Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De Clercq Advocaten Notariaat heeft Renate Vink-Dijkstra (35) per 1 januari 2022 benoemd tot partner. Sinds 2008 werkt Renate als advocaat binnen het team Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen van dit advocatenkantoor in Leiden en sinds 2018 is zij een van de teamleiders. Renate is gespecialiseerd in medezeggenschap en zal als partner de medezeggenschapspraktijk verder uitbouwen met haar team.

Met deze benoeming is Renate samen met Henriëtte van Baalen en Ernst van Win partner van het team Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen dat leiding geeft aan dertien medewerkers. Haar passie voor arbeid en medezeggenschap kenmerken haar dagelijkse praktijk. Zij begeleidt uiteenlopende trajecten op het gebied van collectief arbeidsrecht en medezeggenschap.

“Arbeid is een belangrijke factor voor een onderneming en als je daar de waarde van inziet en zorgt voor verbinding met medewerkers, dan creëer je de basis voor loyaliteit, motivatie en draagvlak. Dit zie je terug op de werkvloer, in prestaties en dit brengt de onderneming verder. Medezeggenschap kan daaraan een grote bijdrage leveren.”

Samenwerken vanuit daadkracht en passie

Met deze visie wil Renate bijdragen aan de ontwikkeling van medezeggenschap binnen ondernemingen en binnen het medezeggenschapsveld in Nederland. Deze visie past ook bij de ambitie die zij als partner heeft: zorgdragen voor een kantoor waar met veel passie en daadkracht wordt samengewerkt en waar vanuit belangen en vertrouwen naar oplossingen wordt gezocht voor vraagstukken die onze cliënten bij ons neerleggen.

Renate Vink-Dijkstra studeerde rechten aan de Universiteit Leiden (2008) en heeft daarnaast de specialisatieopleiding Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (2015). Op zowel de Universiteit Leiden als de Rijksuniversiteit Groningen treedt Renate op als (gast)docent. Daarnaast is Renate als buitenpromovendus medezeggenschap verbonden aan de Universiteit Leiden en lid van diverse verenigingen op het gebied van arbeidsrecht.

Wilt u Renate feliciteren? Bezoek haar profiel op LinkedIn.

Natascha van Duuren, advocaat-partner bij De Clercq, is toegetreden tot het bestuur van Climbing the right tree. Deze stichting creëert carrièremogelijkheden voor leerlingen en studenten in Afrika door IT-onderwijs en -training en het doneren van computers, smartboards, printers en andere hardware. Vanuit haar achtergrond als specialist op verschillende terreinen binnen het IT-recht, zoals security, privacy, Intellectual Property en outsourcing, is deze functie voor Natascha een uitgelezen manier om invulling te geven aan haar wens om zich in te zetten voor maatschappelijke doelen.

Natascha: “Als iedereen op zijn of haar eigen manier een  bijdrage levert, kunnen we de wereld een stukje beter en mooier maken. ICT-onderwijs spreekt mij aan en ik zie daar de potentie, als bestuurslid van Climbing the right tree kan ik binnen mijn interessegebied een maatschappelijke bijdrage leveren en social impact creëren. Veel jongeren in Afrika zijn eager om te leren en hebben het talent, wat ontbreekt zijn vaak de middelen om een opleiding te kunnen doen. Daar biedt deze stichting hele concrete oplossingen voor.”

De twee belangrijkste programma’s van stichting Climbing the right tree zijn IT bootcamps voor studenten en scholenprojecten op middelbare scholen. Klaas Brongers, voorzitter van de stichting, ziet met de komst van Natascha een uitbreiding van expertises binnen het bestuur. Dit is een belangrijke stap in de groei en professionalisering van Climbing the right tree. “Wij hadden in ons bestuur al IT en financiële kennis, Natascha brengt juridische expertise mee. Wij zijn begonnen met onze projecten in Ghana en die zijn zo succesvol dat we onze aanpak ook in andere landen willen toepassen. Daar is extra bestuurskracht voor nodig. Het is onze ambitie om in heel West-Afrika actief te worden en daar ruim 200 miljoen jongeren van digitale vaardigheden te kunnen voorzien.”

