Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Vandaag vond ons Open Huis plaats. Ook hield advocaat/partner Ernst van Win een lezing over het wonderbaarlijke verhaal van de Jonge Rembrandt in Leiden en werden de eerste hoofdstukken van het boek ‘Spreken dat bondig is’, honderd jaar advocatenkantoor De Clercq, overhandigd aan mr. Paul de Clercq.

Het is bijna 20 jaar geleden dat De Clercq Advocaten Notariaat binnen Leiden verhuisde van de Plantage naar de Hoge Rijndijk. In die 20 jaar is er veel veranderd. In de wereld om ons heen, de juridische sector én binnen het kantoor zelf. Ook dit jaar heeft een ingrijpende verandering plaatsgevonden. Zo is het kantoor verbouwd en heeft daarmee een compleet nieuwe en moderne uitstraling gekregen, met grote aandacht voor duurzaamheid. Daarmee is het kantoor klaar voor de toekomst waarbij ontmoeten en kennis delen centraal staan. Ook is het kantoor uitgerust met de nieuwste communicatiemiddelen waardoor het voor de specialisten van De Clercq mogelijk is geworden op afstand samen te werken, te overleggen en informatie te delen met cliënten en relaties. Tijdens het Open Huis kregen geïnteresseerden de gelegenheid om, onder het genot van een hapje en drankje, het resultaat te bekijken.

Tijdens de Rembrandtlezing voorafgaand aan het Open Huis, werden de aanwezigen door Ernst van Win meegenomen in het wonderbaarlijke verhaal van de Jonge Rembrandt in Leiden. Hoe hij zich als uitzonderlijk talent ontwikkelde en al tijdens leven wereldberoemd werd. Welke misverstanden er over zijn leven zijn gerezen en hoe hij zich in die bijzondere eeuw van groei en bloei verder ontwikkelde in Amsterdam.

Tenslotte ging Ernst in op zijn bijzondere opdracht in 2011 om het oudst bekende werk van Rembrandt “de Brillenverkoper” aan te kopen voor het Stedelijk museum de Lakenhal. Een prachtig jeugdwerk, dat samen met ca. 40 schilderijen, 70 etsen en 10 tekeningen van 2 November tot 9 Februari te zien is in de prachtig vernieuwde Lakenhal als afsluiting van het Rembrandtjaar in Nederland.

Bij deze feestelijke bijeenkomst was ook de oprichter van het kantoor, mr. Paul de Clercq aanwezig. Na afloop van de Rembrandtlezing werden aan hem de eerste twee hoofdstukken van het boek ‘Spreken dat bondig is’, honderd jaar advocatenkantoor De Clercq overhandigd. Het boek is geschreven door Robert Sanders en Ernst van Win, en beschrijft de bijzondere historie van het kantoor. Het eerste exemplaar van het boek wordt naar verwachting eind van dit jaar tijdens een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd.

 

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-private samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, burgers en overheden.

De NL AIC heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. De NL AIC wil dat Nederland mee kan doen met de koplopers in Europa op het gebied van kennis én toepassing van AI, ten behoeve van welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. Dit vereist een collaboratieve keten aanpak, waarbij overheid, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken.

De NL AIC brengt organisaties samen om de uitdagingen van deze toepassingsgebieden met AI aan te pakken, inbegrepen de maatschappelijke missies van de overheid.

De NL AIC wil AI initiatieven ondersteunen op terreinen van gemeenschappelijk belang. Om deze reden hebben partijen uit overheid, bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties het initiatief tot oprichting van de NL AIC genomen. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI in ons land.

Zie: www.nlaic.com

Natascha van Duuren is advocaat/partner IT, IE & Privacy. Daarnaast is zij voorzitter van de Special Interest Group (SIG) IT-recht van het KNVI. Zij publiceert onder andere via ons kennisblog, en wordt als expert op het gebied van IT- en Privacyrecht regelmatig gevraagd als spreker voor lezingen en congressen. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan direct contact op!

 

Stel u wordt geconfronteerd met een handtekening op een offerte en het verzoek om tot betaling over te gaan. De handtekening is echter niet van u. Op wie rust de bewijslast?

