Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

OR Live is het grootste vakevenement voor medezeggenschap in Nederland. Bedoeld voor actieve OR-leden en ambtelijk secretarissen.

Onze specialisten op het gebied van medezeggenschapsrecht zijn natuurlijk de hele dag aanwezig én verzorgen meerdere workshops. Daarnaast is advocaat/partner Ernst van Win key-note speaker op Mainstage OR! Hij vertelt waarom u juist nú moet inzetten op duurzame inzetbaarheid.

Kom kennismaken met een van onze specialisten of volg een van de workshops die zij verzorgen:

10:15 – 10:50 – Rechtspositie ambtenaren | Stilzitten is geen optie! | Renate Vink

Op 1 januari 2020 treedt de Ambtenarenwet 2017 in werking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de dagelijkse praktijk van de overheidswerkgevers en de ambtenaar zelf. Het grootste deel van de ambtenaren gaat werken op basis van een arbeidsovereenkomst waardoor zij onmiddellijk duiken in de wondere wereld van de Wwz. De cultuur tussen de overheid en haar werknemers verandert. Aan de hand van praktische tips wordt u bijgepraat over de gevolgen van de Wnra voor de medezeggenschap.

11:45 – 12:20 – Outsourcing en de rol van de OR | Invloed uitoefenen? Wees tijdig betrokken! | Montse Rodriguez Escudero

Steeds vaker worden activiteiten als catering, schoonmaak, receptie, ICT en administratie uitbesteed. Deze outsourcing kan dikwijls worden gekwalificeerd als ‘overgang van onderneming’. Wanneer is daar precies sprake van? Welke arbeidsrechtelijke consequenties (personele gevolgen) heeft dit voor de betrokken werknemers? Moet bij outsourcing door de ondernemer advies worden gevraagd aan de OR en zo ja, wanneer? Wat kan de verdere betrokkenheid van de OR bij outsourcing zijn? Deze vragen komen aan bod in deze workshop.

12:45 – 13:20 – OR als intern toezichthouder | Rol OR binnen de driehoek | Henriëtte van Baalen

Toezicht is belangrijk voor een onderneming. Een goede governance heeft goed toezicht nodig. Zowel het toezichthoudende orgaan (de RvC of de RvT) als de OR hebben een toezichthoudende rol. Tijdens deze workshop krijgt u onder meer tips hoe het overleg met de formele toezichthouder er uit kan zien. En wat de invloed van de OR kan zijn bij de benoeming van leden van het toezichthoudende orgaan.

13:15 – 13:50 – Rol OR bij arbeidsvoorwaarden | Als twee honden vechten… | Janka Sintemaartensdijk

Het is regelmatig in het nieuws: werkgevers en vakbonden die samen geen cao weten af te sluiten. Steeds vaker komt de OR dan in beeld als derde partij. Bestuurder en OR moeten dan als gelijkwaardige onderhandelingspartners samen zien te komen tot een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Met oog voor zowel de belangen van de werknemers als de organisatie als geheel. In deze workshop krijgt u advies en handvatten hoe de OR zijn doelen kan bereiken.

13:45 – 14:20 – Duurzame inzetbaarheid: HR + OR | En het toverwoord is… | Ernst van Win

Duurzame inzetbaarheid is op dit moment binnen vrijwel elke organisatie een toverwoord. Wat is het nu precies? En hoe kan de OR een actieve rol vervullen om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal worden ingezet binnen het bedrijf en tegelijkertijd met plezier aan het werk zijn en blijven? Een inkijk in de ‘juridische instrumenten’ om dat voor elkaar te krijgen.

 

Wilt u meer informatie over OR Live 2018 of wilt u zich aanmelden?

Kijk op www.orlive.nl.

De economie trekt aan – tegelijkertijd vinden er allerlei grote veranderingen plaats in organisaties. Denk bijvoorbeeld aan digitalisering, nieuwe wetgevingen en duurzame inzetbaarheid. Gezien alle veranderingen is het noodzakelijk om als ondernemingsraadslid op de hoogte te zijn van recente wetswijzigingen en ontwikkelingen. De OR is nu belangrijker dan ooit!

Tijdens de Landelijke OR dag is er een ruim aanbod keuzesessies met de klassieke OR thema’s en nieuwe actuele onderwerpen. Tijdens interactieve sessies ga je met elkaar aan de slag rondom een bepaald thema. Er is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Ons kantoor is partner van deze Landelijke OR-dag, en natuurlijk zijn onze specialisten op het gebied van medezeggenschapsrecht daar aanwezig. Advocaat/Partner Ernst van Win verzorgt de workshop over duurzame inzetbaarheid: Duurzame inzetbaarheid, de rol van de OR! Tijdens de workshop komen de volgende zaken aan bod:

  • Wat is het belang van duurzame inzetbaarheid voor de medezeggenschap?
  • Hoe krijg je duurzame inzetbaarheid op de agenda van de bestuurder en HR?
  • Hoe zorgt de OR voor gezonde en gemotiveerde collega’s van alle leeftijden?

De ervaring leert dat dit onderwerp een grote kans biedt voor de OR om proactief en in het belang van de organisatie en de achterban zijn toegevoegde waarde te tonen. In deze praktische workshop komen veel voorbeelden uit de praktijk aan bod.

Bent u benieuwd naar onze specialisten? Bekijk dan alle informatie op de pagina van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Meer informatie over de Landelijke OR-dag vindt u hier: http://landelijkeordag.nl

OR Live is het grootste vakevenement voor medezeggenschap in Nederland. Bedoeld voor actieve medezeggenschappers en ambtelijk secretarissen.

Onze specialisten op het gebied van medezeggenschapsrecht zijn natuurlijk de hele dag aanwezig én verzorgen meerdere workshops. Kom kennismaken bij onze stand en maak kans op een gratis boekje uit de serie ‘Rechten van de OR’ of gratis deelname aan OR UpToDate (hét actualiteitencongres voor de Ondernemingsraad). Natuurlijk kunt u ook een van onze workshops volgen:

 

10:15 – 10:55: Outsourcing – Rechten werknemers bij overgang van onderneming (Montse Rodriguez-Escudero)

11:15 – 11:55: Adviesrecht bij reorganisaties – Het belang van een actieve OR! (Ernst van Win)

13:00 – 13:40: OR & Arbobeleid – Hoe pakt de OR zijn nieuwe rol met verve op? (Renée Huijsmans)

 

Wilt u meer informatie over OR Live 2017 of wilt u zich aanmelden? Kijk op www.orlive.nl.