Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Zoals ieder jaar heeft het team Arbeid & Pensioen en Medezeggenschap ook voor 2021 een overzicht gemaakt van de juridische ontwikkelingen in het Nederlandse arbeidsrecht. In het document ‘Ontwikkelingen in het Arbeidsrecht 2021’ zijn alle relevante ontwikkelingen op overzichtelijke wijze samengevat. Handig als naslagwerk of als check-up voor uw bedrijf.

Vorig jaar was er een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de inwerkingtreding van de Wnra en de WAB. Daarnaast werd Nederland overvallen door het coronavirus. Covid-19 heeft een enorme impact gehad op onze samenleving en zeker ook op de arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers werden geconfronteerd met tal van vraagstukken ten aanzien van vooral praktische zaken zoals thuiswerken, het creëren van een veilige werkplek, hoe om te gaan met verlofregelingen, loondoorbetaling tijdens ziekte en quarantaine, reiskostenvergoeding, mondkapjesplicht etc. Via onze Juridische Corona Helpdesk, onze Q&A special over corona en niet te vergeten onze blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’ hebben wij u steeds over de actuele ontwikkelingen geïnformeerd.

Voor dit en het komende jaar is er vooralsnog op het gebied van het arbeidsrecht geen sprake van ingrijpende nieuwe wetgeving. Wij gaan zoals gebruikelijk kort in op de voor u relevante regelingen die wel wijzigen. Deze verschillende juridische ontwikkelingen zijn op onderwerp gesorteerd en eenvoudig via de inhoudsopgave terug te vinden.

Omdat ook 2021 nog in het teken van corona zal staan, besteden wij in een separaat hoofdstuk de nodige aandacht aan voor u relevante corona wet- en regelgeving.

Deze, en alle andere arbeidsrechtelijke juridische ontwikkelingen, zijn op onderwerp gesorteerd en eenvoudig via de inhoudsopgave terug te vinden. Wilt u dit document graag ontvangen? Laat dan hieronder uw gegevens achter, en u ontvangt het direct in uw mailbox.

De teams Arbeid & Pensioen en Medezeggenschap vormen samen een van de grootste en bekendste gespecialiseerde arbeidsrechtteams van Nederland. We adviseren voornamelijk nationale en internationale bedrijven en (semi)publiekrechtelijke instellingen. Voor een aantal daarvan zijn we al jarenlang huisadvocaat. Wilt u altijd op de hoogte blijven van alle relevante updates, tips en events? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief! Of neem contact op met een van onze specialisten.


Ja, ik ontvang graag de Ontwikkelingen in het Arbeidsrecht 2021

Robert Sanders, advocaat tucht- en klachtrecht, zal vanaf februari zijn praktijk gedeeltelijk combineren met het docentschap aan de Universiteit Leiden voor het privatissimum Tuchtrecht- en Beroepsaansprakelijkheid.

Het privatissimum is allereerst gericht op het aanleren van wetenschappelijke en academische vaardigheden. Daarnaast oefenen studenten vaardigheden die ook in de rechtspraktijk noodzakelijk zijn: zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk. In kleine groepjes werken studenten diverse opdrachten uit. Zij sluiten het privatissimum af door het houden van een referaat.

Robert Sanders is advocaat en expert op het gebied van tuchtrecht en staat met name vrije beroepsbeoefenaren bij die binnen hun vakgebied een tuchtrechtregeling kennen, zoals advocaten, notarissen, accountants en medici. Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en het vervullen van zijn dienstplicht als reserveofficier bij de Koninklijke Luchtmacht was Robert gedurende veertien jaar werkzaam als uitgever bij drie vooraanstaande uitgeverijen op het uitgeven van (onder meer) medische, fiscale, financiële en juridische vakbladen. In 2009 maakte Robert de overstap naar de Nederlandse orde van advocaten, waar hij zich – aanvankelijk als senior beleidsadviseur, later als advocaat – ruim zes jaar lang voornamelijk met tuchtzaken bezighield. In 2017 promoveerde Robert aan de Universiteit van Amsterdam op het advocatentuchtrecht. Hij publiceert en spreekt regelmatig over tuchtrechtelijke onderwerpen en is lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de Nederlandse orde van advocaten. Daarnaast is hij voorzitter van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege van de SRA.