Toekomstperspectieven van jonge studenten
Climbing the right tree is een partnerorganisatie van Maxim Nyansa IT Solutions, een NGO opgezet in 2016 in Ghana om de carrièrekansen van jonge Afrikaanse studenten te vergroten. De naam Climbing the right tree is een uitdrukking en betekent ‘diegene die werkt voor een goede zaak mag rekenen op de hulp van anderen’. De wereld en de (internationale) arbeidsmarkt veranderen door informatietechnologie. Het is een belangrijke sector voor de ontwikkeling van Afrika en de toekomstperspectieven van jonge Afrikanen. Iedereen kan bijdragen aan deze stichting, als vrijwilliger in het logistieke team, IT-trainer of coach via Skype, door als ambassadeur op te treden of het doneren van geld of hardware. Bezoek ook eens de website van Climbing the right tree.

De studenten op de foto ontvingen op zaterdag 18 december 2021 hun certificaat na afronding van de algemene cursus en verschillende specialisatietrainingen in software-ontwikkeling. Natascha was online aanwezig bij de ceremonie, “het was een heel bijzondere ervaring”.

De Clercq Advocaten Notariaat heeft veel aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid. Advocaten van het kantoor leveren bijdragen aan projecten, initiatieven en organisaties die zich op allerlei gebieden inzetten voor een mooiere wereld. Zij vervullen bestuursfuncties, geven training of zijn op een andere manier betrokken. Wilt u meer weten over ons MVO-beleid, lees dan ons verhaal.

Het internationale prijswinnende orkest New Dutch Academy (NDA) heeft Ernst van Win, voormalig professioneel trompettist en advocaat-partner bij De Clercq Advocaten Notariaat, benoemd tot voorzitter. New Dutch Academy legt zich met veertig jonge en toegewijde muzikanten toe op muziek uit de 18de en begin 19de eeuw. “18th century rock ’n roll; ik vind het ongelofelijk leuk om deze muziek bij een jong publiek onder de aandacht te brengen,” zegt Ernst.

In de beginjaren van zijn carrière leidde Ernst van Win (62) een dubbelleven. Overdag werkte hij als advocaat en ’s avonds stond hij op het podium met verschillende beroepsorkesten, waaronder het Residentie en het Residentie Bach orkest. Inmiddels werkt Ernst voor veel kunstinstellingen, zoals musea, orkesten en hun ondernemingsraden en musici. Hij begeleidde daarnaast spraakmakende kunstaankopen.

Het barokorkest New Dutch Academy is gevestigd in Den Haag in het Koorenhuis en staat onder leiding van dirigent en artistiek leider Simon Murphy. Murphy, volgens Radio 4 ‘the Indiana Jones of the Baroque’, wordt gezien als een autoriteit op gebied van vroege klassieke symfonieën en heeft vele prijzen op zijn naam staan.

De voorbereidingen en de fondsenwerving voor zijn nieuwste project ‘Dutch Crown Jewels – 18th Century Symphonic Gems from the Court of Orange’ is in volle gang. Dit project markeert meteen het 20-jarig bestaan van het orkest in 2022.

“Als voorzitter is het mijn wens om het orkest en het bestuur een nieuwe impuls te geven na de voor culturele instellingen zo moeilijke periode. We hebben plek voor een enthousiast jong bestuurslid op het gebied van social media en pr, iemand met affiniteit voor muziek.” Komend jaar ligt voor dit orkest veel moois in het verschiet. Nu alvast genieten van de muziek van New Dutch Academy? De albums zijn te vinden via de website van NDA en op Spotify.

Vrijdag  29 oktober bracht studentenvereniging Sine Labore Nihil een bezoek aan ons kantoor. Tijdens het bezoek kregen de studenten een casus voorgelegd en werd afgesloten met een gezellige borrel.

Zoals ieder jaar heeft het team Arbeid & Pensioen en Medezeggenschap ook voor 2021 een overzicht gemaakt van de juridische ontwikkelingen in het Nederlandse arbeidsrecht. In het document ‘Ontwikkelingen in het Arbeidsrecht 2021’ zijn alle relevante ontwikkelingen op overzichtelijke wijze samengevat. Handig als naslagwerk of als check-up voor uw bedrijf.