Recent heeft de Hoge Raad deze vraag beantwoord (klik) in een zaak waarin een aannemer zich op het standpunt stelde dat zijn meerwerkoverzicht was ondertekend door zijn opdrachtgever. De opdrachtgever stelde echter dat de handtekening was vervalst en weigerde betaling.

Ik zal u niet vermoeien met een uitvoerige uiteenzetting van de feiten in deze kwestie en de overwegingen van de rechtbank en het hof. Kern is dat het hof meende dat de opdrachtgever onvoldoende had onderbouwd dat de opdrachtgever niet zijn handtekening op het meerwerkoverzicht had gezet. De Hoge Raad denkt daar terecht anders over.

De Hoge Raad overweegt dat een meerwerkoverzicht kwalificeert als een ‘onderhandse akte’. Een dergelijk document dat door partijen zelf is opgesteld heeft tot gevolg dat – zolang niet is bewezen van wie de handtekening afkomstig is – aan het document geen enkele bewijskracht toekomt. De partij die zich met de onbekende handtekening geconfronteerd ziet hoeft slechts stellig te ontkennen dat de handtekening van hem is (ex artikel 159 lid 2 Rv). De ontkenner hoeft dan ook geen onderbouwing van zijn ontkenning te geven, aldus de Hoge Raad (in rechtsoverweging 3.3.2). In deze kwestie moet de aannemer dus bewijzen dat de handtekening op het meerwerkoverzicht daadwerkelijk van zijn opdrachtgever is.

Menno de Wijs, advocaat

Het vastgoedteam van De Clercq Advocaten Notariaat timmerde het afgelopen jaar onder leiding van notaris Janbert Heemstra flink aan de weg. Het team begeleidt (grote) vastgoedtransacties, verspreid over het hele land. Meestal gaat het daarbij om zorgvastgoed (sale & leaseback) of kantoortransformatieprojecten.

Vastgoedtransacties gaan al lang niet meer alleen over stenen. Er spelen vaak talloze andere aspecten mee. Cliënten waarderen de specialistische kennis die binnen ons team aanwezig is. Met name onze gecombineerde kennis op het gebied van het ondernemingsrecht, financiering en zekerheden, omgevingsrecht en – niet te vergeten – btw/overdrachtsbelasting leidt tot meerwaarde.

In verband met de groei van de praktijk is het team recentelijk uitgebreid met twee nieuwe partners: Frank Eradus, advocaat, en Michèle van Velzen, senior kandidaat-notaris.

 

Frank voert een gecombineerde advies- en procespraktijk voornamelijk in de sectoren bouw en infra. Hij is specialist bouwrecht met bijzondere aandacht voor het (bouw)contractenrecht, aanbestedingsrecht, goederenrecht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht. Daarbij adviseert hij over projectgerelateerde ondernemingsrechtelijke aspecten, zoals fusies, ontvlechtingen en de oprichtingen van projectvennootschappen.

 

Michèle van Velzen

 

Michèle, die eerder bij Houthoff werkzaam was, is specialist notarieel vastgoedrecht. Met vergaande kennis van het zakenrecht, financierings-en zekerhedenrecht en de daarbij relevante fiscaliteit adviseert zij voornamelijk beleggers, ontwikkelaars en overheden bij hun vastgoeddeals. Daarnaast heeft zij een bijzondere affiniteit met de begeleiding van Nederlandse partijen bij hun vastgoedtransacties in Frankrijk én Franstaligen bij hun vastgoedtransacties in Nederland.

Cursussen en trainingen door specialisten van De Clercq

Wij delen onze kennis graag met u. Dat doen wij door regelmatig te bloggen, artikelen te publiceren en seminars, workshops en trainingen te geven. Onze cliënten en relaties waarderen dit zeer. Omdat onze specialisten het lesgeven zo leuk vinden, hebben wij de De Clercq Academie opgericht!

De cursussen en trainingen die binnen de Academie worden aangeboden, bieden meer diepgang dan de evenementen die wij daarnaast ook organiseren. U wordt in een dagdeel door een van onze specialisten volledig bijgepraat over een specifiek juridisch onderwerp. Natuurlijk is er ook ruim gelegenheid om al uw vragen te stellen.