Ons kantoor heeft een sterke band met de Universiteit Leiden en hecht veel waarde aan de samenwerking. Het is dan ook niet de eerste keer dat een van onze advocaten les gaat geven; eerder was dat het geval binnen het privatissimum Arbeidsrecht. Ook doceerden advocaten van ons kantoor binnen het vak Huurrecht en leverden wij praktijkjuristen voor het Moot Court.

Wij zijn er dan ook trots op dat onze kantoorgenoot Robert Sanders zijn kennis en ervaring nu mag delen met de advocaten van de toekomst!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) is Renate Vink-Dijkstra zojuist (gezamenlijk met Sonja Kroeke, Dennis Schwartz en Henny Dijkstra) benoemd tot nieuw bestuurslid. Samen met Rolf Marselis en Jan Bubberman vormen zij het nieuwe bestuur van de BVMP.

De BVMP is een vereniging voor en door professionals werkzaam in de medezeggenschap. Leden zijn werkzaam als trainers, adviseurs, ambtelijk secretarissen, advocaten en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met medezeggenschap en participatie in arbeidsorganisaties. De BVMP verzorgt jaarlijks voor haar leden diverse kennisbijeenkomsten, praat met elkaar over vernieuwing van de medezeggenschap en heeft daarnaast ook een publieke stem daar waar het gaat om ontwikkelingen in de medezeggenschap.

Binnen het bestuur van de BVMP zal Renate zich samen met het bestuur inzetten voor de bevordering van medezeggenschap in algemene zin. Daarnaast zal zij onder meer de linkin pin voor de commissie Intern zijn; de commissie die zich inzet voor het bevorderen van de professionaliteit van de medezeggenschapsprofessionals en voor de ontwikkeling binnen het vakgebied.

Wij wensen Renate en het nieuwe bestuur van de BVMP mooie jaren vol medezeggenschap toe!

Eerder deze week verscheen in het FD een artikel over de zaak Imtech/De Brauw. Onze kantoorgenoot mr. Robert Sanders treedt op als advocaat voor de curatoren van Imtech. Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan hier.

Ook in andere media verschenen diverse berichten over deze spraakmakende tuchtzaak, waarin de uitspraak half december wordt verwacht. Deze berichten leest u hier, hier en hier.


Robert Sanders

 

Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en het vervullen van zijn dienstplicht als reserveofficier bij de Koninklijke Luchtmacht startte Robert zijn maatschappelijke carrière in 1995 als redacteur en uitgever. Gedurende veertien jaar richtte hij zich bij drie vooraanstaande uitgeverijen op het uitgeven van (onder meer) medische, fiscale, financiële en juridische vakbladen. In de tussentijd rondde hij aan de Universiteit Utrecht cum laude zijn bachelor Geschiedenis af. In 2009 maakte Robert de overstap naar de Nederlandse orde van advocaten, waar hij zich – aanvankelijk als senior beleidsadviseur, later als advocaat – ruim zes jaar lang voornamelijk met tuchtzaken bezighield. In 2017 promoveerde Robert aan de Universiteit van Amsterdam op het advocatentuchtrecht.

Eerder dit jaar informeerden wij onze cliënten en relaties over het vertrek van notaris Janbert Heemstra. Inmiddels zijn wij verheugd te kunnen berichten dat Janbert sinds 1 november jl. weer als notaris aan ons kantoor is verbonden. Daarnaast keert ook Barry Martijn terug als kandidaat-notaris.

 

Het notariaat bestaat nu uit 7 medewerkers en is daarmee flink uitgebreid. Janbert Heemstra zal zich als notaris voornamelijk toeleggen op de vastgoedpraktijk. Stephanie Schoonhoven-Stoot (beoogd notaris) en Barry Martijn richten zich op de ondernemingsrechtpraktijk. Daarnaast is het notariaat actief op het gebied van estate-planning en advisering voor DGA’s.

 

 

Wij zijn blij met deze versterking van ons notariaat en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

In de laatste editie van het Advocatenblad aandacht voor ons kantoor in de rubriek ‘Het verschil’.

