoge Rijndijk 306, 2314 AM Leiden

Deelname is gratis en je kan je aanmelden via [email protected].

OR Live is de grootste expo- en workshopdag voor ondernemingsraden. Zit jij in de OR of ben je ambtelijk secretaris? Kom dan langs op woensdag 11 oktober 2023 en stel jouw programma samen uit ruim 70 workshops, maak kennis met meer dan 20 adviseurs, opleiders en juristen op het gebied van medezeggenschap en praat bij met OR-collega’s.

 

Meld je hier aan voor dit evenement. Voor overige vragen, neem contact op met Renate Vink-Dijkstra (advocaat/partner Medezeggenschap, Arbeid & Pensioen, Herstructureringen).

Natascha van Duuren en Jeroen van Helden, advocaten op de vakgebieden IT, IE & Privacy bij De Clerq Advocaten, geven tijdens deze studiebijeenkomst een overzicht van nieuwe technologiewetgeving: Digital Services Act, Digital Markets Act, NIS2 en de Cyber Resilience Act.

 

Op 23 november a.s. neemt De Clercq advocaten en notariaat deel aan de Startersdag Leiden.

Waar moet je op letten als je start met ondernemen?

Kies je voor een eenmanszaak, B.V. of andere rechtsvorm? Kan je elke bedrijfsnaam kiezen en is deze dan juridisch beschermd? En hoe zit het met de ‘kleine lettertjes’?

Als ondernemer ben je liever met andere dingen bezig dan alle juridische vragen die bij ondernemen aan bod komen. Toch is het belangrijk hier van tevoren goed over na te denken. Tijdens de Startersdag Leiden denken Michelle Wijnants en Sonja Geldermans graag met je mee.

Schending van integriteit op de werkvloer is door de recente ontwikkelingen bij talentenjacht The Voice ook onder de aandacht gekomen binnen veel andere organisaties. En terecht! Veel organisaties hebben echter geen goed beeld van hoe zij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zo veel als mogelijk kunnen voorkomen en wat zij moeten doen als er grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd. Welke stappen moet u als werkgever en HR zetten?

Wat mag er van u als werkgever en HR verwacht worden wanneer het aankomt op grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Aan welke regels en richtlijnen bent u gebonden? Wat zijn de meest voorkomende valkuilen? En wat kunt u doen om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zoveel als mogelijk te voorkomen?

Graag praten Renée Huijsmans en Sietske Bos-Bremmer u bij over the do’s and don’ts bij integriteit op de werkvloer. Ook zullen zij een praktisch stappenplan met u doorlopen. Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met de NVP georganiseerd.

Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken en heeft u, onder meer, handvaten om uw interne processen te laten voldoen aan wet- en regelgeving.

De sprekers

Programma

09:00-09:30         Inloop

09:30-11:00         Presentatie met korte pauze door Renée Huijsmans en Sietske Bos-Bremmer

 

Wij hebben zin in deze interessante bijeenkomst! U ook? Meld u dan aan via onderstaand formulier!

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Renée Huijsmans (Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen)

Sietske Bos-Bremmer (Arbeid & Pensioen)

November is dé Maand van de Medezeggenschap! Daar draagt De Clercq met haar medezeggenschapsteam graag aan bij door een ronde tafel te organiseren, waaraan medezeggenschappers kunnen discussiëren met elkaar en leren van elkaar over het onderwerp: “de OR en het overleg met de bestuurder en de toezichthouder”.

Overleg is hét middel voor effectieve medezeggenschap. Overleg tussen de bestuurder en de ondernemingsraad, maar ook met de toezichthouder. Goed overleg draagt bij aan een constructieve samenwerking en efficiënte besluitvorming. Dat is in het belang van het goed functioneren van de onderneming én zorgt voor draagvlak bij de medewerkers. In de praktijk blijkt echter dat de ‘driehoek’ bestuur-toezicht-medezeggenschap elkaar niet altijd weten te vinden. Dat is een gemiste kans. De ondernemingsraad kan hier een belangrijke rol vervullen. Hoe pakken jullie dat aan?

Wij nodigen u graag uit op donderdag 10 november a.s. plaats te nemen aan de ronde tafel om dit onderwerp te bespreken met andere leden vanuit de medezeggenschap!

mr. Renate Vink-Dijkstra en mr. Montse Rodríguez Escudero zullen deze ronde tafelbijeenkomst leiden. Eerst zullen zij kort stilstaan bij de uitgangspunten voor goed overleg in de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Daarna zal aan de hand van prikkelende stellingen aan tafel gediscussieerd én geleerd kunnen worden.

Het programma zal er als volgt uit zien:

14:30 uur:                  Inloop met koffie/thee
15:00 uur:                  Welkom en inleiding
15:15-15:45 uur:        Ronde tafel discussie
15:45 -16:00 uur:       Pauze
16:00-16:30 uur:        Ronde tafel discussie
16:30-17:00 uur:        Inventarisatie belangrijkste uitkomsten en afsluiting
17:00 uur:                  Borrel

Er is een beperkt aantal plekken aan tafel, dus meld u snel aan. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen! Let op: Per organisatie kunnen maximaal twee leden deelnemen.