Voor de cursussen geldt een open inschrijving en deze worden verzorgd op ons kantoor in Leiden. Voor een op maat gemaakte training, bijvoorbeeld voor uw Ondernemingsraad of HR afdeling, bezoeken wij u ook graag op uw locatie! Neemt u dan even contact op met een van onze specialisten.

Voor 2019 staan in ieder geval de volgende cursussen op het programma:

Meer informatie over de cursussen van de De Clercq Academie en onze andere evenementen vindt u terug op onze Evenementen pagina.

28 januari 2019 is het de Europese Dag van de Privacy. Het doel van deze dag is onder andere om bedrijven en organisaties aan te sporen de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

Zoals u waarschijnlijk weet, moeten organisaties sinds 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe privacy verordening (AVG). De AVG brengt verschillende verplichtingen met zich mee voor organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals het aanleggen en bijhouden van een verwerkingsregister, het aangaan van verwerkersovereenkomsten, het informeren van betrokkenen over de verwerking van hun gegevens (via een privacy verklaring), het voeren van een goed informatiebeveiligingsbeleid en het eventueel aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming.

Vraagt u zich af of de AVG op uw organisatie van toepassing is, of u voldoende aan de verplichtingen voldoet, of u persoonsgegevens aan andere partijen mag verstrekken, of met wie u een verwerkersovereenkomst dient te sluiten?

In het kader van de Europese Dag van de Privacy organiseren wij een privacy chatsessie. Deze vindt plaats op maandag 28 januari van 10.00 tot 11.00. Richella Soetens (gespecialiseerd in onder andere het privacyrecht) is graag bereid deze en al uw overige privacy gerelateerde vragen te beantwoorden.

Deelname aan deze chatsessie is vrijblijvend en kosteloos. Bent u geïnteresseerd? Neem dan eens een kijkje op onze pagina!

De specialisten van De Clercq streven in hun dienstverlening altijd naar de beste kwaliteit. Door onze cliënten wordt dat gewaardeerd; in 2018 is onze dienstverlening beoordeeld met een 9! Een prachtig resultaat.

Om dat voor u te kunnen realiseren, leggen we de lat voor onszelf hoog. Goed is niet goed genoeg, we willen excelleren. Daarom selecteren we onze juristen op hun expertise en ervaring en op hun vermogen zich vast te bijten in een dossier. Want kennis telt, ervaring geeft overwicht en elk detail kan doorslaggevend zijn. We durven u daarom te beloven dat De Clercq de beste kennis van zaken heeft om u of uw juridische afdeling bij te staan in een geschil.

Deze beoordeling is tot stand gekomen in samenwerking met Advocaatscore.nl, waarvan wij de award in ontvangst mochten nemen.

Wilt u kennismaken met een van onze specialisten? Neem dan contact op. Als u op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws en de beste tips, dan kunt u zich ook inschrijven voor een van onze nieuwsbrieven!

Vorig jaar stond ze nog op nummer 2, maar dit jaar is Henriëtte van Baalen verkozen tot de Machtigste van Leiden! De lijst die dit jaar voor de 11e keer is samengesteld door zakelijk magazine Leiden Into Business, kende tot nu toe alleen mannelijke winnaars. Henriëtte mag zich nu dan ook de eerste Vrouwelijke Machtigste van Leiden noemen. En daar zijn wij trots op.

Henriëtte ging na het behalen van twee universitaire titels aan de Universiteit Leiden in 1989 aan de slag bij ons kantoor. Ze was onze eerste vrouwelijke advocaat. Tien jaar later trad ze als partner toe tot de maatschap. In 2002 volgde Henriëtte de NMI-erkende opleiding tot mediator, sinds 2014 is ze geregistreerd mediator bij de Mediators Federatie Nederland (MfN). Voor het adequaat vervullen van haar rol als toezichthouder rondde Henriëtte in 2013 met goed gevolg de Commissarissencyclus bij Nyenrode af.