Vorig jaar was er een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de inwerkingtreding van de Wnra en de WAB. Daarnaast werd Nederland overvallen door het coronavirus. Covid-19 heeft een enorme impact gehad op onze samenleving en zeker ook op de arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers werden geconfronteerd met tal van vraagstukken ten aanzien van vooral praktische zaken zoals thuiswerken, het creëren van een veilige werkplek, hoe om te gaan met verlofregelingen, loondoorbetaling tijdens ziekte en quarantaine, reiskostenvergoeding, mondkapjesplicht etc. Via onze Juridische Corona Helpdesk, onze Q&A special over corona en niet te vergeten onze blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’ hebben wij u steeds over de actuele ontwikkelingen geïnformeerd.

Voor dit en het komende jaar is er vooralsnog op het gebied van het arbeidsrecht geen sprake van ingrijpende nieuwe wetgeving. Wij gaan zoals gebruikelijk kort in op de voor u relevante regelingen die wel wijzigen. Deze verschillende juridische ontwikkelingen zijn op onderwerp gesorteerd en eenvoudig via de inhoudsopgave terug te vinden.

Omdat ook 2021 nog in het teken van corona zal staan, besteden wij in een separaat hoofdstuk de nodige aandacht aan voor u relevante corona wet- en regelgeving.

Deze, en alle andere arbeidsrechtelijke juridische ontwikkelingen, zijn op onderwerp gesorteerd en eenvoudig via de inhoudsopgave terug te vinden. Wilt u dit document graag ontvangen? Laat dan hieronder uw gegevens achter, en u ontvangt het direct in uw mailbox.

De teams Arbeid & Pensioen en Medezeggenschap vormen samen een van de grootste en bekendste gespecialiseerde arbeidsrechtteams van Nederland. We adviseren voornamelijk nationale en internationale bedrijven en (semi)publiekrechtelijke instellingen. Voor een aantal daarvan zijn we al jarenlang huisadvocaat. Wilt u altijd op de hoogte blijven van alle relevante updates, tips en events? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief! Of neem contact op met een van onze specialisten.


Ja, ik ontvang graag de Ontwikkelingen in het Arbeidsrecht 2021

Robert Sanders, advocaat tucht- en klachtrecht, zal vanaf februari zijn praktijk gedeeltelijk combineren met het docentschap aan de Universiteit Leiden voor het privatissimum Tuchtrecht- en Beroepsaansprakelijkheid.

Het privatissimum is allereerst gericht op het aanleren van wetenschappelijke en academische vaardigheden. Daarnaast oefenen studenten vaardigheden die ook in de rechtspraktijk noodzakelijk zijn: zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk. In kleine groepjes werken studenten diverse opdrachten uit. Zij sluiten het privatissimum af door het houden van een referaat.

Robert Sanders is advocaat en expert op het gebied van tuchtrecht en staat met name vrije beroepsbeoefenaren bij die binnen hun vakgebied een tuchtrechtregeling kennen, zoals advocaten, notarissen, accountants en medici. Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en het vervullen van zijn dienstplicht als reserveofficier bij de Koninklijke Luchtmacht was Robert gedurende veertien jaar werkzaam als uitgever bij drie vooraanstaande uitgeverijen op het uitgeven van (onder meer) medische, fiscale, financiële en juridische vakbladen. In 2009 maakte Robert de overstap naar de Nederlandse orde van advocaten, waar hij zich – aanvankelijk als senior beleidsadviseur, later als advocaat – ruim zes jaar lang voornamelijk met tuchtzaken bezighield. In 2017 promoveerde Robert aan de Universiteit van Amsterdam op het advocatentuchtrecht. Hij publiceert en spreekt regelmatig over tuchtrechtelijke onderwerpen en is lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de Nederlandse orde van advocaten. Daarnaast is hij voorzitter van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege van de SRA.