Als cybercrime een land zou zijn, is het de derde economie ter wereld, met een schadepost van bijna 6 biljoen dollar per jaar. Bestrijding hiervan vergt dan ook grote investeringen en coördinatie. Mondiaal, nationaal, regionaal en ook cross-sectoraal. Aanvallers maken immers geen onderscheid in sectoren. Aanvallers kiezen de sector of de organisatie waarvan ze verwachten dat ze de meeste kans van slagen hebben; de zwakste schakel.

Op 10 november aanstaande vindt het KNVI National Digital Security Debat plaats. Het debat wordt mede georganiseerd door de KNVI Interesse Groep IT en Recht, waar Natascha van Duuren, onze partner IT, IE & Privacy, voorzitter van is. Het Nationaal Debat bespreekt vraagstukken zoals “Waarom lopen sommige sectoren voorop? Op welke vlakken wordt op dit moment al samengewerkt? Is dat genoeg? Wat kunnen we elkaar leren?”.

Middels dit debat proberen we handvatten te vinden om als maatschappij een stukje verder te komen in het waarborgen van digital security. Daarbij geldt dat security in de meest brede zin zal worden beschouwd. Dat dit debat noodzakelijk is behoeft geen betoog in een wereld waarin de dreiging steeds groter wordt en analoge terugvalopties steeds minder voorhanden zijn.

Wij hebben de volgende panelleden bereid gevonden met elkaar en met ons in debat te gaan:

  • Drs. Kato Vierbergen vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • Drs. Gabrielle Speijer vanuit de zorgsector
  • ing. Marco Doeland MBA CISSP CISM vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken
  • Peter Kornelisse, vice-voorzitter van de NOREA Kennisgroep Cybersecurity, partner Technology Risk van EY en docent Auditing Cybersecurity en Privacy aan de Tias-business School te Tilburg
  • Ruud Verbij MSc CISM CISA, CISO bij Rituals

Ter voorbereiding op het debat hebben wij de panelleden gevraagd na te denken over hun Top 3 “Lessons Learned”. Tijdens het debat zal blijken of er overeenkomsten zijn tussen deze lessons learned en hoe dit ons kan helpen Nederland digitaal veiliger te maken. Samen redden we het. Misschien.

Wij hebben zin in deze leerzame dag. U ook? Meld u dan aan! De inschrijving is tot 7 november.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Natascha van Duuren, advocaat en partner, IT, IE & Privacy

Innovationlink is het professionele netwerk van dienstverleners, ondernemers en
investeerders met als doel ‘verborgen’ innovaties versneld naar de markt te brengen door het faciliteren van multidisciplinaire samenwerking.

Vrijdag 14 oktober a.s. is het Innovationlink Netwerk te gast bij De Clercq Advocaten
Notariaat in Leiden.

Programma

14:30 uur Inloop
14:45 uur Welkom en korte presentatie door Innovationlink
14:55 uur Presentaties door De Clercq, PLNT, LURIS en Abcor
15:55 uur Innovatoren presenteren hun ‘verborgen innovatie’
16:30 uur Matchen & netwerken met een glas wijn
18:00 uur Afsluiting

Sprekers

Natascha van Duuren presenteert De Clercq Advocaten Notariaat: samen kennis ontwikkelen en op waarde schatten (‘valoriseren’) biedt kansen, maar alleen als er duidelijke afspraken worden gemaakt over onder andere intellectueel eigendom (IE) en de samenwerking.

Bastiaan de Roo presenteert PLNT. PLNT laat startups ontstaan en laat ze groeien. PLNT stimuleert, faciliteert en ondersteunt talent om innovatief ondernemer te worden. PLNT brengt de werelden van innovatie en ondernemerschap letterlijk en figuurlijk bij elkaar.

Anouschka Versleijen presenteert LURIS. Door maatschappelijke behoeften af te stemmen op mogelijkheden die beschikbaar zijn, vergroot LURIS de impact van nieuwe technologieën en kennis van de Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum en aanverwante wetenschapsclusters. LURIS zet waardevolle partnerschappen op en vertegenwoordigt de belangen van academici en onderzoeksteams.

Theo-Willem van Leeuwen presenteert Abcor, een full-service modellen- en merkenbureau gespecialiseerd in juridisch advies en bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Anders dan alle andere merkenkantoren. Een strategische partner met korte, heldere en vooral praktische adviezen.

Ten slotte presenteren innovatoren hun concepten en geven zij aan welke hulp nodig is om
deze concepten naar de markt te kunnen brengen.

Aanmelden

U kunt deelnemen aan deze bijeenkomst en aanmelden via een e-mailbericht aan [email protected].