Managing partner Natascha van Duuren en Ernst van Win leggen hoe ons kantoor het verschil maakt. Door onder de radar te blijven bijvoorbeeld…

Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Voor het franchise vakblad heeft onze kantoorgenoot Jan-Willem Kolenbrander een artikel geschreven over de wijzigingen in inkoopprijzen en de fee-structuur. Aan de hand van een vonnis wordt toegelicht welke (on)mogelijkheden er dan kunnen spelen. Ook wordt deze materie in het kader van de aankomende Wet Franchise besproken.

Klik hier voor het hele artikel.

Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichting Civiel recht) werkte Jan-Willem enkele jaren bij de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland. Daar werd zijn interesse voor commerciële samenwerkingsverbanden – zoals agentuur en franchise – aangewakkerd. Na zijn overstap in 2008 naar de advocatuur richt Jan-Willem zich volledig op franchise en franchise-gerelateerde kwesties. Sinds 2012 werkt hij bij De Clercq als gespecialiseerd franchiseadvocaat. Verder ondersteunt Jan-Willem met zijn kennis en ervaring van litigation andere teams binnen kantoor, zoals het arbeidsrechtteam en het IT, IE en privacy team.

Natascha van Duuren (advocaat/partner IT, IE & Privacy) is juryvoorzitter van de Computable Awards 2020 in de categorie Zorgproject. Inmiddels zijn vanuit 36 voordrachten 5 ICT-projecten in de zorg genomineerd.

Bij het juryberaad waren naast juryvoorzitter Natascha van Duuren, die ook specifiek lette op alle juridische en privacy-aspecten, nog vier competenties vertegenwoordigd. Fred Hage boog zich over de technische innovatie, Sjoerd Hobo bekommerde zich om het projectmanagement, Robert de Koning focuste zich vooral op het opdrachtgeverschap en Herman van den Tempel lette specifiek op bedrijfskundige aspecten en procesinnovatie.

Op 31 augustus start voor de markt het stemproces voor de Computable Awards 2020. Publieksstemming bepaalt voor vijftig procent de winnaar. Ook buigen de betrokken juryleden zich over de genomineerden per categorie, een gemiddeld oordeel dat ook voor de helft de winnaar bepaalt.

Op 24 november worden per categorie de winnaars aangewezen. De komende tijd zullen gedoseerd ook andere genomineerden bekend worden gemaakt. Klik hier voor meer informatie over de Computable Awards.


Natascha van Duuren adviseert bij De Clercq nationale en internationale cliënten over kwesties met betrekking tot IT en privacy. Dankzij haar analytische vermogen, projectmatige aanpak en grote toewijding is ze al jaren de vaste sparringpartner van diverse grote bedrijven en instellingen. In 2013 werd Natascha door Global Law Experts uitgeroepen tot IT-Lawyer Of The Year. Sinds 2014 is zij  Managing Partner van De Clercq. Daarnaast is zij voorzitter van de Special Interest Group IT-Recht van het Ngi-NGN.

Afgelopen weekend verscheen in het Leidsch Dagblad een interview met Ernst van Win, advocaat/partner en voormalig deken van de Haagse Orde. Hij deelt zijn opinie over het handelen van het Openbaar Ministerie in het Marengo proces. Hij noemt het handelen van het OM gevaarlijk voor de betrokken advocaten en schadelijk voor de rechtsstaat.

De gratis helpdesk die wij kort voor de ’intelligente lockdown’ in het leven riepen om ondernemers wegwijs te maken in de nieuwe en snel veranderende regelgeving, is een groot succes gebleken. Nog altijd krijgen we dagelijks veel chatverzoeken en mails. De verzameling blogs op de website is gegroeid tot boven de zestig en biedt juridische kennis voor elke ondernemer, van drooggevallen zzp’er tot hedgefundwerende multinational. “Als je ze allemaal leest, heb je alles wat je wilt weten’’, aldus Ernst van Win, Advocaat/Partner van ons kantoor.

Hij werd door het Leidsch Dagblad geïnterviewd over de Juridische Corona Helpdesk. Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan hier.

 

Ernst van Win is actief op het breukvlak van arbeid en onderneming en in de medezeggenschap. Het vinden van de beste oplossing voor zijn cliënten staat voor hem met stip bovenaan. Dat doet hij dan ook met de nodige bevlogenheid en vasthoudendheid. Daarnaast beschikt Ernst over het vermogen tot relativeren, wat hem regelmatig goed van pas komt in zijn werk als zakelijk mediator.

 


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht, vastgoed en bestuursrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!