Ons kantoor heeft een sterke band met de Universiteit Leiden en hecht veel waarde aan de samenwerking. Het is dan ook niet de eerste keer dat een van onze advocaten les gaat geven; eerder was dat het geval binnen het privatissimum Arbeidsrecht. Ook doceerden advocaten van ons kantoor binnen het vak Huurrecht en leverden wij praktijkjuristen voor het Moot Court.

Wij zijn er dan ook trots op dat onze kantoorgenoot Robert Sanders zijn kennis en ervaring nu mag delen met de advocaten van de toekomst!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) is Renate Vink-Dijkstra zojuist (gezamenlijk met Sonja Kroeke, Dennis Schwartz en Henny Dijkstra) benoemd tot nieuw bestuurslid. Samen met Rolf Marselis en Jan Bubberman vormen zij het nieuwe bestuur van de BVMP.

De BVMP is een vereniging voor en door professionals werkzaam in de medezeggenschap. Leden zijn werkzaam als trainers, adviseurs, ambtelijk secretarissen, advocaten en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met medezeggenschap en participatie in arbeidsorganisaties. De BVMP verzorgt jaarlijks voor haar leden diverse kennisbijeenkomsten, praat met elkaar over vernieuwing van de medezeggenschap en heeft daarnaast ook een publieke stem daar waar het gaat om ontwikkelingen in de medezeggenschap.

Binnen het bestuur van de BVMP zal Renate zich samen met het bestuur inzetten voor de bevordering van medezeggenschap in algemene zin. Daarnaast zal zij onder meer de linkin pin voor de commissie Intern zijn; de commissie die zich inzet voor het bevorderen van de professionaliteit van de medezeggenschapsprofessionals en voor de ontwikkeling binnen het vakgebied.

Wij wensen Renate en het nieuwe bestuur van de BVMP mooie jaren vol medezeggenschap toe!

Eerder deze week verscheen in het FD een artikel over de zaak Imtech/De Brauw. Onze kantoorgenoot mr. Robert Sanders treedt op als advocaat voor de curatoren van Imtech. Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan hier.

Ook in andere media verschenen diverse berichten over deze spraakmakende tuchtzaak, waarin de uitspraak half december wordt verwacht. Deze berichten leest u hier, hier en hier.


Robert Sanders

 

Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en het vervullen van zijn dienstplicht als reserveofficier bij de Koninklijke Luchtmacht startte Robert zijn maatschappelijke carrière in 1995 als redacteur en uitgever. Gedurende veertien jaar richtte hij zich bij drie vooraanstaande uitgeverijen op het uitgeven van (onder meer) medische, fiscale, financiële en juridische vakbladen. In de tussentijd rondde hij aan de Universiteit Utrecht cum laude zijn bachelor Geschiedenis af. In 2009 maakte Robert de overstap naar de Nederlandse orde van advocaten, waar hij zich – aanvankelijk als senior beleidsadviseur, later als advocaat – ruim zes jaar lang voornamelijk met tuchtzaken bezighield. In 2017 promoveerde Robert aan de Universiteit van Amsterdam op het advocatentuchtrecht.

Eerder dit jaar informeerden wij onze cliënten en relaties over het vertrek van notaris Janbert Heemstra. Inmiddels zijn wij verheugd te kunnen berichten dat Janbert sinds 1 november jl. weer als notaris aan ons kantoor is verbonden. Daarnaast keert ook Barry Martijn terug als kandidaat-notaris.

 

Het notariaat bestaat nu uit 7 medewerkers en is daarmee flink uitgebreid. Janbert Heemstra zal zich als notaris voornamelijk toeleggen op de vastgoedpraktijk. Stephanie Schoonhoven-Stoot (beoogd notaris) en Barry Martijn richten zich op de ondernemingsrechtpraktijk. Daarnaast is het notariaat actief op het gebied van estate-planning en advisering voor DGA’s.

 

 

Wij zijn blij met deze versterking van ons notariaat en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

In de laatste editie van het Advocatenblad aandacht voor ons kantoor in de rubriek ‘Het verschil’.

Managing partner Natascha van Duuren en Ernst van Win leggen hoe ons kantoor het verschil maakt. Door onder de radar te blijven bijvoorbeeld…

Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan hier!