Naast haar drukke praktijk als advocaat en teamleider binnen het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen, zet zij zich ook maatschappelijk actief in. Zo is zij voorzitter van het MVO-platform SPARK voor de regio Leiden. Daarnaast is ze bestuurslid juridische zaken bij Zorg en Zekerheid Leiden Basketball en lid van de Raad van Toezicht van Naturalis Biodiversity Center. En of dat nog niet druk genoeg is, trad zij dit jaar toe tot de Raad van Commissarissen van Inzowijs – Begeleiding voor Kinderen.

Wij kennen Henriëtte als energiek, spontaan en deskundig. Haar talrijke nevenactiviteiten verraden een brede kijk op het vak en een brede belangstelling voor de wereld om haar heen. Wij vinden het dan ook Machtig Mooi en volkomen terecht dat juist ‘onze’ Henriëtte de eerste vrouwelijke Machtigste van Leiden is! Wilt u contact met haar opnemen? Klik dan hier.

Machtigste van Leiden

Onze vernieuwde WOR-app is nu beschikbaar in de App Store en in Google Play! De app beschikt over een aantal nieuwe functies. Hierdoor is het gebruik ervan nog makkelijker geworden. Ga snel naar uw App Store om de WOR-app te downloaden! U kunt hem vinden via de zoekopdracht ‘De Clercq WOR’.

Functie WOR-app

De WOR-app is een hulpmiddel voor iedereen die te maken heeft met medezeggenschap. In de app zijn de belangrijkste artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) opgenomen. Daarnaast laat de app ook belangrijke trefwoorden met definities zien. Op deze manier kennen OR en bestuurder altijd hun rechten, plichten en de belangrijkste begrippen.

Veranderingen

De app heeft een aantal nieuwe functies. Zo kunnen artikelen worden toegevoegd aan ‘favorieten’ en dus snel gevonden worden. Een andere nieuwe functie is het instellen van pushmeldingen. Wanneer een nieuw artikel in de app verschijnt zal de gebruiker hiervan een melding ontvangen. Ten slotte worden relevante blogs direct aan de app toegevoegd. De gebruiker is hierdoor altijd up-to-date.

Ernst van Win, advocaat/partner Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen: “Als een van de grootste arbeidsrechtteams van Nederland hebben wij ons onder andere gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht. Wij merken dat veel van onze cliënten binnen dit specialisme behoefte hebben aan een duidelijke en praktische toelichting op de artikelen die zijn opgenomen in de WOR. In de app vind je dat terug. Ik ben trots op het resultaat, waar heel hard aan is gewerkt door ons team.”

Al sinds de oprichting van Stichting Eredivisie Basketball Leiden (ZZ Leiden) is ons kantoor een van de sponsors. Na het prachtige resultaat van het team in de play-offs, hebben ZZ Leiden en De Clercq deze sponsoring niet alleen verlengd met 3 jaar, maar ook uitgebreid: wij worden een van de Business Partners!

Al 12 jaar zijn wij als sponsor betrokken bij de eredivisieclub. Daarnaast is Henriëtte van Baalen, advocaat en partner, sinds eind 2014 een van de bestuursleden. Binnen het bestuur is zij verantwoordelijk voor alle juridische zaken.

Direct nadat in 2006 bekend werd dat Basketball in Leiden zou terugkeren op Eredivisie niveau, heeft ons kantoor zich betrokken getoond. Het belang van sport is een belangrijke reden om sponsor te zijn. Daarnaast heeft een sport als Basketball een aantrekkende werking op de jeugd in Leiden en omgeving. En is het natuurlijk een goede gelegenheid om relaties te ontmoeten.

Henriëtte van Baalen: “Sport verbindt. Niet alleen sporters onderling, maar juist ook het bedrijfsleven, de jeugd en vele andere betrokkenen. Daar komt bij dat sport ontzettend belangrijk is in het kader van bewegen. En een goed voorbeeld doet goed volgen. Om die reden vindt ons kantoor een gezond verenigingsleven in Leiden belangrijk, en een topsportclub zoals ZZ Leiden hoort daar bij. En natuurlijk zijn de wedstrijden spectaculair om te zien, en een mooie gelegenheid om met relaties of voor medewerkers van ons kantoor te bezoeken.”