Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Vrijdag 9 maart jl. heeft bij De Clercq Advocaten Notariaat de presentatie plaatsgevonden van het boek ‘Franchise – een korte introductie’. Het boek is geschreven door Jan-Willem Kolenbrander en bevat een bijdrage van Teun Pouw omtrent intellectuele eigendomsrechten. Beiden zijn werkzaam als advocaat bij De Clercq.

Het eerste exemplaar is overhandigd aan mevrouw Iris Houben. Iris is sinds vele jaren universitair hoofddocent privaatrecht aan de Universiteit Leiden en onder andere auteur van het deel van de Asser-serie waarin onder meer de franchiseovereenkomst aan bod komt.

 

 

 

‘Franchise – Een Korte introductie’ (ISBN 978‐94‐6290‐447‐) wordt uitgegeven door Boom Juridisch (www.bju.nl)

Foto’s: www.evelinevanegdom.nl

Met ingang van 1 maart jl. is Robert Sanders bij ons in dienst getreden als advocaat. Sanders is een expert op het gebied van tuchtrecht en zal binnen de ondernemingsrechtpraktijk met name vrije beroepsbeoefenaren bijstaan die binnen hun vakgebied een tuchtrechtregeling kennen, zoals advocaten, notarissen, accountants en medici.

Robert Sanders studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en startte zijn maatschappelijke carrière in 1995 als redacteur en uitgever. Gedurende veertien jaar richtte hij zich bij drie vooraanstaande uitgeverijen op het uitgeven van (onder meer) medische, fiscale, financiële en juridische vakbladen. In de tussentijd rondde hij aan de Universiteit Utrecht cum laude zijn bachelor Geschiedenis af. In 2009 stapte Robert over naar de Nederlandse orde van advocaten. Hij is expert in klacht- en tuchtrecht. Bij de NOvA heeft hij zich daarnaast ook beziggehouden met compliance- en governancevraagstukken. In 2017 promoveerde Robert aan de Universiteit van Amsterdam op het advocatentuchtrecht met het proefschrift ‘Orde en discipline’.

Robert Sanders: “In mijn praktijk zet ik me in voor vrije beroepsbeoefenaren die te maken krijgen met een klacht of claim die kan uitmonden in een tuchtzaak en/of een beroepsaansprakelijkheidsclaim, en ook met vragen van kantoren en beroepsorganisaties of men de compliance en governance voldoende op orde heeft. Na het onderzoeken van de rechtmatigheid en de redelijkheid van de klacht of claim bepaal ik samen met mijn cliënt de te volgen strategie. Waar mogelijk streef ik ernaar een zaak in goed onderling overleg op te lossen: soms door de tegenpartij op basis van argumenten te overtuigen van de onhoudbaarheid van zijn claim, soms door het treffen van een schikking. De gang naar de (tucht)rechter is wat mij betreft de laatste stap in het proces, waarbij mijn cliënt ook ten volle op mijn kennis en inzet kan rekenen.”

Ernst van Win, advocaat/partner: “Als patroon heb ik Robert tijdens zijn beroepsopleiding tot advocaat leren kennen als een nieuwsgierige, gedreven en hardwerkende advocaat die zich vastbijt in datgene waar hij mee bezig is. Dankzij zijn eerdere carrière kent hij zijn doelgroep en de organisatie daarvan als geen ander. Zijn ongeëvenaarde expertise op het gebied van het tuchtrecht is bovendien een absolute meerwaarde voor onze cliënten én voor ons kantoor.”

Ze is volgens het blad Leiden Into Business de machtigste vrouw van onze regio – voor wat dergelijke lijstjes waard zijn. Haar naam werd genoemd als nieuwe voorzitter van de 3 October Vereeniging. Ze is bestuurslid bij grote Leidse namen als Naturalis, MVO-platform SPARK en ZZ Leiden. Advocaat Henriëtte van Baalen (53) valt op door haar stralende en spontane verschijning. ‘Ik ben gewoon een blij ei’.

Vorige week verscheen dit ‘interview van de week’ in het Leidsch Dagblad. Lees het volledige artikel hier.

Henriëtte van Baalen is advocaat/partner in het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen. In haar streven naar het beste resultaat voor haar cliënt is zij zeer vasthoudend en gaat graag recht op haar doel af. Haar talrijke nevenactiviteiten verraden een brede kijk op het vak en een brede belangstelling voor de wereld om haar heen.

Natuurlijk is ons kantoor trots op deze ‘machtigste vrouw van Leiden’. Wilt u contact opnemen? Klik dan hier.

De specialisten van De Clercq streven in hun dienstverlening altijd naar de beste kwaliteit. Door onze cliënten wordt dat gewaardeerd; in 2017 is onze dienstverlening beoordeeld met een 9,1! Een prachtig resultaat.