Locatie: De Clercq Advocaten Notariaat
Adres: Hoge Rijndijk 306 in Leiden

Datum: vrijdag 14 oktober 2022
Tijd: 14:30 – 18:00 uur
Deelname is gratis.

Meer informatie over Innovationlink? Kijk op de website.

Dit evenement is geannuleerd vanwege uitval van sprekers. Een nieuwe datum wordt later bekend gemaakt. Reeds ingeschreven deelnemers ontvangen een update.

Tijdens het evenement ‘Starten met AI’ geven AI-specialisten Natascha van Duuren en Jeroen van Helden (De Clercq Advocaten Notariaat) samen met experts van Landscape, creating value with AI inzicht in werken met AI. Is deze technologie iets voor uw organisatie? Wat is nodig om concreet met AI te beginnen?

Wat houdt AI en datagedreven werken in? Welke vragen moet u stellen bij het starten van AI-projecten binnen de organisatie? Op wat voor manieren (en binnen welke soorten processen) kunt u AI inzetten? Met welke juridische issues moet u rekening houden? Hoe zit het met privacy? Hoe kunt u eventuele risico’s zo klein mogelijk houden?

Na deze presentatie weet u:

Deelnemers ontvangen gratis een exemplaar van het boek Multidisciplinaire aspecten van Artificial Intelligence. Redactie: N.H.A. van Duuren en V.A. de Pous; Uitgeverij deLex, Amsterdam, 2020.

Programma:
15:30 uur Inloop
16:00 uur Start presentaties
18:00 uur Borrel
18:30 uur Einde

De bijeenkomst wordt georganiseerd i.s.m. Landscape, creating value with AI.

Datum: maandag 21 maart 2022
Locatie: Hoge Rijndijk 306, Leiden

Aanmelden
Aanmelden kan via onderstaand formulier.

In deze training bespreken we welke beveiligingsmaatregelen conform de privacywetgeving moeten worden genomen om datalekken te voorkomen. U leert wat u binnen uw bedrijf of instelling kunt doen om een risicogerichte structuur aan te brengen op het gebied van informatiebeveiliging en datalekken. De training is voor managers of andere medewerkers die (dagelijks) te maken hebben met informatiebeveiliging en privacy binnen hun organisatie.

Bescherm uw organisatie tegen datalekken

Iedere organisatie beschikt over persoonsgegevens, bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie en heeft daarom belang bij het op orde hebben van de informatiebeveiliging. Ook wetgever en (privacy)toezichthouder roeren zich op dit gebied, waardoor regulering toeneemt en open normen geleidelijk aan een concretere betekenis krijgen. Om u wegwijs te maken in de juridische aspecten van informatiebeveiliging en datalekken organiseren wij deze training waarin we niet alleen kennis delen, maar ook casuïstiek behandelen en voldoende ruimte is voor eigen vragen of casuïstiek.

Het programma

Tijdens de training bespreken wij de belangrijkste elementen waaruit informatiebeveiliging binnen uw organisatie dient te bestaan, welke beveiligingsmaatregelen conform de privacywetgeving moeten worden genomen ter voorkoming van incidenten en datalekken, wat een datalek precies is, wat de verschillende meldplichten inhouden, welke afspraken contractueel over incidenten en datalekken moeten worden gemaakt en welke administratie en interne procedures vereist zijn. Daarnaast leggen we een aantal casussen voor om de opgedane kennis meteen toe te passen. Uiteraard is ruimte aanwezig om vragen te stellen of eigen relevante casuïstiek te bespreken.

Na deze training heeft u toepasbare kennis over:

Datum: Donderdag 19 mei 2022
Tijd: 09:00–13:00 uur, inclusief lunch
Locatie: De Clercq Advocaten Notariaat, Hoge Rijndijk 306 (2314 AM) Leiden
Prijs: € 275,- (excl. btw)

Michelle Wijnant is als advocaat binnen het De Clercq Team IT, IE & Privacy de specialist Privacy & Security. Zij rondde de specialisatieopleiding (senior) ICT-jurist af en behaalde meerdere certificaten (CISM, CIPP/E, CIPM en CIPT) op het gebied van privacy en security. Michelle adviseert diverse CISO’s en FG’s over de inrichting en uitvoering van hun werkzaamheden.

Jeroen van Helden treedt op als lead counsel bij IT-transacties en IT-geschillen. Ook adviseert hij organisaties bij grote beveiligingsincidenten, zoals ransomware aanvallen. Hij heeft specifieke expertise op het gebied van softwarelicenties, gegevensbescherming, IT-contracten en compliance-kwesties.

Voor wie is dit evenement geschikt?

Bent u een privacy, security of compliance officer, adviseur of medewerker of heeft u een andere functie waarbij u dagelijks te maken krijgt met informatiebeveiliging en privacy? Dan is deze training geschikt voor u!  Meld u direct aan via onderstaand formulier.