Om dat voor u te kunnen realiseren, leggen we de lat voor onszelf hoog. Goed is niet goed genoeg, we willen excelleren. Daarom selecteren we onze juristen op hun expertise en ervaring en op hun vermogen zich vast te bijten in een dossier. Want kennis telt, ervaring geeft overwicht en elk detail kan doorslaggevend zijn. We durven u daarom te beloven dat De Clercq de beste kennis van zaken heeft om u of uw juridische afdeling bij te staan in een geschil.

Deze beoordeling is tot stand gekomen in samenwerking met Advocaatscore.nl, waarvan wij vorige week de award mochten ontvangen.

 

 

Wilt u kennismaken met een van onze specialisten? Neem dan contact op. Als u op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws en de beste tips, dan kunt u zich ook inschrijven voor een van onze nieuwsbrieven!

‘Wie stelt, bewijst’, zo wordt vaak gedacht. Ten onrechte. Het bewijsrecht kent vele nuanceringen en uitzonderingen. Om als advocaat strategisch te kunnen procederen is uitstekende kennis van het – vaak onderschatte – bewijsrecht van essentieel belang en kan dit voor de cliënt hét verschil maken in een procedure. In dit blog beperk ik mij tot voornoemd ezelsbruggetje dat al veel mensen op het verkeerde been heeft gezet.

De grondslag is te vinden in artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Daarin is echter niet opgenomen ‘wie stel, bewijst’, maar is opgenomen:

De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.

Een partij hoeft dus alleen de feiten te bewijzen die noodzakelijk zijn voor het intreden van het rechtsgevolg waarop hij zich beroept. Die bewijslast is dus beperkter. Een minder misleidend ezelsbruggetje zou dus kunnen zijn ‘wie moet stellen, die moet bewijzen’. Daaruit blijkt tenminste enige nuance. Overigens hoeven niet alle feiten met 100% zekerheid te worden bewezen, voldoende is dat de rechter het ‘aannemelijk’ acht.

Een voorbeeld. De partij die zich ter vernietiging van een overeenkomst op wederzijdse dwaling beroept (art. 6:228 lid 1 sub c BW), dient bijvoorbeeld te stellen en – in geval van betwisting door de wederpartij – te bewijzen dat is voldaan aan de vereisten:

1. dat de overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling,

2. dat deze bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, en dat

3. de wederpartij van dezelfde onjuiste veronderstelling is uitgegaan als de dwalende.

Dit zijn dus de aspecten die degene die zich op wederzijdse dwaling beroept, zal moeten stellen en ingeval van betwisting door de wederpartij zal moeten bewijzen (lees: aannemelijk maken).

De wederpartij kan zich vervolgens verweren met een beroep op het zogenaamde kenbaarheidsvereiste. De wederpartij zal dan moeten bewijzen dat ook bij een juiste voorstelling van zaken hij niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor de overeenkomst niet zou sluiten, aldus de Hoge Raad (klik).

 

Menno de Wijs, advocaat

Gisteren werd tijdens het Ronald McDonald Business Breakfast Leiden een cheque overhandigd van maar liefst € 15.250,42. Advocaat/Partner Ernst van Win is voorzitter van het Ronald McDonald Huis Leiden en was natuurlijk aanwezig bij de overhandiging van de cheque. Het geld is bijeengebracht door het Ronald McDonald Business Breakfast Leiden. De ontbijtclub, bestaande uit ondernemers uit de Leidse regio, heeft door de jaren heen inmiddels al ruim € 250.000 aan het huis geschonken.

De Stichting Ronald McDonaldhuis Leiden exploiteert twee projecten. Het Ronald McDonaldhuis aan de Boerhaavelaan waar ouders, broertjes en zusjes tijdens de opname van een kind in het LUMC kunnen verblijven, en de Ronald McDonaldhuiskamer. “Dat is een project op de kinderafdeling van het LUMC”, legt Margrietta Zwaan van Ronald McDonald Huis Leiden uit. “Daar kan het gezin zich in het ziekenhuis even terugtrekken. De kinderafdeling van het LUMC is al een paar jaar aan het verbouwen en ook de ruimtes van onze huiskamer moeten meeverhuizen. Dat is een groot project. We krijgen geen subsidie, dus voor het voorbestaan van zowel het Huis als de Huiskamer zijn we afhankelijk van giften als deze. Deze bijdrage is echt geweldig.”

De Clercq Advocaten Notariaat draagt het huis een warm hart toe, niet alleen is advocaat/partner Ernst van Win voorzitter van het Huis, het kantoor is ook lid van de Business Breakfast organisatie. Daarnaast heeft De Clercq in juni van dit jaar in samenwerking met Hemcar Leiden een Rally georganiseerd, waarbij de opbrengst (€ 8.304) naar het Ronald McDonald Huis Leiden ging.

Afgelopen dinsdag vond het 2e SPARK event plaats in Gebroeders de Nobel. Tijdens de bijeenkomst met het thema ‘Duurzaamheid’ is ingegaan op de vraag wat duurzaam ondernemen precies inhoudt en wat het betekent voor uw bedrijf. Diverse sprekers hebben de aanwezigen, onder het genot van een diner, meegenomen in dit uitdagende thema. Van de avond is een leuke reportage gemaakt, bekijk hem hier!

Ook werd tijdens de avond bekend gemaakt dat Unity FM een nieuw programma heeft gelanceerd: SPARK radio! Iedere donderdagavond tussen 21:00 en 22:00 uur wordt het gesproken met ondernemers en overheid over MVO en duurzaam ondernemen. Gisteravond was Henriëtte van Baalen, voorzitter van SPARK en advocaat/partner bij De Clercq, als eerste te gast.

Wilt u meer informatie over hoe u als ondernemer een bijdrage kunt leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Neem dan contact op met SPARK of Henriëtte van Baalen!

In de laatste editie van Into Business Magazine schreef Henriëtte van Baalen een stukje over SPARK: hét platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Leidse regio. De Clercq is een van de founders van dit platform en Henriëtte van Baalen is voorzitter.

Wilt u het hele stuk lezen? Klik dan hier: Pagina SPARK oktober 2017.

Voor meer informatie over SPARK, kunt u contact opnemen met Henriëtte van Baalen, advocaat/partner/mediator team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Met ingang van 1 oktober 2017 zijn Richella Soetens en Janka Sintemaartensdijk in dienst getreden bij De Clercq Advocaten Notariaat.

Richella Soetens stapt na bijna 10 jaar over van Bird & Bird om het  IT, IE & Privacy team van De Clercq te versterken. Sinds 2008 heeft Soetens zich gespecialiseerd in het IE-recht, waaronder merken, copyright en patenten. Bij de Clercq zal haar praktijk eveneens een sterke focus op IT en privacy hebben.

Na 14 jaar als arbeidsrechtspecialist werkzaam te zijn geweest bij een rechtsbijstandverzekeraar en Ten Holter Noordam advocaten heeft Janka Sintemaartensdijk de overstap gemaakt naar het team Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen van De Clercq. Naast haar werkzaamheden op het gebied van arbeid en pensioen zal Sintemaartensdijk zich richten op een verdere uitbouw van de medezeggenschapspraktijk.

Annemarie van Egmond (HR-manager):

“De Clercq is erg blij met de komst van twee nieuwe collega’s. Beide advocaten zijn een waardevolle toevoeging op de aanwezige kennis en ervaring binnen de bestaande teams, en wij zijn ervan overtuigd dat deze met hun komst nog verder kunnen worden uitgebouwd.”

 

De Clercq Advocaten Notariaat heeft met ingang van 1 september 2017 de Haagse jurist Rob Ludding (1947) aangetrokken als of counsel. Ludding heeft ruim 43 jaar ervaring als advocaat en bedrijfsjurist en zal zich met name richten op zaken die verband houden met zijn expertisegebieden: Nederlands en Europees mededingingsrecht (waaronder de relatie met intellectueel eigendom), Europees recht en staatssteunrecht.

Rob Ludding studeerde Nederlands en Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam en startte zijn loopbaan in 1974 als advocaat bij advocatenkantoor Blackstone, Rueb & Van Boeschoten. Hij vervolgde zijn carrière na een kort intermezzo als directiesecretaris bij een elektrotechnisch bedrijf in 1980 als bedrijfsjurist bij Shell International in Londen en Den Haag. Van 1992 tot 2005 was Rob advocaat/ partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn. Vervolgens was hij gedurende 6 jaar als of counsel verbonden aan DLA Piper in Amsterdam, waar hij werkzaam was in de Europees- en mededingingsrechtelijke advies- en procespraktijk. Daarna voerde Rob zijn eigen praktijk binnen MBF Advocaten in Rijswijk. Van 1998 tot 2005 was hij tevens advocaat van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (de huidige Autoriteit Consument en Markt). Rob publiceert veelvuldig en deelt zijn kennis daarnaast als (gast)docent via – onder andere – de Universiteit van Amsterdam, de Stichting Beroepsopleiding voor Octrooigemachtigden en de Grotius Academie.

Rob Ludding: “Ik ben specialist op het gebied van het Europese recht in ruime zin, dat – op talloze gebieden en vaak onverwachts – rechtstreeks doorwerkt in de Nederlandse rechtsorde. Met mijn kennis en ervaring verwacht ik de komende jaren met name een bijdrage te kunnen leveren aan de Ondernemingsrechtelijke praktijk van De Clercq. Daarnaast zal ik graag betrokken worden bij geschillen met betrekking tot de uitoefening van intellectuele eigendomsrechten, een rechtsgebied dat mij al sinds mijn afstuderen boeit en waarover ik regelmatig publiceer.”

Natascha van Duuren, advocaat/partner bij De Clercq: “De Clercq verheugt zich op de komst van Rob. Met zijn jarenlange ervaring op het snijvlak van mededingingsrecht en IE zijn wij ervan overtuigd dat wij deze praktijk nog verder kunnen uitbouwen. De gedegen expertise van Rob is een waardevolle toevoeging op de kennis en ervaring die wij al in huis hebben.”